Kurt Vanryckeghem vraagt bijkomende steunmaatregelen voor horeca-uitbaters

Publicatiedatum

Auteur

Kurt Vanryckeghem

Deel dit artikel

De coronacrisis treft ons Vlaamse horeca-hart diep en hard. Op vrijdag 13 maart middernacht sloten alle cafés en restaurants in ons land de deuren in de strijd tegen het coronavirus. Meer dan twee maanden later is er nog geen perspectief op heropening. De vraag naar het bieden van perspectief en bijkomende steunmaatregelen, o.a. door Horeca Vlaanderen, wordt elke dag luider. “Belangrijk dat we vanuit de politiek het signaal geven dat we onze horecaondernemers niet in de steek laten”, zegt Vlaams parlementslid voor Cd&v Kurt Vanryckeghem.

Volgens Kurt Vanryckeghem (CD&V) staat er veel op het spel: “Het omzetverlies in de horecasector bedraagt op dit moment al 3,9 miljard euro; 6 op de 10 ondernemers vreest dat ze personeel zullen moeten ontslaan. Als we nu niets doen gaan er het komende jaar tussen de 20.000 en de 36.000 jobs verloren. En dan zal eens lekker gaan eten in je favoriete restaurant of eens met maten (en uiteraard met mate) iets gaan drinken in je stamkroeg er misschien niet meer inzitten.”

Momenteel kan de horeca beroep doen op de coronahinderpremie van minister van Werk en Economie Hilde Crevits. Zonder deze steunmaatregel zouden de gevolgen nog zwaarder geweest zijn. Het grote probleem is nu dat er totaal geen perspectief is voor talloze horeca-uitbaters. Ten vroegste zouden ze kunnen openen op 8 juni, maar ook daarover bestaat nog geen enkele zekerheid.

Veiligheidsvoorschriften

Wat nu wel al duidelijk is, is dat wanneer de cafés en restaurants heropenen ze zullen moeten rekening houden met tal van veiligheidsvoorschriften. “Uiteraard is het logisch dat ook de horecasector maatregelen neemt om de veiligheid van iedereen te kunnen garanderen. Maar als we kijken naar wat bijvoorbeeld de maatregelen zijn in Nederland (waar de horeca de deuren mag openen vanaf 1 juni) is het duidelijk dat dit niet voor elke handelaar uitvoerbaar zal zijn. Vanuit het Vlaams Parlement pleit ik dan ook voor bijkomende steunmaatregelen voor die uitbaters die eventueel nog niet zullen mogen openen na de beslissing tot opening. Het kan niet zijn dat deze horecaondernemers extra gestraft worden”, haalt Kurt Vanryckeghem aan. “Deze ondernemers moeten extra steun kunnen ontvangen.”

Ook in het federaal Parlement trekt CD&V volop de kaart van de horeca. Daar ijveren de voormalige Zweedse partijen voor een tijdelijke BTW-verlaging naar 6% voor de horeca. “Ik ben blij met de stappen die oa. collega Verherstraeten reeds nam in de Kamer. Ik hoop dan ook dat er snel een echte #horecacoalitie wordt gevormd en dit wetsvoorstel er doorkomt. Het zal onze ondernemers alleen maar ten goede komen.”

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.