Cd&v is tevreden met heropening van gebedshuizen

Publicatiedatum

Auteur

Koen Geens

Deel dit artikel

Federaal minister van Justitie Koen Geens is tevreden dat de GEES (het comité dat de exit-strategie uit de coronacrisis begeleidt) het licht op groen zet om gebedshuizen te heropenen vanaf 8 juni. Na intensief overleg met verschillende leiders van geloofs- en levensbeschouwelijke gemeenschappen had Koen Geens een actieplan ingediend bij de GEES. De Nationale Veiligheidsraad gaat akkoord met het plan en staat publieke gebedsdiensten onder strikte voorwaarden weer toe.

Op 14 maart werden publieke gebedsdiensten verboden. Wel bleven kerken, moskeeën of synagogen open voor individuele bezoeken. Vele geloofsgemeenschappen waren overgeschakeld op livestreaming van hun gebedsdiensten en vieringen.  De voorbije weken zijn scholen weer gedeeltelijk opengegaan en starten bedrijven die gesloten bleven weer op. Ook is sporten in gezelschap is sinds kort toegestaan. Het is dus niet meer dan logisch dat ook publieke gebedsdiensten volgen.  

Federaal minister van Justitie Koen Geens werkte daarom met Vlaams minister van Samenleven Bart Somers een actieplan uit.  De Nationale Veiligheidsraad gaat nu akkoord om de gebedsdiensten onder strikte veiligheidsmaatregelen weer mogelijk te maken.

Veiligheidsmaatregelen 

Zo moeten gelovigen 1,5 meter afstand houden ten opzichte van andere aanwezigen.  Elke  aanwezige moet over minimaal 10 m² beschikken. Het aantal toegestane aanwezigen moet vooraf worden vastgelegd en mag niet meer dan 100 bedragen. Vanaf 1 juli mogen 200 mensen tegelijk een gebedsdienst bijwonen. Er werden draaiboeken opgesteld met daarin het concrete verloop van de verschillende vieringen. 

Koen Geens: “Iedereen is ervan overtuigd dat er een religieuze en spirituele beleving moeten kunnen zijn. Hoewel we waakzaam moeten blijven voor het virus zullen gelovigen opnieuw kunnen samenkomen. Uiteraard moet er rekening gehouden worden met voorzorgsmaatregelen. Er zal immers voor de eerste keer een groep van honderd mensen de toestemming krijgen om samen in één ruimte af te spreken.” 

Naast de regels rond social distancing in en rond de gebedshuizen, vraagt de Nationale Veiligheidsraad ook om hygiënische maatregelen te respecteren.  Zo is het dragen van een mondmasker bij aankomst en vertrek verplicht, moet er ontsmettende gel bij de ingang staan. Gezangen zijn verboden onder gelovigen, al kan een eventuele voorzanger op 5 meter afstand wel. 

Er wordt gevraagd om deuren te laten openstaan of open te houden om veelvuldige aanraking van de klink te voorkomen. Risicogroepen wordt afgeraden om een viering bij te wonen.  Tot slot vraagt de Nationale Veiligheidsraad om stewards aan te stellen die de goede opvolging van de maatregelen controleren. 

"In het kader van de maatschappelijke relance is de heropening van de gebedshuizen een belangrijke stap. Religie en geloof worden per definitie samen beleefd en gedeeld", zeggen de indieners van het actieplan. "Mensen vinden steun en houvast in hun geloof en delen dit graag met elkaar. Het is een goede zaak dat publieke gebedsdiensten opnieuw kunnen georganiseerd worden als de veiligheidsvoorwaarden goed worden nageleefd.”

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.