Veilige heropening winkels vanaf 11 mei

Publicatiedatum

Auteur

Nathalie Muylle

Deel dit artikel

Maandag 11 mei mogen winkels opnieuw opengaan. Minister van Economie Nathalie Muylle en minister van Zelfstandigen, KMO’s en Middenstand Denis Ducarme hebben een gids met preventiemaatregelen voor handelaars en klanten opgesteld. De gids staat online op de website van de FOD Economie. 

Vanaf 11 mei mogen de ondernemingen en winkels die goederen of diensten te koop aanbieden opnieuw openen. Enkel voor handelszaken waar rechtstreeks fysiek contact onvermijdelijk is, blijven gesloten. Voor kappers,  wellness- en massagecentra, schoonheidsspecialisten en tattoo zaken blijft er dus een verplichte sluiting. Individuele marktkramen en foodtrucks (ook ijskarren) kunnen met toestemming van de lokale overheden hun goederen verkopen. 

Om deze nieuwe fase in veilige omstandigheden te laten verlopen zijn maatregelen uitgewerkt. Er werd een gids opgesteld over veilig winkelen met gids voor handelszaken en klanten. Er is een nieuw ministerieel besluit met de verplichtingen om preventieve maatregelen te nemen. Bovendien verzendt Binnenlandse Zaken een omzendbrief met richtlijnen en best practices voor de organisatie van de openbare ruimte met andere woorden de organisatie van de winkelstraten.

Nathalie Muylle: “De gids bevat heel concrete preventiemaatregelen om het winkelen voor  klanten  maar ook personeel van de zaken zo veilig mogelijk te laten verlopen. Het gaat om maatregelen om social distancing te doen respecteren en contact te vermijden. We beseffen dat de maatregelen inspanningen vragen van zowel handelaars en klanten, maar ze zijn noodzakelijk om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. We vragen uitdrukkelijk dat mensen winkelen in functie van wat ze nodig hebben. Het is niet de bedoeling dat mensen gaan funshoppen met de hele familie. We rekenen erop dat iedereen solidair is en de maatregelen opvolgt.”

Deze gids met preventiemaatregelen voor klanten en handelaars werd gerealiseerd om de heropening van de betrokken handelszaken mogelijk te maken en daarbij de gezondheid van de handelaars, hun werknemers en hun klanten te verzekeren. "Deze gids zal de betrokken sectoren toelaten kennis te nemen, naast de in acht te nemen maatregelen, van een reeks aanbevelingen die werden uitgewerkt met de beroepsorganisaties, bijvoorbeeld over de concrete organisatie van wachtrijen voor de winkels, het afficheren van de regels met behulp van een pictogram dat ook ter beschikking gesteld zal worden van de handelaars", verduidelijkt minister Ducarme. 

De gids die ministers Muylle en Ducarme hebben uitgewerkt om te helpen bij een veilige heropening van winkels, bevat heel praktische richtlijnen voor:

 • De klant
 • De individuele winkels
 • De winkelcentra
 • Zelfstandige beroepen in eigen vestiging, bij de klant thuis of op locatie
 • Ambulante handel zoals foodtrucks

Deze gids is te vinden op deze webpagina van de FOD Economie. De gids is samengesteld met de medewerking van Comeos en de Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO's.  Eerder werd al een gids gelanceerd met beschermingsmaatregelen voor op het werk. Ook die maatregelen blijven belangrijk om in de winkels een veilige werkomgeving mogelijk te maken.

Ministerieel Besluit preventieve maatregelen

Daarnaast werden volgende bepalingen opgenomen in een Ministerieel Besluit om het winkelen zo veilig mogelijk te laten verlopen:

 • Winkels moeten de nodige maatregelen treffen zodat social distancing kan gerespecteerd worden, in het bijzonder het behoud van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
 • Maximum 1 klant per 10 vierkante meter wordt toegelaten gedurende een periode van maximum 30 minuten. Indien het voor klanten toegankelijke vloeroppervlak minder dan 20m² is, is de toegang tot meer dan één klant toegestaan, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is en met een maximum van 2 klanten.
 • Er wordt individueel gewinkeld. Enkel een kind jonger dan 18 jaar of een persoon die nood heeft aan begeleiding, (vb. een oudere, of een persoon met een beperking) kan begeleid worden door 1 volwassene.
 • Er moet desinfecterende gel ter beschikking staan voor het personeel en de klanten. 
 • Er worden passende preventiemaatregelen genomen voor het omgaan met klanten, deze staan in de “Gids voor opening van de handel”, aangevuld met de richtlijnen op sectoraal of ondernemingsniveau.
 • Het dragen van een mondmasker voor klanten in handelszaken wordt aanbevolen
 • Excursies en toeristische uitstappen zijn verboden, en het is aangeraden om naar de winkel te gaan dichtbij woonplaats of de werkplaats.
 • De toegang tot de commerciële centra, winkelstraten en parkings dienen volgens de instructies van de gemeentelijke overheid georganiseerd te worden. Daartoe wordt ook een omzendbrief uitgegeven door de minister van Binnenlandse Zaken met best practices. Eerder werd al een gids gelanceerd met beschermingsmaatregelen voor op het werk. Ook die maatregelen blijven belangrijk om in de winkels een veilige werkomgeving mogelijk te maken.

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.