CD&V wil belastingontwijking via Nederland stoppen

Publicatiedatum

Auteur

Servais Verherstraeten

Deel dit artikel

CD&V heeft een voorstel klaar om de zogenaamde fiscale ‘kaasroute’ af te sluiten. De ‘kaasroute’ slaat op de mogelijkheid die vandaag bestaat om schenkingsrechten te ontwijken door schenkingen van roerende goederen te laten verlijden door Nederlandse notarissen. Op die manier worden de notariële akten niet geregistreerd in België en blijven de giften vrij van schenkingsrechten. Momenteel moeten enkel de overdrachten van onroerende goederen door buitenlandse notarissen geregistreerd worden in België. Dit voorstel maakt de registratie ook voor de schenking van roerende goederen verplicht.  

Nederlandse notarissen, consultants en vermogensplanners adverteren veelvuldig de mogelijkheid voor Belgen om schenkingen van roerende goederen in Nederland te laten verlijden. Op die manier kunnen zij spaargeld, aandelen en obligaties zonder belasting aan hun kinderen schenken en er terwijl vruchtgebruik over behouden. Met dit wetsvoorstel wordt nu een einde gesteld aan dit type van constructies. 

CD&V-Kamerlid en fractieleider Servais Verherstraeten: “Een minderheid van vermogende Belgen neemt dure Nederlandse advocaten, notarissen en vermogensbeheerders onder de arm om aan schenkingsrechten te ontsnappen. Dit moet stoppen. Het kan niet dat zij via fiscale achterpoortjes belastingen ontduiken, terwijl de meerderheid correct betaalt.” 

“De kaasroute komt enkel ten goede aan een groepje gespecialiseerde notarissen en dure vermogensbeheerders uit het buitenland, die grof geld verdienen aan vermogende klanten", zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï. "Hoog tijd dat we dit achterpoortje toemetsen. Het is een belangrijke stap naar meer fiscale rechtvaardigheid.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).