Vincent Van Peteghem

Vice-eersteminister, Federaal Minister van Financiën, Titelvoerend burgemeester van De Pinte

Vincent Van Peteghem is vice-eersteminister en minister van Financiën, belast met de coördinatie van de Fraudebestrijding en de Nationale Loterij in de Belgische Federale Regering.

Minister Van Peteghem heeft een succesvolle academische carrière als professor Operations Management en directeur Onderwijsinnovatie aan de EDHEC Business School in Rijsel wanneer hij in 2016 de eed aflegt als lid van Kamer van Volksvertegenwoordigers voor cd&v. Daar laat hij zich opmerken als inhoudelijke sterkhouder van de partij in de commissie Buitenlandse Betrekkingen, de onderzoekcommissie Kazachgate en de werkgroep Politieke Vernieuwing.

Na een verkiezingsoverwinning wordt hij in 2019 burgemeester van De Pinte. In datzelfde jaar doet hij ook zijn intrede als Vlaams parlementslid, tot hij op 1 oktober 2020 de eed aflegt als vice-eersteminister voor cd&v en minister van Financiën in de federale regering De Croo I.

Minister Van Peteghem focust van bij het begin van zijn ministerschap op de noodzaak van doortastende hervormingen. In het eerste deel van zijn ministerschap gaan veel inspanningen naar het ondersteunen van gezinnen, alleenstaanden en ondernemingen doorheen de covid- en energiecrisis. Dat weerhoudt hem niet om ook hervormingen door te voeren die het belastingsysteem moderniseren, vereenvoudigen en rechtvaardiger maken. Zo voert minister Van Peteghem de mini-taxshift in waar een lastenverlaging op arbeid gekoppeld wordt aan verhoogde lasten op vervuiling en vermogen. Daarnaast zet hij in op verschillende hervormingen binnen de strijd tegen fiscale fraude, het versterken van de Belgische overheidsholding FPIM en de vergroening van het bedrijfswagenpark. Sluitstuk hiervan is zijn voorbereidend werkstuk voor de bredere fiscale hervorming. Een hervorming gestoeld op het systeem van een dual income tax, waar lasten op arbeid stevig verlaagd worden, en verschuiven richting lasten op vermogen, consumptie en vervuiling.

Op het moment dat het tanende vertrouwen van de spaarder in de bankensector de stabiliteit van de financiële sector in gevaar dreigt te brengen, beslist minister Van Peteghem in 2023 maatregelen te nemen om de concurrentie binnen de bankensector aan te zwengelen. Hij slaagt erin de bankensector in beweging te brengen door voor het eerst een eenjarige staatsbon uit te brengen, die de grootste financiële operatie werd in de Belgische geschiedenis.

Als minister verantwoordelijk voor de Belgische Douane gaat hij samen met hen de strijd aan tegen de internationale drugshandel. Voor het eerst sinds jaren wordt stevig geïnvesteerd in mensen en middelen bij de douane. Er wordt werk gemaakt van een doortastende ketenaanpaken door intense samenwerking met de bronlanden en partnerlanden.

Ook internationaal drukt minister Van Peteghem zijn stempel. Zo was hij een voortrekker bij het vinden van een consensus op OESO- en Europees niveau voor de invoering van een wereldwijde minimumbelasting voor multinationals en een hervorming van het Stabiliteits- en Groeipact.

Vincent Van Peteghem (43) is getrouwd met Evelyn en papa van drie dochters, Josephine (2017), Florine (2019) en Olivia (2022).

 

Contact:

Heb je vragen of suggesties over mijn beleid? Dan kan je terecht via het mailadres [email protected]

Heb je vragen over een persoonlijk dossier? Dan vul je best het contactformulier in zodat we alle nodige informatie hebben om je te helpen https://eservices.minfin.fgov.be/webForm/public/fin/fin.jsf

Artikels van Vincent

Minister Van Peteghem stimuleert betaalbare huurwoningen door uitbreiding verlaagd btw-tarief afbraak- en heropbouw

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem breidt het verlaagd btw-tarief van 6% voor afbraak- en heropbouw uit naar de bouw van woningen bestemd voor verhuur aan natuurlijke personen. Op die manier geven we een belangrijke stimulans aan het aanbod huurwoningen voor gezinnen en alleenstaanden in de huidige krappe huurwoningmarkt.

We blijven strijden tegen drugshandel: recordvangst cocaïne in de haven

De Belgische douane nam in 2023 met 116 ton opnieuw een recordhoeveelheid cocaïne in beslag in de Antwerpse haven. Ook in de haven van Zeebrugge, deel van Port of Antwerp-Bruges, werd 5 ton cocaïne in beslag genomen. Dat maakte minister van Financiën Vincent Van Peteghem vandaag bekend in de haven van het Nederlandse Vlissingen, samen met zijn Nederlandse collega staatssecretaris Aukje De Vries. In Vlissingen werd de hechte samenwerking tussen beide landen in de strijd tegen de internationale drugshandel nogmaals benadrukt en bestendigd.

Minister Van Peteghem krijgt groen licht voor minimumbelasting voor multinationals vanaf 2024

Met de goedkeuring door de plenaire vergadering neemt Minister van Financiën Vincent Van Peteghem met succes de laatste horde voor de invoering van de minimumbelasting voor multinationals. Met deze minimumbelasting verzekeren we dat elke grote onderneming met een omzet van minstens 750 miljoen euro vanaf 2024 minstens 15 procent vennootschapsbelasting betaalt.

Federaal Agentschap van de Schuld biedt in december Staatsbons aan met een looptijd van 5 en 8 jaar

Het Federaal Agentschap van de Schuld zal in december 2023 Staatsbons uitgeven met een looptijd van 5 en 8 jaar. Dat is beslist in nauw overleg met minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

Belgen tekenen samen in voor 21,896 miljard euro op de eenjarige Staatsbon

Belgische gezinnen en alleenstaanden vonden de afgelopen week volop de weg richting een intekening op de eenjarige Staatsbon. Die inschrijvingsperiode liep van donderdag 24 augustus 2023 tot en met vrijdag 1 september 2023. Dat laat minister van Financiën Vincent Van Peteghem weten op aangeven van het Federaal Agentschap van de Schuld. 

De werkende middenklasse is het slachtoffer

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem geeft u graag toelichting over wat de afgelopen maanden, weken en uren is gebeurd inzake de fiscale hervorming:

Minister Van Peteghem wil belasting op arbeid stevig verlagen met blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem lanceert vandaag zijn blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming.