De werkende middenklasse is het slachtoffer

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem geeft u graag toelichting over wat de afgelopen maanden, weken en uren is gebeurd inzake de fiscale hervorming:

Bijna dag op dag een jaar geleden presenteerde ik de Blauwdruk voor een bredere fiscale hervorming. Een plan om tot een lastenverlaging te komen van meer dan 18 miljard euro, gekoppeld aan eerlijke belastingen uit vermogensinkomsten en een rechtvaardige verschuiving richting lasten op consumptie en vervuiling. Dit om ons belastingstelsel te moderniseren, te vereenvoudigen, meer rechtvaardig en meer neutraal te maken. Een plan om wie werkt daar ook voor te belonen.

Besefte ik toen dat dit op 1,2,3 gerealiseerd kon worden? Uiteraard. De focus op de Blauwdruk ligt dan ook op 2030. Geconfronteerd met de energie-en koopkrachtcrisis, vond ik dat er nu al iets moest gebeuren om de belastingendruk voor wie werkt te verlagen. Tijdens de begrotingsopmaak van oktober 2022 legde ik samen met de regeringspartners vast om reeds deze legislatuur een ambitieuze stap te nemen.

In maart van dit jaar legde ik een uitgewerkt plan op tafel, met een gedetailleerde en berekende eerste fase van de uitvoering van de reeds voorgestelde Blauwdruk. Een belastingverlaging voor iedereen die werkt, ter waarde van 6 miljard euro, gekoppeld aan een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens en een noodzakelijke vereenvoudiging van ons btw-stelsel.

Enkele weken geleden stelde ik echter vast dat er binnen de regering geen bereidheid was om een dergelijke inspanning te realiseren. Er werd mij gevraagd om het pakket te beperken in omvang. Dat deed ik, uit verantwoordelijkheidszin. Er kwam een pakket op tafel ter waarde van 2 miljard euro, met een belastingvermindering waarmee werkende gezinnen en alleenstaanden erop voortuitgaan. Bij het zoeken naar een sluitende financiering voor dat kleinere pakket, beschermden we dan ook de winkelkar en onze middenklasse. De financiering moest vooral gezocht worden via eerlijke bijdragen van de grootste vermogens via het inperken van scheefgegroeide gunstregimes. Maar wanneer het over dergelijke maatregelen ging, bleven we botsen op een njet.

Vandaag moeten we besluiten dat niet iedereen in staat is om de eigen loopgraven te verlaten en de moed te tonen om in het belang van iedereen de belastingen, voor zij die elke dag hun uiterste best doen om bij te dragen, eindelijk te verlagen. Door het naarstig op zoek gaan naar manieren om de belangen van de eigen belangengroepen te verdedigen, verloor men het zicht op het bestaande draagvlak binnen de samenleving.

Uiteraard ben ik teleurgesteld. De afgelopen maanden en jaren hebben we hard gewerkt aan plannen die redelijk en evenwichtig waren. Ons plan kreeg steun uit de meest onverwachte hoeken. Wat ik uit de vele gesprekken die ik heb gehad geleerd en onthouden heb, is dat we onderschatten tot wat mensen bereid zijn om de belastingen voor wie werkt te verlagen en het systeem eerlijker, eenvoudiger en meer transparant te maken. Dat een fiscale hervorming nodig is.

De plannen voor een diepgaande fiscale hervorming liggen klaar voor elke regering die onze fiscaliteit eerlijker, eenvoudiger en moderner en het verschil tussen werken en niet werken groter wil maken. Enkel met een open blik en de moed om ons fiscaal systeem ten gronde te veranderen, zal dat lukken. Onze gezinnen, alleenstaanden en ondernemers willen het.

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”