Federaal Agentschap van de Schuld biedt in december Staatsbons aan met een looptijd van 5 en 8 jaar

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Het Federaal Agentschap van de Schuld zal in december 2023 Staatsbons uitgeven met een looptijd van 5 en 8 jaar. Dat is beslist in nauw overleg met minister van Financiën Vincent Van Peteghem.

De uitgifte zal plaatshebben op maandag 11 december 2023. Op dinsdag 28 november 2023 zal voor beide Staatsbons de coupon (brutorente) vastgesteld worden. Voor deze uitgifte zal, zoals steeds bij Staatsbons met een looptijd over meerdere jaren, een roerende voorheffing van 30% van kracht zijn.

Rechtstreeks inschrijven via de dienst van de Grootboeken kan vanaf donderdag 30 november 2023 tot en met donderdag 7 december. Inschrijven via de bank kan een dag langer tot en met vrijdag 8 december 2023. Intekenen kan vanaf 100 euro.

De Staatsbon is sinds de uitgifte van september een breed gekend financieel product. Veel Belgen vonden de weg naar deze veilige en gegarandeerde investering en activeerden zo hun spaargeld. In samenspraak met de experten van het Agentschap werd voor de uitgifte van december gekozen voor een looptijd van 5 en 8 jaar. Zo kan de staatsschuld op de beste manier worden beheerd en kunnen Belgen ervoor kiezen om hun spaarrendement voor een langere tijd vast te leggen en jaar na jaar een gegarandeerde rente te ontvangen zolang de looptijd duurt. De brutorente van beide Staatsbons wordt eind deze maand vastgeklikt. Die zal in vergelijking met producten op de markt, opnieuw concurrentieel zijn.
Vincent Van Peteghem
Vice-eersteminister en minister van Financiën

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.