Annelies Verlinden

Federaal Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing

Annelies Verlinden is minister van Binnenlandse Zaken en van Institutionele Hervormingen.

Ze werd op 05/09/1978 geboren te Merksem.

In 2001 studeerde ze af als Master in de rechten aan de Katholieke Universiteit van Leuven. Daarna behaalde ze ook een diploma in het Europees recht aan de Université Catholique de Louvain.

Na haar studies ging ze aan de slag bij het advocatenkantoor DLA Piper in België als Partner Public & Administrative Law. Sinds 2014 is zij Co-Country Managing Partner in datzelfde advocatenkantoor.

Doorheen de jaren specialiseerde ze zich in het administratief recht. Tevens bouwde ze een bijzondere expertise op inzake milieurecht (zoals hernieuwbare energie, in het bijzonder windenergie), ruimtelijke ordening, gemeenterecht en publiek recht in het algemeen. 

Annelies was ook ondervoorzitter van de Jong CD&V tussen 2005 en 2009 en gemeenteraadslid in haar thuisbasis Schoten tussen 2003 en 2012.

Artikels van Annelies

Vlot verkeer over onze Europese binnengrenzen en de veiligheid van onze buitengrenzen

Het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU en onderhandelaars van het Europees Parlement hebben vandaag een voorlopig akkoord bereikt over de wijziging van de EU-wetgeving die de regels bepaalt voor de werking zowel aan de binnen- als de buitengrenzen van de Schengenzone. De overeengekomen wijzigingen, die goedgekeurd en formeel aangenomen moeten worden door de beide instellingen, zullen de EU-coördinatie versterken en de instrumenten verbeteren waarover de lidstaten beschikken om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de Schengenzone.

Minister Annelies Verlinden lanceert de European Ports Alliance

Minister Annelies Verlinden plaatst de strijd tegen internationale drugscriminaliteit bovenaan de agenda tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap. In haar inspanningen om deze uitdaging aan te pakken, introduceert ze de ‘European Ports Alliance’ – een initiatief waarbij België niet alleen samenwerkt met andere landen, maar ook nauw samenwerkt met havenuitbaters en de private sector.

Parlement keurt wet bestuurlijke handhaving definitief goed

Het wetsontwerp bestuurlijke handhaving van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden werd vandaag in de Kamer definitief goedgekeurd. Met dit nieuw instrument wordt een nieuwe en belangrijke stap gezet in de strijd tegen de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit.

Uw veiligheid is onze prioriteit

Een van de absolute kerntaken van de overheid is om de elementaire veiligheid van haar burgers te garanderen. Mensen hebben recht op veilige straten en buurten, veilige stations en nabije dienstverlening die mensen helpt wanneer zij in nood zijn. Dat is gewoon een kwestie van respect. En daar maakt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden haar prioriteit van.

Minister Verlinden zet carrièremogelijkheden bij politie op scherp

Bij de politie kan je op basis van onder meer je diploma, na het doorlopen van een selectieprocedure en het slagen in de politieopleiding, aan de slag binnen verschillende kaders en graden: agent, inspecteur, hoofdinspecteur, commissaris... Eens bij de politie, zijn er tal van carrièremogelijkheden die maken dat je verder kan doorgroeien. In een streven naar een politie als aantrekkelijke werkgever, heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden het loopbaanbeleid verder op scherp gesteld. Zo zullen politiemensen sneller intern promotie kunnen maken, waardoor er beter wordt ingespeeld op de noden van de politieorganisatie en de competenties van medewerkers.

Inspanningen voor de hulpdiensten

In ons land staan ongeveer 17.300 professionele en vrijwillige brandweerlieden paraat om branden te bestrijden, ambulancediensten te verzekeren voor spoedgevallen, hulp te bieden bij rampen en noodsituaties, slachtoffers te bevrijden, en tal van andere vaak technische en gespecialiseerde tussenkomsten. Dat maakt van onze brandweer een heuse ‘heldenmachine’.  Een goed functionerende brandweer is een belangrijke voorwaarde voor een veilige samenleving. Daarom maakte minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een prioriteit van meer middelen voor de hulpdiensten, de bescherming van de hulpverleners en het wegwerken van structurele personeelstekorten bij de noodcentrales 112 en 101. 

Kamer keurt vernieuwde Voetbalwet goed

Vandaag werd het ontwerp van de vernieuwde Voetbalwet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden goedgekeurd in de plenaire vergadering van de Kamer. Deze vernieuwde en verstrengde Voetbalwet voorziet in strengere straffen voor geweld en vandalisme en vergroot de verantwoordelijkheid van de clubs om hooligans en pyrotechnisch materiaal uit de stadions te weren.

Minister Annelies Verlinden versterkt de noodcentrales

De versterking van de noodcentrales 112 en van de communicatie- en informatiecentra van de politie (101) is al van bij het aantreden van minister Annelies Verlinden (Binnenlandse Zaken) een prioriteit. Deze dienstverlening aan de burger moet immers steeds snel en optimaal verlopen. De federale regering maakte op vraag van de minister de nodige financiële middelen vrij om de noodcentrales te versterken. Een actieplan dat werd opgesteld om de tekorten weg te werken, kan nu worden uitgevoerd.