Staatssecretaris Nicole de Moor bezoekt nieuwe LOI-woning in Mechelen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Staatssecretaris Nicole de Moor bouwt verder aan een gecontroleerd en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. Daarvoor staat ze in nauw contact met lokale besturen. Ze bezocht deze week nieuwe lokale opvangfaciliteiten voor asielzoekers in Mechelen.

Begin maart lanceerde de federale overheid op voorstel van Staatssecretaris de Moor een algemene oproep aan de lokale besturen om mee te zoeken naar mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers. Mechelen was één van de eerste zich te engageren om 7 wooneenheden als lokaal opvanginitiatief in te zetten. Daarmee kunnen een 17-tal personen tijdelijk van opvang voorzien worden. Er zijn zowel wooneenheden voorzien voor families als voor alleenstaande personen.

Lokale opvanginitiatieven zijn kleinschalige initiatieven waarbij gemeenten, met financiële ondersteuning van de federale overheid, zelf opvangplaatsen oprichten. Deze locaties maken integraal deel uit van het netwerk van Fedasil en worden vooral ingezet voor asielzoekers met hoge erkenningsgraad of asielzoekers die net erkend zijn als vluchteling. Die laatste kunnen tot maximaal 4 maanden na hun erkenning nog in de opvangstructuren van Fedasil verblijven. Eens erkend moeten zij zo snel mogelijk een eigen woning vinden om op die manier plaats vrij te maken voor anderen.

Met de migratiedeal die in maart werd goedgekeurd door de federale regering, zet Staatsecretaris de Moor verder in op het versterken van LOI-plaatsen binnen het netwerk. Zo werd beslist het kader rond LOI’s te verstevigen waardoor het in de toekomst makkelijker wordt voor steden en gemeenten om bijkomende LOI-plaatsen te creëren en te beheren.

Mechelen voegt zich met deze nieuwe LOI-locaties bij een lange lijst van steden en gemeenten met dergelijke plaatsen. In België hebben de overgrote meerderheid van gemeenten zulke initiatieven lopen. Samen zijn alle lokale opvanginitiatieven goed voor 6.585 extra plaatsen boven op de collectieve opvangplaatsen in asielcentra van Fedasil en andere partners.

Om voldoende opvang te voorzien moeten we creatief zijn en kijken naar verschillende mogelijkheden voor opvang. We hebben het de laatste jaren aantrekkelijker gemaakt voor steden en gemeenten om zelf initiatieven te nemen. Ik kies altijd voor dialoog met lokale besturen. Met het voorbeeld van Mechelen zien we dat deze inspanningen lonen, ik dank Schepen De Francesco en het ganse stadsbestuur voor hun constructieve houding.

Nicole de Moor

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.