Staatssecretaris Nicole de Moor bezoekt nieuwe LOI-woning in Mechelen

Publicatiedatum

Deel dit artikel

Staatssecretaris Nicole de Moor bouwt verder aan een gecontroleerd en rechtvaardig asiel- en migratiebeleid. Daarvoor staat ze in nauw contact met lokale besturen. Ze bezocht deze week nieuwe lokale opvangfaciliteiten voor asielzoekers in Mechelen.

Begin maart lanceerde de federale overheid op voorstel van Staatssecretaris de Moor een algemene oproep aan de lokale besturen om mee te zoeken naar mogelijkheden voor de opvang van asielzoekers. Mechelen was één van de eerste zich te engageren om 7 wooneenheden als lokaal opvanginitiatief in te zetten. Daarmee kunnen een 17-tal personen tijdelijk van opvang voorzien worden. Er zijn zowel wooneenheden voorzien voor families als voor alleenstaande personen.

Lokale opvanginitiatieven zijn kleinschalige initiatieven waarbij gemeenten, met financiële ondersteuning van de federale overheid, zelf opvangplaatsen oprichten. Deze locaties maken integraal deel uit van het netwerk van Fedasil en worden vooral ingezet voor asielzoekers met hoge erkenningsgraad of asielzoekers die net erkend zijn als vluchteling. Die laatste kunnen tot maximaal 4 maanden na hun erkenning nog in de opvangstructuren van Fedasil verblijven. Eens erkend moeten zij zo snel mogelijk een eigen woning vinden om op die manier plaats vrij te maken voor anderen.

Met de migratiedeal die in maart werd goedgekeurd door de federale regering, zet Staatsecretaris de Moor verder in op het versterken van LOI-plaatsen binnen het netwerk. Zo werd beslist het kader rond LOI’s te verstevigen waardoor het in de toekomst makkelijker wordt voor steden en gemeenten om bijkomende LOI-plaatsen te creëren en te beheren.

Mechelen voegt zich met deze nieuwe LOI-locaties bij een lange lijst van steden en gemeenten met dergelijke plaatsen. In België hebben de overgrote meerderheid van gemeenten zulke initiatieven lopen. Samen zijn alle lokale opvanginitiatieven goed voor 6.585 extra plaatsen boven op de collectieve opvangplaatsen in asielcentra van Fedasil en andere partners.

Om voldoende opvang te voorzien moeten we creatief zijn en kijken naar verschillende mogelijkheden voor opvang. We hebben het de laatste jaren aantrekkelijker gemaakt voor steden en gemeenten om zelf initiatieven te nemen. Ik kies altijd voor dialoog met lokale besturen. Met het voorbeeld van Mechelen zien we dat deze inspanningen lonen, ik dank Schepen De Francesco en het ganse stadsbestuur voor hun constructieve houding.

Nicole de Moor

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).