Nieuwjaarstoespraak

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Bekijk hier de volledige nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Sammy Mahdi.

Bekijk hier de aftermovie

Bekijk hier de foto's van de nieuwjaarsreceptie

Klik hier om de foto's te bekijken

Lees hier de volledige nieuwjaarstoespraak van onze voorzitter Sammy Mahdi.

Goedenavond beste mensen,  

Eerst en vooral een gelukkig nieuwjaar aan iedereen!  

Ik wens jullie allemaal een jaar vol geluk en een goede gezondheid, ook voor alle mensen die jullie graag zien.  

Welkom op het nieuwe hoofdkwartier van de partij.  

Wat een ongelooflijke opkomst. Merci! Meer dan 2.000 keer merci! Het is al heel lang geleden dat we met zoveel aanwezig waren op de nationale nieuwjaarsreceptie. Nog nooit was de drang en goesting om mee aan de kar te trekken zo groot als vandaag. En dat is geen toeval, want in onzekere tijden zijn christendemocraten de eersten om de rug te rechten en de weg te tonen. En samen kunnen we dit.

Iets verder weg van de Wetstraat, maar dat is misschien zo erg nog niet. Zoals u ziet is onze partij in volle transformatie.  

Van hieruit zal de vernieuwing zich verderzetten.  Van hieruit willen we ons verhaal als centrumpartij ideologisch versterken. Van hieruit zullen we ons verhaal ook digitaal versterken zowel nationaal als lokaal. We gaan onze lokale afdelingen ondersteunen met unieke datamining per gemeente, zelfs per wijk, om de dorpsstraat nog beter te dienen. Gecombineerd met een lokaal netwerk van tienduizenden vrijwilligers zullen we de sterkste partij op het lokale niveau blijven.  

We laten u niet aan uw lot over. Vanuit dit hoofdkwartier zullen we er voor u zijn, zodat u er kan zijn voor de mensen. Want jullie zijn degenen die het verschil maken op het terrein, meer dan bij welke partij ook. Samen bouwen we aan een moderne gemeenschapspartij die gebruik zal maken van de modernste technieken, zonder te vervallen in populistische recepten en zonder het menselijke contact los te laten. Dat is nog altijd waar wij als christendemocraten in geloven.

 


Beste mensen,

2022 was een heftig jaar.  Een jaar van grote onzekerheid,  een jaar waarbij we overdonderd werden en mensen te vaak het gevoel kregen een machteloze toeschouwer te zijn van een wereld die zich boven hun hoofden afspeelt en waar zij geen enkele grip op hebben.   

Een jaar waarin de limieten van een doorgedreven globalisering duidelijk zijn geworden.  Laat dat de belangrijkste les zijn van 2022: het is tijd om ons lot opnieuw in eigen handen te nemen. Zo hadden we ons nooit afhankelijk mogen maken van Russisch gas en nooit mogen we ons afhankelijk maken van groene waterstof uit het Midden-Oosten.  

En ja, onze eis om de kerncentrales te verlengen is ons vorig jaar niet altijd in dank afgenomen. Maar onze houding is de juiste gebleken. Deze week is eindelijk een belangrijke stap gezet om de twee jongste kerncentrales te verlengen. Dat had nooit kunnen gebeuren als onze partij in december 2021 geen stok tussen de deur zou gestoken hebben, toen anderen in de regering een volledige kernuitstap wilden doorduwen. Dat zou nooit gebeurd zijn zonder het onophoudelijke beukwerk van onze partij het afgelopen jaar.

Het werk is nog niet af, maar de richting is voor onze partij duidelijk: met investeringen in hernieuwbare energie en met kerncentrales zorgen we er voor dat het licht blijft branden én dat we onafhankelijk worden op vlak van onze energiebevoorrading.  Of het licht brandt, mag nooit afhangen van een narcist in Rusland of iemand die zich koning te rijk voelt van een of andere verre windstreek.

Net zoals voor energie, mogen we ook nooit een speelbal worden van buitenlandse regimes voor ons eten. Onze voedingsindustrie is één van de meest innovatieve en duurzame van de wereld. En die industrie is bereid om nog meer te innoveren om de klimaatuitdagingen van vandaag aan te pakken. Vertel mij in godsnaam waarom die hier ook weg zou moeten?De toekomst van onze landbouw en onze voeding ligt hier bij ons. De hetze tegen onze voedingsindustrie en de boeren moet stoppen. Voor cd&v geen Vlaanderen zonder boeren. We staan als één blok achter Jo Brouns!

En denk maar niet dat we de excessen van een naïef en blind geloof in een doorgedreven globalisering allemaal al hebben gezien. Ook de Chinese en Amerikaanse technologie bereikt zo’n dominante positie dat we aan hun infuus hangen, en dat midden in een digitale revolutie.  We hebben Nokia ingeruild voor Apple en Huaweï. Dat we recent moesten smeken om Chinese mondmaskers was ook al een waarschuwing voor de gevaren van een te grote afhankelijkheid van de Chinese maakindustrie.  

Van voeding, energie, veiligheid, de maakindustrie tot onze kritieke infrastructuur, als Europeanen moeten we ons lot weer in eigen handen nemen en richting geven aan de wereld. Onze toekomst zelf maken. Niet eindigen als de speelbal van andere grootmachten, maar weer een rol van betekenis spelen in de wereld.  Wij kiezen voor een sterk Vlaanderen in een welvarend land binnen een strategisch autonoom Europa. Christendemocraten moeten de lead nemen in de Europese renaissance.

Want geloof ze niet, degene die je vertellen dat we het zonder Europa wel kunnen. Dat we het hier allemaal in Vlaanderen gaan kunnen doen op ons eentje. We gaan het moeten doen met een sterker Europa, of we gaan het met meer Poetin of Xi Jinping moeten doen. Vandaag moeten we meer dan ooit geloven in het potentieel van ons continent.  

Het potentieel van onze gemeenschap, waar wij als gemeenschap toe in staat zijn, dat hebben we in 2022 ook gezien.

Met plekvrij hebben tienduizenden mensen zich vrijwillig aangeboden om te helpen. Om Oekraïense moeders een dak boven het hoofd te bieden en kinderen speelgoed te bezorgen. Spontaan, zonder dat een overheid kwam zeggen om dat te doen. In dat Vlaanderen wil ik leven. Ook dat is Het Verhaal van Vlaanderen, beste mensen.  

Wij geloven in wat mensen kunnen. Dat geldt ook op vlak van asiel en migratie. Waar vroeger asielzoekers verplicht werden een jaar lang op een stoel te zitten in een opvangcentrum, geven we hen vandaag de kans om een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Ondertussen zijn meer dan 10.000 asielzoekers aan de slag. In de bouw, de horeca of de land- en tuinbouw.  

En chapeau Nicole, ik heb op uw stoel gezeten. Ik weet hoe moeilijk het is om in dit land de toestroom van migranten en asielzoekers in goede banen te leiden. De instroom vanuit Oekraïne tot Afghanistan was vorig jaar ongezien. 100.000 mensen. Iedere dag leveren we een strijd zodat geen kinderen op straat slapen. Nog nooit werden structureel zoveel plaatsen voorzien in ons land.

Maar het is ook onze plicht om onze samenleving te beschermen tegen ongecontroleerde migratie of tegen excessen die onze gemeenschappen dreigen te ontwrichten. En te blijven ijveren voor een rechtvaardig Europees migratiemodel. Dat is wat een echte gemeenschapspartij hoort te doen.  

En ik ken u, Nicole, ik weet dat jij daar dag en nacht wakker van ligt, en dag en nachten spendeert om het kaduuk systeem grondig te hervormen. Nooit door te polariseren, maar ook zonder naïef te zijn. Er is geen grotere migratie-expert in dit land dan jij. De opdracht is loodzwaar, maar op het immens respect van heel deze partij kan je rekenen.  

Een absolute kerntaak van een gemeenschap dat is ook uw veiligheid garanderen. We mogen niet na laten om wie ervoor kiest om onze samenleving schade te berokkenen bij de kraag te vatten en te bestraffen.  

Ik denk vandaag, zoals velen onder u, aan Firdaous. Een meisje van 11 jaar, de toekomst ontnomen door een drugsbende die in een Antwerpse woonwijk op klaarlichte dag verschillende kogels heeft afgevuurd. Het had uw kind kunnen zijn. Het had mijn nichtje kunnen zijn.  

Het is om stil van te worden. Waar we nooit stil voor mogen blijven, is de plaats die drugs heeft ingenomen in onze samenleving. Doodnormaal is het geworden. De voorbije jaren heb ik bijna geen feestje gezien zonder dat er gesnoven of geslikt werd. Terwijl er niets zieliger is dan drugs te moeten slikken of te snuiven om van het leven te genieten. Een hechte gemeenschap breekt met de drugscultuur, spreekt elkaar aan op misplaatst patsergedrag, zowel in de bestuurskamers als op café. Het laatste dat we mogen doen, is al die rommel legaliseren en normaliseren. Met onze partij, geen legalisering van drugs. Laat dat duidelijk zijn.

En daar waar anderen beloftes deden om te investeren in onze politiekorpsen, is er maar één iemand die dat ook daadwerkelijk doet. Daar waar in de vorige legislatuur beloofd werd dat burgemeesters winkels kunnen sluiten in de strijd tegen drugscriminelen, heeft maar één iemand dat ook daadwerkelijk gerealiseerd. Er zijn veel partijen die de mond vol hebben van respect voor de ordediensten en de aanpak van criminaliteit. Maar finaal, finaal is het Annelies Verlinden die de daad bij het woord voegt.

Maar Annelies kan dit niet alleen, de politie kan dit niet alleen. Veiligheid garanderen is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van ouders ten aanzien van hun kinderen. Van jongens en meisjes ten aanzien van hun vrienden. Door schouder aan schouder op straat klaar te staan wanneer een groep relschoppers denkt de straten van onze hoofdstad te kunnen vernielen. Een samenleving is niet veilig met een camera of politieagent op de hoek van iedere straat. Het is een verhaal van repressie, maar ook van preventie. Van de sociale dienst tot de straathoekwerker. En bovenal van mensen die voor mekaar zorgen. Alleen in een hechte warme gemeenschap, waarin we kunnen rekenen op de burgerzin en verantwoordelijkheid van mensen en op, alleen dan kan een samenleving veilig zijn.

2022 was ook op sociaal en economisch vlak een heftig jaar. De rekening van uw winkelkar steeg met maar liefst 11%. Energiefacturen verdubbelden, verdrievoudigden en soms zelfs nog meer.

Maar 2022 was ook het jaar waarin wij niemand hebben willen loslaten. We zijn er in geslaagd om de koopkracht van mensen in vergelijking met andere Europese landen beter te beschermen. Door niet te raken aan de index of via sociale tarieven. In eerste instantie onze gezinnen, want zonder warme gezinnen geen warme samenleving.  

Als eersten hebben we gepleit voor een verlaging van de BTW op elektriciteit naar 6%. Ook toen kregen we – net als voor kernenergie – kritiek te slikken van andere partijen. Vandaag is het een feit. Permanent. Maar Vincent Van Peteghem zou Vincent niet zijn als hij de dingen niet op een ernstige manier zou aanpakken. Met een slimme btw-verlaging in combinatie met een accijnshervorming. Door de bedrijfswagens te vergroenen waardoor elektrische auto’s op termijn voor iedereen betaalbaar worden. En dat geldt ook voor de fiscale hervorming, waarmee we iedereen meer koopkracht willen geven. Een werk waarvan de ernst en de sérieux door vriend en vijand erkend werd. Als er één iemand in deze federale regering de hervormer is, dan is het Vincent Van Peteghem wel!

Dat betekent niet dat er vandaag niemand rondloopt die het moeilijk heeft. Integendeel. De strijd tegen armoede is belangrijker dan ooit tevoren. Dat het tien jaar - tien jaar! - geduurd heeft dat iemand nog alle bevoegde ministers van armoede van dit land rond de tafel heeft gebracht, is onbegrijpelijk. Dat de man die het initiatief nam, onze minister Benjamin Dalle is, verbaast me dan weer niet. Benjamin voerde in COVID een strijd voor de jeugd die te weinig gehoord werd. Vandaag voert hij een even grote strijd voor kansarmen die ook te weinig aandacht krijgen. De grootste Daensist van de Vlaamse regering, Benjamin Dalle.  

Op Hilde na. Want zij neemt het als een echte Vlaamse leeuwin op voor het meest kwetsbare bezit dat we hebben in onze samenleving, onze jongste kinderen.  

Veel kinderdagverblijven hebben vorig jaar warmte en bescherming geboden aan onze kinderen. Kinderverzorgers zijn de reddende engelen van werkende ouders die onbezorgd hun kinderen naar de opvang willen brengen. En daar waar het moest, heeft Hilde streng opgetreden. Terecht. We nemen als zorgpartij geen risico’s als het om de veiligheid van onze allerkleinste kinderen gaat.  

Maar we doen zoveel meer. Geen enkel kind, geen enkele kinderverzorger is beter geworden van de holle slogans van roepers op de linkerzijde.  Wij zijn de partij die de plannen op tafel heeft gelegd voor een kwaliteitsvolle kinderopvang en ook meteen voor ongezien veel middelen heeft gezorgd. Wij zijn de partij die kinderverzorgers een hoger loon geven en het beroep aantrekkelijker maken. Niemand anders.  

Merci Hilde. We zijn ontzettend blij jou hier vandaag weer in volle vorm te zien staan en klaar “om opnieuw het zwin door de bjieten te jagen”.

 


Beste mensen,  

Respect, dames en heren.  

Als er één iets is waar we meer nood aan hebben in het nieuwe jaar, dan is het wel aan wat meer respect. Respect in onze samenleving tout court, respect voor elkaar, respect voor wie werkt of wie wilt werken, wie gepensioneerd is, in de klas zit of voor de klas staat, ouder is of kleinkind is, in de stad woont of op het platteland.

Respect voor onze agenten die elke dag hun gezin uitzwaaien in de hoop de dag zonder kleerscheuren door te komen, voor onze veiligheid. Respect voor ambulanciers, medisch personeel en brandweerlui die steeds vaker het slachtoffer worden van zinloos geweld. Respect voor onze normen en waarden, voor wie we zijn en wat onze wortels zijn. Geloof ze niet, de partijen die een gezonde identiteitsbeleving afdoen als nutteloze symboolpolitiek.   

En dus ook respect voor de lokale identiteit. Wie verplichte fusies wilt opleggen, toont weinig respect voor uw lokale identiteit. Vlaanderen moet niet zomaar bepalen hoe uw lokale gemeenschap zich moet organiseren. Een lokale gemeenschap herteken je niet op basis van een simpele steriele excelsheet.  

Respect, dames en heren, respect moet het woord van het jaar worden.  De mensen verdienen meer respect. Zowel de huidige als de toekomstige generatie. En de beste manier om dat respect vanuit de politiek terug te geven aan de mensen, is door op Vlaams en federaal niveau werk te maken van hervormingen in 2023.

Want de koopkracht van vandaag beschermen is één ding, de koopkracht van morgen en overmorgen beschermen is toch nog andere koek. Het geld groeit niet aan de bomen. Voor sommige partijen moet elk probleem opgelost worden door met geld te gooien of met een lawine aan premies of cheques. Maar voor ze het goed en wel beseffen is het geld op en betalen wij daar allemaal de rekening voor. U, ik, onze kinderen en onze kleinkinderen. Niet met ons. Hervormingen zijn noodzakelijk.

Tijdelijke oplossingen moeten ingewisseld worden voor structurele oplossingen. Net zoals onze partij bezig is met een volledige transformatie, moet ook het land via hervormingen een transformatie ondergaan. Wij nemen de handschoen graag op om dit land degelijk te hervormen in het belang van onze welvaart.

Niet met een gebalde vuist naar andere politieke partijen. Dit jaar moeten we samen durven hervormen. En ja de klim is pittig. We staan aan de voet van de Mont Ventoux, maar het is van moeten. Politiek cynisme zal ons geen meter dichter bij de top brengen. Mensen zijn niets met politici die zeggen dat het allemaal om zeep is. Dat dit land niet te redden valt. Het is onze verdomde plicht. Zonder naïef te zijn voor de klim die ons te wachten staat. Want dat is minstens even gevaarlijk. We moeten durven hervormen en dus heilige huisjes durven slopen.

We moeten ons land weer op de rails krijgen. Voor de noeste hardwerkende Vlaming die meer respect verdient omdat hij elke dag beslist om naar het werk te gaan, dat probeert te combineren met een gezin en hoopt een deftig pensioen te krijgen aan het einde van de dollemansrit.  

Wel, onze fiscale hervorming ligt klaar zodat werkende mensen meer netto overhouden. Want de lasten op arbeid liggen gewoon veel te hoog in ons land. En neen, niet enkel de laagste inkomens. Ook de brede middenklasse verdient meer netto op het einde van de maand. Ze zijn de ruggengraat van dit land en verdienen zoveel meer respect.  

Onze plannen om in de pensioenen het verschil groter te maken tussen wie gans zijn leven bijgedragen heeft en wie niet, die plannen liggen klaar. Net zoals onze plannen om iedereen aan het werk te krijgen, want alleen zo kunnen we zorg blijven dragen voor onze gemeenschap.

We moeten ons land weer op de rails krijgen.

Voor de vele mensen die niet meer kunnen volgen in een wereld die te snel gaat en niet altijd rechtvaardig is. Voor de mensen die afgeschreven worden, omdat ze een beperking hebben, omdat ze zorgtaken opnemen, omdat ze nog te jong zijn of net omdat ze door een paar rimpels of grijs haar afgeschreven worden. Ook zij verdienen meer respect. Partijen voor de hippe vogels met dure kleren zijn er genoeg. Maar wie durft er ook nog voor onze ouderen te zijn?  

Op de arbeidsmarkt worden ouderen als te duur en te weinig productief weggezet. En eens 65 moet je verplicht op pensioen, krijg je een boekenbon en is de enige geïnteresseerde vraag die naar je bloeddruk. Oud is te vaak out.

Gepensioneerden worden te vaak gemarginaliseerd en voor sommigen lijken ouderen te beschouwen als enkel goed om tegen de planten te praten.

Ouderen zijn verantwoordelijke en zelfbewuste individuen, die hun grote kennis en ervaring langer willen inzetten. De oudere is allang geëmancipeerd, nu de samenleving nog. Ook zij hebben een plaats in onze gemeenschap. Ook hun stem moeten we tot in de wetstraat blijven horen. Om die reden zal ik dit jaar de boer op gaan bij 65+’ers en dit jaar nog een ouderenplan op tafel te leggen.  Ook om die reden wil ik dat onze lokale lijsten in 2024 uit minstens 20% 60plussers bestaat. Want het is niet omdat de wereld versnelt, dat een wagen met wat extra kilometers op de teller bij het schroot moet.

We moeten ons land weer op de rails krijgen.

Voor landelijk Vlaanderen dat veel te vaak vergeten wordt. Denk maar aan het openbaar vervoer in sommige gemeenten of het verdwijnen van bankautomaten. Landelijk Vlaanderen dat te vaak weggezet wordt als tegendraads omdat ze geen boodschap hebben aan woke, omdat ze wel de auto nodig hebben om naar het werk te gaan, omdat ze wél onze Vlaamse tradities koesteren. Wij zullen het altijd voor jullie opnemen.

Voor onze boeren die elke dag weer zorgen voor eten op ons bord. Wij willen dat onze boeren de toekomst krijgen die ze verdienen. Wij zijn de partij die een innovatieve voedselstrategie op tafel legt om te voorzien in ons eten, met respect en een goed loon voor landbouwers. Of het nu gaat om stikstof of het mestactieplan, wij zullen over de toekomst van onze landbouwers waken. Want de toekomst van de landbouw veiligstellen, is ook de toekomst van Vlaanderen veiligstellen.

We moeten ons land weer op de rails krijgen.  

Voor leerkrachten die geen administratieve robot maar een inspirerend model willen zijn, maar gewoon les willen geven, die een correcte loopbaan willen. Voor leerlingen die kwaliteitsvol onderwijs willen. Voor hen zal onze partij een lerarenpact op tafel leggen. Langer wachten is geen optie: Ons onderwijs mag er niet op achteruit gaan. En ons lerarenpact moet opnieuw vrijheid en vertrouwen geven aan leerkrachten, in plaats van een overheid te hebben die leerkrachten betuttelt.  

Een betutteling die de ziekte van de Vlaamse politiek is. Respect hebben voor Vlamingen, dat is ook de betutteling en de drang tegen gaan van nationalisten en progressieven die u willen dwingen om de sleutel van uw leven af te geven aan de overheid. Wie is de overheid om u te dwingen uwe kleine na 6 maand of een jaar verplicht naar de crèche te sturen?

Mensen hoor je niet te behandelen als een klein kind. We hebben geen nood aan een overheid die mensen voortdurend zegt hoe ze moeten leven, wat ze moeten doen, of constant met het vingertje wijst. Een overheid die elk mogelijk probleem denkt te moeten oplossen met een blik nieuwe regels of een ladekast aan formulieren en paperassen. Dat moet anders.  

En last but not least respect voor onze planeet en de toekomstige generaties. Het was 16,5 graden op de eerste dag van dit jaar. 16,5. In de strijd tegen de opwarming van de aarde moeten we grote rentmeesters durven zijn. De christendemocratie is de oudste groene ideologie. Dat verstandig groen beleid, moet bovenal een ambitieus groen beleid zijn.

 


Beste mensen,  

Wij zullen dit jaar de weg tonen. Omdat we willen bouwen aan morgen. Als de enige echte gemeenschapspartij van Vlaanderen. Wij zullen onze voorstellen om dit land beter te maken op tafel blijven leggen. Telkens weer moeten wij het debat openen over de noodzakelijke hervormingen. Met een duidelijk aanbod voor elke hervorming, zodat de anderen zich niet kunnen wegsteken.

En wie niet met ons mee wil gaan, die zal aan de mensen moeten uitleggen waarom zij de welvaart van 11 miljoen Belgen op het spel wil zetten.

Wie niet wenst te hervormen, die is de doodgraver van zijn eigen land.  

Wie liever politieke spelletjes speelt of wie anderhalf jaar voor de verkiezingen enkel bezig is met mei 2024, die moet een andere job zoeken.  Die heeft geen plaats in de politiek.  

 


Beste mensen,  

Ik zou graag nog iets afspreken, hier onder elkaar. Ik wil met jullie afspreken dat we samen tonen waar we voor staan en waar we samen voor gaan. Dat is mijn appel aan elke cd&v‘er.  

Ik vraag alle leden om ons verhaal mee te schrijven en ambassadeur te zijn van onze waarden, van het beleid dat we voeren, van de ideeën die we uitdragen,  in uw gemeente, uw wijk, uw straat en op alle sociale media waar we veel te lang afwezig zijn gebleven.

Wees een moderne missionaris die het debat aangaat op café en op socials, die luistert naar onbehagen, die mensen die het vertrouwen kwijt zijn opnieuw hoop geeft.  

Blijf luisteren naar mensen waarmee we het niet eens zijn of mensen die afgehaakt zijn. Wij weigeren die mensen zomaar over te laten aan de extremen.      

Dat zijn we de mensen verschuldigd. Het is aan ons om het juiste klimaat te creëren. Een klimaat waarin mensen zich opnieuw gerespecteerd voelen. Ons politiek aanbod voor 2023 is dat u zich opnieuw gerespecteerd voelt. U verdient dat. De mensen verdienen dat.  

We doen het voor onze grootouders, ouders, kinderen en kleinkinderen. Met meer dan 2.000 hier vanavond, met honderdduizenden in heel Vlaanderen het komende jaar. Samen, voor een respectvol Vlaanderen.

Merci!

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.