Katrien Schryvers

Vlaams parlementslid, Voorzitter Bijzonder Comité Sociale Dienst en Schepen in Zoersel

Katrien Schryvers is Vlaams parlementslid voor CD&v. In haar eigen gemeente Zoersel is Katrien al politiek actief sinds haar 24ste. Ze was er achtereenvolgens schepen, burgemeester en OCMW-voorzitter en zette haar gemeente mee op de kaart als Zorgzaam Zoersel. Ze is sinds oktober 2021 schepen van Sociale Zaken en Welzijn.

Na tien jaar provincieraad zette ze in januari 2005 de stap naar het federaal parlement. Daar verrichtte ze heel wat wetgevend werk:  de modernisering van de wetgeving over het huwelijk, vernieuwende initiatieven omtrent alimentatieregelingen voor kinderen,...

Sinds 2009 zetelt Katrien in het Vlaams Parlement. Daar zet ze als lid en voormalig voorzitter van de commissie Welzijn mee haar schouders onder de uitbouw van een zorgzaam Vlaanderen. Door haar onafgebroken inzet en haar uitgebreide dossierkennis werd ze door verschillende kranten genoemd als een van de beste en meest actieve parlementairen van allemaal. Ze deed belangrijk decreetgevend werk onder meer op het vlak van pleegzorg, jeugdzorg, kinderrechten, erfbelasting en begraafplaatsen.

Katrien is graag midden de mensen. Ze leert veel van opmerkingen, ideeën en vragen. Die kan zij meenemen in haar werk, want de gedrevenheid om dingen te verbeteren, dat blijft de basis voor haar politiek engagement!

Artikels van Katrien

223 kleuters ouder dan drie jaar in de kinderopvang

In september 2022 telden de Vlaamse kinderopvanginitiatieven 223 kindjes ouder dan drie jaar, terwijl kindjes al vanaf 2,5 jaar naar de kleuterschool kunnen gaan. Vaak gaat het om kindjes met een specifiek zorgbehoefte. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) opvroeg bij Vlaams minister voor Welzijn Hilde Crevits (cd&v). “Dat kleuters omwille van plaatstekort in het buitengewoon kleuteronderwijs in de kinderopvang blijven, kan niet de bedoeling zijn”, stelt Schryvers, die een oproep doet aan Vlaams minister voor Onderwijs Ben Weyts (N-VA) om ervoor te zorgen dat alle kindjes die daar nood aan hebben een plek kunnen vinden in het buitengewoon kleuteronderwijs.

Katrien Schryvers: aanbod aangepaste sociale woningen stijgt te traag

Het aantal aangepaste sociale huurwoningen neemt maar toe met mondjesmaat, zo blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) verkreeg.

Cd&v komt met een toiletplan: “Hoge nood aan een echt toiletbeleid”

Er is in Vlaanderen te weinig aandacht voor openbare toiletten, dat vindt Vlaams parlementslid voor cd&v Katrien Schryvers. Daarom komt het parlementslid met een ‘toiletplan’. In dit plan pleit ze onder meer voor meer publieke en toegankelijke toiletten, voor een tool die alle informatie over die toiletten verzamelt en een uniforme toiletpas die de toegang tot sanitair voor mensen met bepaalde aandoeningen gemakkelijker maakt.

Cd&v wil leegstaande assistentiewoningen openstellen voor andere doelgroepen

Vandaag staan in Vlaanderen heel wat serviceflats leeg. Tegelijkertijd kampen veel zorgvoorzieningen met plaatsgebrek en heerst er op de reguliere woonmarkt een ware wooncrisis. In een nieuw voorstel pleit Vlaams parlementslid Katrien Schryvers ervoor om assistentiewoningen open te stellen voor andere doelgroepen, zoals mensen met een beperking, maar ook een bepaald aandeel te laten bewonen door mensen die mee zorg opnemen. 

Cd&v wil ouderenmishandeling opnemen in opleiding zorgverleners en in campagnes

Elke week komen er gemiddeld 22 meldingen van geweld bij ouderen binnen in Vlaanderen, zo raakte vandaag bekend. Volgens Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (cd&v) is dit een onderschatting van een problematiek die heel vaak onder de radar blijft. In het nieuwe ouderenplan dat cd&v de komende weken lanceert is één van de prioriteiten de aanpak van ouderenmis(be)handeling.

Cd&v wil elke Vlaming het recht geven op niet-digitale dienstverlening

Steeds vaker zijn we voor basisdienstverlening zoals het raadplegen van je persoonlijk medisch dossier, het invullen van je belastingbrief of informatie inwinnen over je pensioendossier aangewezen op digitale aanvragen. Maar niet iedereen is mee op deze digitale trein. Dat zorgt bij vele mensen voor moeilijkheden en drempels bij het verkrijgen van basisdienstverlening. Voor cd&v moet menselijk contact bij dienstverlening het uitgangspunt blijven. Het is niet omdat het digitaal kan, dat het digitaal moet. Daarom pleit de cd&v voor het verankeren van het recht op niet-digitale dienstverlening. Concreet stelt de partij voor dat voor basisdienstverlening zoals overheidsdiensten, ziekenhuizen, banken, postkantoren, energie -en telecomdiensten, openbaar vervoer en mutualiteiten altijd een niet-digitale optie moeten aanbieden bij elke vorm van dienstverlening.