Katrien Schryvers

Vlaams parlementslid, Schepen Sociale Zaken en Welzijn

Katrien Schryvers is Vlaams parlementslid voor CD&v. In haar eigen gemeente Zoersel is Katrien al politiek actief sinds haar 24ste. Ze was er achtereenvolgens schepen, burgemeester en OCMW-voorzitter en zette haar gemeente mee op de kaart als Zorgzaam Zoersel. Ze is sinds oktober 2021 schepen van Sociale Zaken en Welzijn.

Na tien jaar provincieraad zette ze in januari 2005 de stap naar het federaal parlement. Daar verrichtte ze heel wat wetgevend werk:  de modernisering van de wetgeving over het huwelijk, vernieuwende initiatieven omtrent alimentatieregelingen voor kinderen,...

Sinds 2009 zetelt Katrien in het Vlaams Parlement. Daar zet ze als lid en voormalig voorzitter van de commissie Welzijn mee haar schouders onder de uitbouw van een zorgzaam Vlaanderen. Door haar onafgebroken inzet en haar uitgebreide dossierkennis werd ze door verschillende kranten genoemd als een van de beste en meest actieve parlementairen van allemaal. Ze deed belangrijk decreetgevend werk onder meer op het vlak van pleegzorg, jeugdzorg, kinderrechten, erfbelasting en begraafplaatsen.

Katrien is graag midden de mensen. Ze leert veel van opmerkingen, ideeën en vragen. Die kan zij meenemen in haar werk, want de gedrevenheid om dingen te verbeteren, dat blijft de basis voor haar politiek engagement!