Cd&v zet eisen nu ook om in budget met nieuwe begroting

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

De federale regering keurde de nieuwe begroting goed. Een begroting waar met een fel oranje fluostift is doorgegaan. We investeren in een sociale, economisch duurzame en veilige samenleving.

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem: “De economie en onze gezinnen kunnen alle steun meer dan ooit gebruiken. Met deze reeks fiscale maatregelen heb ik hen dan ook willen ondersteunen en versterken. Belangrijk is dat de maatregelen vanaf 1 januari van kracht kunnen gaan en dus snel effect zullen hebben.”

Gezinsfiscaliteit: méér belastingaftrek voor kinderopvang en mantelzorgers

De Regering wil maatregelen nemen om gezinnen en hulpbehoevenden verder te ondersteunen. De Regering streeft er naar om de combinatie van werk en gezin beter op elkaar af te stemmen en om de zorg voor oudere, inwonende familieleden financieel bijkomend te ondersteunen. Ze wil dit doen door de kosten voor kinderopvang te verlagen en om mantelzorg beter en meer te belonen. Een vraag van CD&V die als gezinspartij pleitbezorger is van een eerlijke gezinsfiscaliteit.

Afbraak en heropbouw woningen: verlaagd BTW tarief

Dit is een uitbreiding van het verlaagd btw-tarief van 6 % naar gans het Belgische grondgebied voor de afbraak van gebouwen en heropbouw van woningen. Het 6% tarief zal ook van toepassing zijn op de verkoop van woningen, met name projecten die verwezenlijkt worden door bouwpromotoren. Zo stimuleren we in deze moeilijke tijden niet enkel de bouwsector, maar zorgen we ook voor een verduurzaming van onze woningen en gebouwen. Het wordt voordeliger om een krot of volledige oud-industriële sites volledig om te vormen tot woningen die minder energie verbruiken.

Eerlijke belastingen: solidariteitsbijdrage via taks op effectenrekeningen

De solidariteitsbijdrage heeft tot doel de nieuwe noden en de behoeften in de gezondheidszorg, als gevolg van onder meer  de gezondheidscrisis, te financieren. Daardoor zal er vanaf volgend jaar een structurele bijdrage van 428  miljoen euro aan de gezondheidszorg geleverd worden.

De solidariteitsbijdrage zal worden geheven onder de vorm van een jaarlijkse taks op de effectenrekeningen. Net zoals woningen worden belast met onroerende voorheffing en voertuigen worden belast met verkeersbelastingen, gaan we nu effectenrekeningen belasten met een solidariteitsbijdrage.

Meer geld voor veiligheid en justitie

775 miljoen euro deze legislatuur extra om justitie te versterken, maar ook in veiligheid wordt volop geïnvesteerd. Zo wordt er extra budget voorzien voor de toelagen aan de brandweer (139 miljoen deze legislatuur) en wordt ook de federale politie voorzien van stevig wat extra budget (310 miljoen deze legislatuur).

Dankzij een transformatiefonds maken we de omslag naar een duurzame economie

De Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij zal in het kader van een gedelegeerde opdracht het initiatief nemen om een zogeheten “transformatiefonds” op te richten ter ondersteuning van het relance-beleid van de Regering.

De doelstelling van het fonds is om cruciale ondernemingen te ondersteunen of zelfs te verankeren, hun solvabiliteit te versterken en hen te helpen heroriënteren in functie van de lange termijnuitdagingen waarmee de samenleving wordt geconfronteerd zoals bijvoorbeeld de strijd tegen de klimaatverandering, de digitalisering van de maatschappij, de gezondheidsuitdagingen…

In 2021 zal er al 500 miljoen euro in het transformatiefonds geïnvesteerd worden.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).