Aanhoudende problemen bij Vlaamse rijexamencentra: cd&v vraagt bijkomende audit

Publicatiedatum

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Na vele klachten over autokeurings- en rijexamencentra besliste de Vlaamse overheid om een audit uit te voeren bij de Vlaamse rijexamencentra én autokeuringscentra. Maar volgens Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) focust die audit bijna uitsluitend op de autokeuringscentra. De lange wachttijden bij rijexamencentra en de ongelijke behandeling tussen verschillende types kandidaat-bestuurders (bestuurders die hun examen afleggen met of zonder erkende rijschool) worden volgens het parlementslid onderbelicht in de langverwachte audit. “Kandidaat-bestuurders die dolgraag willen leren autorijden blijven zo in de kou staan”, stelt Sofie Mertens. Het parlementslid vraagt een aparte audit die zich specifiek toelegt op de problemen in de rijexamencentra.

De autokeuringscentra liggen al langer onder vuur door de vele klachten over lange wachttijden en klantonvriendelijkheid, maar ook de rijexamencentra komen er niet zonder klachten van af. Ook daar zijn de lange wachtlijsten en ongelijke behandeling van verschillende types kandidaat-bestuurders problematisch. In de praktijk blijkt dat kandidaat-bestuurders die hun rijexamen met een rijschool afleggen veel sneller een examenmoment kunnen vastleggen dan kandidaat-bestuurders die zich via vrije begeleiding of met een zelfstandige rijinstructeur op het examen voorbereiden. De audit die onlangs werd uitgevoerd, richtte zich voornamelijk op de autokeuring. Volgens Mertens worden de problemen in de rijexamencentra, tot grote teleurstelling van cd&v, onvoldoende onderzocht.

“Kandidaat-bestuurders die hun examen afleggen via de rijschool krijgen sneller een afspraak. Maar niet iedereen heeft de middelen om rijlessen te volgen via de rijschool.”

Vlaams parlementslid Sofie Mertens

Grondig onderzoek is nodig

“Kandidaat-bestuurders die hun praktisch rijexamen willen afleggen, hebben al geruime tijd te maken met lange wachttijden. Daarenboven is er sprake van ongelijkheid tussen bestuurders die hun examen afleggen via de rijschool en via vrije begeleiding”, legt Mertens uit. “Voor cd&v is deze ongelijke behandeling onacceptabel. Niet iedereen heeft de middelen om rijlessen te volgen via de rijschool. Deze praktijklessen kosten al snel 1.400 euro.”

Ondanks de belofte van minister Peeters om deze problematiek te onderzoeken, wordt dit niet grondig onderzocht in de audit. “Dit is een gemiste kans. Ik vraag me af welke maatregelen de minister zal nemen om de wachttijden te beperken en om dergelijke ongelijkheid tot het bekomen van een afspraak te vermijden, en iedereen binnen een redelijke termijn toegang te geven tot het praktisch rijexamen. Grondig onderzoek is nodig om passende maatregelen te treffen om een gelijke behandeling van alle kandidaat-bestuurders te garanderen”, zegt Sofie Mertens.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.