Aanhoudende problemen bij Vlaamse rijexamencentra: cd&v vraagt bijkomende audit

Publicatiedatum

Auteur

Sofie Mertens

Deel dit artikel

Na vele klachten over autokeurings- en rijexamencentra besliste de Vlaamse overheid om een audit uit te voeren bij de Vlaamse rijexamencentra én autokeuringscentra. Maar volgens Vlaams parlementslid Sofie Mertens (cd&v) focust die audit bijna uitsluitend op de autokeuringscentra. De lange wachttijden bij rijexamencentra en de ongelijke behandeling tussen verschillende types kandidaat-bestuurders (bestuurders die hun examen afleggen met of zonder erkende rijschool) worden volgens het parlementslid onderbelicht in de langverwachte audit. “Kandidaat-bestuurders die dolgraag willen leren autorijden blijven zo in de kou staan”, stelt Sofie Mertens. Het parlementslid vraagt een aparte audit die zich specifiek toelegt op de problemen in de rijexamencentra.

De autokeuringscentra liggen al langer onder vuur door de vele klachten over lange wachttijden en klantonvriendelijkheid, maar ook de rijexamencentra komen er niet zonder klachten van af. Ook daar zijn de lange wachtlijsten en ongelijke behandeling van verschillende types kandidaat-bestuurders problematisch. In de praktijk blijkt dat kandidaat-bestuurders die hun rijexamen met een rijschool afleggen veel sneller een examenmoment kunnen vastleggen dan kandidaat-bestuurders die zich via vrije begeleiding of met een zelfstandige rijinstructeur op het examen voorbereiden. De audit die onlangs werd uitgevoerd, richtte zich voornamelijk op de autokeuring. Volgens Mertens worden de problemen in de rijexamencentra, tot grote teleurstelling van cd&v, onvoldoende onderzocht.

“Kandidaat-bestuurders die hun examen afleggen via de rijschool krijgen sneller een afspraak. Maar niet iedereen heeft de middelen om rijlessen te volgen via de rijschool.”

Vlaams parlementslid Sofie Mertens

Grondig onderzoek is nodig

“Kandidaat-bestuurders die hun praktisch rijexamen willen afleggen, hebben al geruime tijd te maken met lange wachttijden. Daarenboven is er sprake van ongelijkheid tussen bestuurders die hun examen afleggen via de rijschool en via vrije begeleiding”, legt Mertens uit. “Voor cd&v is deze ongelijke behandeling onacceptabel. Niet iedereen heeft de middelen om rijlessen te volgen via de rijschool. Deze praktijklessen kosten al snel 1.400 euro.”

Ondanks de belofte van minister Peeters om deze problematiek te onderzoeken, wordt dit niet grondig onderzocht in de audit. “Dit is een gemiste kans. Ik vraag me af welke maatregelen de minister zal nemen om de wachttijden te beperken en om dergelijke ongelijkheid tot het bekomen van een afspraak te vermijden, en iedereen binnen een redelijke termijn toegang te geven tot het praktisch rijexamen. Grondig onderzoek is nodig om passende maatregelen te treffen om een gelijke behandeling van alle kandidaat-bestuurders te garanderen”, zegt Sofie Mertens.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.