Wetsvoorstel afbraak en heropbouw van gebouwen aan 6% BTW opnieuw ingediend

Publicatiedatum

Auteur

Leen Dierick

Deel dit artikel

Cd&v Kamerlid Leen Dierick heeft het voorstel van Griet Smaers (cd&v) om het verlaagd btw-tarief van 6 procent op de afbraak en heropbouw van gebouwen uit te breiden naar het hele land opnieuw ingediend in de Kamer.

Leen Dierick "Nu betaal je in de meeste gemeenten 21 procent btw op een nieuwbouwwoning en 6 procent btw als je een woning renoveert." De Orde van Architecten pleit vandaag om dat btw-tarief voor wie een huis sloopt en heropbouwt in heel Vlaanderen te laten dalen van 21 naar 6 procent. Zij gaan ervan uit dat meer dan de helft van de totaalrenovaties in Vlaanderen eigenlijk verdoken nieuwbouwwoningen zijn. 

“De BTW-verlaging kan tevens een versnelling tot stand brengen in de vernieuwing en energie-efficiënte van onze woningen.”, klinkt het bij Dierick. Sinds 2006 geldt er een verlaagd btw-tarief van 6 % voor de afbraak en heropbouw van gebouwen in stadsgebieden van 32 steden en gemeenten, onder andere in Dendermonde waar Dierick schepen is.

Ook Nathalie Muylle (CD&V), tekende het voorstel mee. “Vanuit de praktijk zien we de werkelijke impact van deze maatregel. Er is een positieve invloed op de stadsontwikkeling in het algemeen, maar ook het woonpatrimonium verbetert dankzij het verlaagd btw-tarief van 6% dat al geldt in onze stad. Deze maatregel moet uitgebreid worden tot heel het grondgebied”, zegt Dierick. Om een verlaagd BTW-tarief inzake bouw te kunnen hanteren, moet dit voor Europa echter beantwoorden aan sociale maatstaven. “Daarom stellen we voor om deze BTW-verlaging toe te passen op woningen die de gezinswoning betreffen en die een bepaalde maximale oppervlakte hebben”, aldus nog Dierick.

“Uit cijfers weten we dat we zo’n 1,7 miljoen “slechte” woningen moeten opwaarderen tegen 2030. Het huidige gebouwenpark is verantwoordelijk voor 35% van de CO2-uitstoot. Dat is een echte uitdaging en het is ook noodzakelijk om onze klimaatdoelstellingen te halen”, besluiten ze.

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”