Voortrekkersrol in beschermen rechten LGBT+-gemeenschap

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

We hebben als christendemocraten steeds een voortrekkersrol gespeeld om de rechten van de hele LGBT+-gemeenschap te beschermen.

Goedkeuring homohuwelijk

Op 13 februari 2003 werd België het tweede land ter wereld waar het mogelijk werd voor twee personen van hetzelfde geslacht om met elkaar te trouwen. Deze historische wet betekende een belangrijke stap vooruit voor de rechten van holebi’s in België. Een stap vooruit die 15 jaar geleden vanuit de oppositie door CD&V gesteund en mee goedgekeurd werd. Omdat we als partij iedere liefdesrelatie tussen twee personen gelijk behandelen én beschermen!

Adoptie

CD&V steunt homoseksuele koppels die voor een duurzame relatie kiezen in hun wens om kinderen te kunnen adopteren. Daarnaast worden kinderen die geboren worden in een lesbische relatie ook dankzij onze partij mee op gelijke voet geplaatst met kinderen uit een heterorelatie. De echtgenote van de moeder van het kind wordt namelijk automatisch meemoeder en indien het koppel niet gehuwd is, kan de meemoeder het kind gewoon erkennen. Hierdoor werd in 2015 een langlopende adoptieprocedure overbodig.

Nieuwe transgenderwetgeving

Dankzij onze minister van Justitie Koen Geens zijn recent ook de voorwaarden voor een juridische geslachtswijziging gedemedicaliseerd. Zo moeten transgenders die juridisch van geslacht willen veranderen nu enkel nog een administratieve procedure volgen en worden ze niet langer verplicht tot medische ingrepen. Transgenders die fysiek het andere geslacht willen aannemen, kunnen de medische ingrepen ondergaan, maar ze worden hiertoe niet langer verplicht.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.