Vlaamse regering verlengt sloop- en herbouwpremie voor oude woningen

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

De Vlaamse regering verlengt de sloop- en herbouwpremie voor oude woningen tot 31 december 2020. Tegelijk verlengt ze ook de 1%-energieleningen voor scholen, sportclubs en vzw’s. Daarvoor trekt Vlaanderen 18 miljoen euro uit in 2020.

Hilde Crevits: “Onze partij is al langer voorvechter om het slopen en heropbouwen van een oude woning te stimuleren."

Op dit moment geldt het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en herbouw enkel in 13 centrumsteden. CD&V vraagt al langer om het verlaagd btw-tarief van 6 procent op de afbraak en heropbouw uit te breiden naar het hele land. CD&V-Kamerleden Nathalie Muylle en Leen Dierick dienden daarvoor in juni 2019 het wetsvoorstel van Griet Smaers opnieuw in. Het is wachten op een algemene btw-verlaging door de federale regering. 

In afwachting daarvan is de verlening van de Vlaamse sloop- en herbouwpremie alvast een goede zaak, vindt de CD&V-fractie in het Vlaams parlement. Met deze maatregel wordt een punt uit het CD&V-programma uitgevoerd. 

Om de broeikasgasuitstoot door gebouwenverwarming drastisch te verlagen, moeten we jaarlijks 2,5% van ons woningpatrimonium grondig renoveren of vervangen door nieuwbouw. Nieuwbouw na sloop vervangt oude woningen met slechte energieprestaties en onvoldoende comfort.  Het helpt onze dorps- en stadskernen te verdichten en aantrekkelijker te maken. Het 6% BTW-tarief voor vernieuwbouw na sloop is daarom een nuttig en noodzakelijk instrument. 

Hilde Crevits: “Onze partij is al langer voorvechter om het slopen en heropbouwen van een oude woning te stimuleren. Een gedeeltelijke renovatie is uiteraard een goede zaak om energiezuiniger te zijn, maar met sloop en heropbouw kunnen nog meer energiewinsten gerealiseerd worden. Daarom willen we mensen de kans geven dat ook te doen, door een premie te voorzien zolang er geen algemene btw-verlaging op sloop en heropbouw is.”

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.