Vlaamse regering verlengt sloop- en herbouwpremie voor oude woningen

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

De Vlaamse regering verlengt de sloop- en herbouwpremie voor oude woningen tot 31 december 2020. Tegelijk verlengt ze ook de 1%-energieleningen voor scholen, sportclubs en vzw’s. Daarvoor trekt Vlaanderen 18 miljoen euro uit in 2020.

Hilde Crevits: “Onze partij is al langer voorvechter om het slopen en heropbouwen van een oude woning te stimuleren."

Op dit moment geldt het verlaagde btw-tarief van 6% voor sloop en herbouw enkel in 13 centrumsteden. CD&V vraagt al langer om het verlaagd btw-tarief van 6 procent op de afbraak en heropbouw uit te breiden naar het hele land. CD&V-Kamerleden Nathalie Muylle en Leen Dierick dienden daarvoor in juni 2019 het wetsvoorstel van Griet Smaers opnieuw in. Het is wachten op een algemene btw-verlaging door de federale regering. 

In afwachting daarvan is de verlening van de Vlaamse sloop- en herbouwpremie alvast een goede zaak, vindt de CD&V-fractie in het Vlaams parlement. Met deze maatregel wordt een punt uit het CD&V-programma uitgevoerd. 

Om de broeikasgasuitstoot door gebouwenverwarming drastisch te verlagen, moeten we jaarlijks 2,5% van ons woningpatrimonium grondig renoveren of vervangen door nieuwbouw. Nieuwbouw na sloop vervangt oude woningen met slechte energieprestaties en onvoldoende comfort.  Het helpt onze dorps- en stadskernen te verdichten en aantrekkelijker te maken. Het 6% BTW-tarief voor vernieuwbouw na sloop is daarom een nuttig en noodzakelijk instrument. 

Hilde Crevits: “Onze partij is al langer voorvechter om het slopen en heropbouwen van een oude woning te stimuleren. Een gedeeltelijke renovatie is uiteraard een goede zaak om energiezuiniger te zijn, maar met sloop en heropbouw kunnen nog meer energiewinsten gerealiseerd worden. Daarom willen we mensen de kans geven dat ook te doen, door een premie te voorzien zolang er geen algemene btw-verlaging op sloop en heropbouw is.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.