Vlaams minister Hilde Crevits versterkt het Berrefonds voor uitbouw van 3 inloophuizen in Kortrijk, Antwerpen en Hasselt

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits trekt jaarlijks 200.000 euro uit voor de versterking van de vzw Berrefonds. Het Berrefonds ondersteunt iedereen die te maken krijgt met het overlijden van een kind: een baby tijdens de zwangerschap of net na de geboorte, maar ook een opgroeiend kind tot 12 jaar. Met de investering zal het Berrefonds 3 inloophuizen in Vlaanderen kunnen verankeren en uitbreiden. Het Koesterhuis in Antwerpen en Kortrijk zal met de middelen een doorstart kunnen maken én uitgebreid worden. In Hasselt komt er een volledig nieuw Koesterhuis. Op die manier is er ook een betere regionale spreiding om meer ouders en gezinnen dichtbij huis bij te staan.

“Een kindje verliezen zet je hele leven op z’n kop. Het verandert alles en de zoektocht naar hoe iemand na zo’n verlies verder moet, is ontzettend moeilijk en onzeker. Ouders die dit meemaken hebben een houvast nodig om de rest van hun leven met het verdriet om te gaan. Het Koesterhuizen van het Berrefonds bieden hier in Vlaanderen zo’n houvast. Hun werking toont heel mooi hoe sterk de kracht van lotgenoten en ervaringsgerichte expertise kan zijn. Het is dan ook met veel overtuiging dat we nu voor de eerste keer middelen uittrekken om het Berrefonds financieel te ondersteunen zodat zij hun waardevolle werking kunnen verderzetten via de 3 inloophuizen in Kortrijk, Antwerpen en Hasselt.” - Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits  

 

Over vzw Berrefonds

Het Berrefonds is opgericht in februari 2009 vanuit een persoonlijke verlieservaring van de ouders van Berre*. Zij besloten dat andere ouders na het verlies van hun baby niet met lege handen het ziekenhuis mochten verlaten en lanceerden dankzij giften voor de geboorte van hun tweede zoontje de Koesterkoffer. Een kostbaar doosje met spulletjes om de laatste herinneringen te maken na het overlijden van een baby. Dit idee bleek iets waar de zorg al heel lang op wachtte, want jaar na jaar groeide de interesse en de vraag vanuit ziekenhuizen om ook met deze doosjes te kunnen werken. Sinds 2022 werken alle ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel met de Koesterkoffers van het Berrefonds. Het Berrefonds schenkt jaarlijks bijna 1500 nieuwe Koesterkoffers aan gezinnen na het overlijden van een baby of opgroeiend kind. De vzw kan dit volledige project al jarenlang realiseren dankzij particuliere giften.

De inhoud van de koffers wordt regelmatig bijgestuurd op basis van input van steeds nieuwe ouders en bijna alles wordt gemaakt door meer dan 350 warme vrijwilligers. Zij naaien, haken, breien, stellen koffers samen, brengen de koffers naar ziekenhuizen,... Omdat de vraag bleef stijgen, ontwikkelde de vzw in 2019 een ‘Grote Koesterkoffer’. Deze is gericht op het verlies van een opgroeiend kind tot twaalf jaar. Sinds 2022 werkt de vzw ook aan een Scholenkoffer voor de acute eerste opvang van een klas en schoolteam na het overlijden van een leerling in de basisschool.

Naast de brede basiswerking van gratis Koesterkoffers, heeft het Berrefonds ook een brede waaier aan laagdrempelige dienstverlening uitgebouwd voor gezinnen in de weken, maanden en jaren na hun verlies. De werking is gebaseerd op ervaringsgerichte expertise. De organisatie beschikt daarnaast over een breed en betrouwbaar netwerk aan therapeuten moest een doorverwijzing nodig zijn, maar vaak hebben rouwende ouders vooral nood aan aandacht, tijd, liefde, troost, (h)erkenning, warmte en rust. Dat kunnen ze bij het Berrefonds vinden.

Christine Vandenhole – oprichtster Berrefonds vzw: “Wij zijn als Berrefonds ontzettend dankbaar dat we dankzij deze steun vanuit de Vlaamse Regering eindelijk tegemoet kunnen komen aan de steeds grotere vraag voor een geografische spreiding van onze Koesterhuizen. Wij zorgen al vijftien jaar vol overgave voor gezinnen met verdriet en waren al die tijd volledig afhankelijk van giften. Die giften zijn nog steeds broodnodig om onze Koesterkoffers te kunnen behouden, maar er was nooit voldoende ruimte om onze Koesterhuizen duurzaam te verankeren. Dankzij deze financiële steun komt die ruimte er wel, dus we gaan nu met nog meer warmte in verschillende provincies beter kunnen zorgen voor de gezinnen van morgen. Want er sterven in Vlaanderen elke dag kinderen, dat zullen we nooit kunnen vermijden, maar we kunnen wel nog veel beter voor al deze gezinnen zorgen.”


Inloophuizen in Antwerpen, Kortrijk en Hasselt

Het Berrefonds is ontstaan en gegroeid vanuit Koesterhuis Antwerpen en gaat met de investering van 200.000 de volledige werking nog verder en duurzamer lokaal verankeren door tegen 2025 in drie verschillende provincies een Koesterhuis te bestendigen en openen. Een Koesterhuis is een warme thuishaven voor iedereen die te maken krijgt met het verlies van een baby of opgroeiend kind. Elk Koesterhuis krijgt een wekelijks inloopmoment waar ouders zonder afspraak welkom zijn. Daarnaast is er ruimte voor vrijwilligerswerk, evenementen, workshops, vormingen, lezingen, schoolbezoeken,... Ook de ziekenhuispartners en politiediensten waar de organisatie mee samenwerkt zullen in het Koesterhuis terecht kunnen.

In Antwerpen wil Berrefonds het bestaande Koesterhuis behouden en nog verder uitbouwen. Ook in Kortrijk heeft Berrefonds sinds 2020 een pop-up Koesterhuis. Volgend jaar moeten ze het pand daar verlaten. De bedoeling is om het Koesterhuis op een nieuwe locatie een doorstart te laten maken en ook uit te breiden. Tot slot komt er de opstart van een volledig nieuw Koesterhuis in Hasselt. Berrefonds zal voor deze opdracht drie nieuwe, voltijdse personeelsleden in dienst nemen.

 
Meer info

Het Berrefonds vat jaarlijks hun belangrijkste opdrachten en resultaten samen in een overzichtelijke infographic.

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”