Vlaams klimaatplan

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Klimaat is belangrijk voor Cd&v. De partij is tevreden dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over een nieuw en ambitieus Vlaams klimaatplan. Dat formuleert op vele domeinen scherpe doelstellingen. Innovatieve ingrepen in de industrie, landbouw en mobiliteit zullen leiden tot een forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

"Voor mijn partij zijn de ingrepen aan het huis van de mensen zeker even belangrijk. Wij zijn namelijk de partij van het eigen huis en de thuis van de Vlaming."
Joachim Coens, algemeen voorzitter Cd&v

De Vlaamse regering wil tegen 2030 de uitstoot van gebouwen met 40 procent verlagen tegenover 2005. Dat zijn geen louter theoretische percentages, maar er staan concrete maatregelen tegenover.

Na aankoop van een huis beslist men het vaakst welke renovatie men voor ogen heeft. Zo komt er een energielening tegen een tarief van 0% voor mensen die een huis gekocht hebben en energiemaatregelen treffen de eerste 5 jaar na de aankoop. Het bestaande pakket aan premies wordt ook op andere gebieden uitgebreid.

Een ander aanknopingspunt om tot renovatie over te gaan, is de verwijdering van asbest op daken en gevels, waar we in 2034 volledig vanaf willen zijn in Vlaanderen. Er komt een specifieke aanpak om dat te bevorderen. En ook het idee om van alle huizen in Vlaanderen een thermografische foto te maken, die warmtelekkage in dak en gevel zichtbaar maakt, gaat mensen doen nadenken.

De uitwerking van de klimaatmaatregelen vraagt overigens een lokale aanpak. Er zijn de woon- en energieloketten, en er komen ook “klimaattafels”, zoals die in de buurlanden bestaan: buurtgericht bewoners, eigenaars, bouwfirma’s, banken, en andere betrokkenen samen zetten waardoor een plaatselijke dynamiek ontstaat om in energiebesparing en hernieuwbare energie te investeren.

"Het Vlaams klimaatplan is een realistisch, haalbaar én ambitieus plan. Innovatie en energie-efficiëntie zijn belangrijke pijlers van het plan. Zo zijn zaken die CO2 uit de lucht halen ook maatregelen die hun effect kunnen hebben, bijvoorbeeld in de industrie maar ook bijvoorbeeld via wierenteelt op zee als voedingsstof."
- Hilde Crevits, Vlaams viceminister-president

Voorzitter Joachim Coens: “Ik zal de christendemocratische burgemeesters aansporen om met het Vlaamse klimaatplan actief aan de slag te gaan in hun buurten. Klimaat is geen abstract probleem, maar een positieve uitdaging voor onze lokale bestuurders.”

Nieuws

Cd&v wil ‘koerspact’ met elke gemeente om toekomst wielersport te verzekeren

De start van het wielerseizoen komt eraan; een fantastische periode waar zowat heel Vlaanderen reikhalzend naar uitkijkt. Maar er zijn zorgen over de toekomst van de wielersport.

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.