Vlaams klimaatplan

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Klimaat is belangrijk voor Cd&v. De partij is tevreden dat de Vlaamse regering een akkoord heeft bereikt over een nieuw en ambitieus Vlaams klimaatplan. Dat formuleert op vele domeinen scherpe doelstellingen. Innovatieve ingrepen in de industrie, landbouw en mobiliteit zullen leiden tot een forse vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

"Voor mijn partij zijn de ingrepen aan het huis van de mensen zeker even belangrijk. Wij zijn namelijk de partij van het eigen huis en de thuis van de Vlaming."
Joachim Coens, algemeen voorzitter Cd&v

De Vlaamse regering wil tegen 2030 de uitstoot van gebouwen met 40 procent verlagen tegenover 2005. Dat zijn geen louter theoretische percentages, maar er staan concrete maatregelen tegenover.

Na aankoop van een huis beslist men het vaakst welke renovatie men voor ogen heeft. Zo komt er een energielening tegen een tarief van 0% voor mensen die een huis gekocht hebben en energiemaatregelen treffen de eerste 5 jaar na de aankoop. Het bestaande pakket aan premies wordt ook op andere gebieden uitgebreid.

Een ander aanknopingspunt om tot renovatie over te gaan, is de verwijdering van asbest op daken en gevels, waar we in 2034 volledig vanaf willen zijn in Vlaanderen. Er komt een specifieke aanpak om dat te bevorderen. En ook het idee om van alle huizen in Vlaanderen een thermografische foto te maken, die warmtelekkage in dak en gevel zichtbaar maakt, gaat mensen doen nadenken.

De uitwerking van de klimaatmaatregelen vraagt overigens een lokale aanpak. Er zijn de woon- en energieloketten, en er komen ook “klimaattafels”, zoals die in de buurlanden bestaan: buurtgericht bewoners, eigenaars, bouwfirma’s, banken, en andere betrokkenen samen zetten waardoor een plaatselijke dynamiek ontstaat om in energiebesparing en hernieuwbare energie te investeren.

"Het Vlaams klimaatplan is een realistisch, haalbaar én ambitieus plan. Innovatie en energie-efficiëntie zijn belangrijke pijlers van het plan. Zo zijn zaken die CO2 uit de lucht halen ook maatregelen die hun effect kunnen hebben, bijvoorbeeld in de industrie maar ook bijvoorbeeld via wierenteelt op zee als voedingsstof."
- Hilde Crevits, Vlaams viceminister-president

Voorzitter Joachim Coens: “Ik zal de christendemocratische burgemeesters aansporen om met het Vlaamse klimaatplan actief aan de slag te gaan in hun buurten. Klimaat is geen abstract probleem, maar een positieve uitdaging voor onze lokale bestuurders.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.