Verstandig groen

Publicatiedatum

Auteur

cd&v nationaal partijsecretariaat

Deel dit artikel

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie.

Met een verstandig groene aanpak streeft cd&v naar een haalbare klimaattransitie.

"Mensen verwachten concrete oplossingen voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat."

Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick.

 

De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Cd&v vertrekt van wat voor mensen haalbaar is, met de nodige ambitie om tot een klimaat-neutrale samenleving te komen. Zonder dat we daarbij onze welvaart over boord gooien. Het cd&v-verhaal is er één van vooruitgangsoptimisme, geloof in innovatie en bescherming van koopkracht en onze levenssfeer door klimaatadaptatie.

 

De volgende 10 punten vormen de kern van een haalbaar en verstandig groen beleid.

  1. We jagen de Vlaming niet uit zijn wagen en moeien ons niet met de vervoerskeuzes die de Vlaming maakt. Wel investeren we massaal in alternatieve vervoersmodi om ze aantrekkelijk te maken: We leggen extra fietsverbindingen aan, verhogen de financiering voor de De Lijn en de NMBS, eisen in ruil stipter en betrouwbaar openbaar vervoer, en behouden een stimulerend fiscaal kader voor elektrische wagens.
  2. We schaffen lage emissiezons af. Door een doorgedreven elektrificatie van onze mobiliteit, maken we lage emissiezones immers overbodig. Op het moment dat de luchtkwaliteit in stedelijke kernen voldoende verbeterd is door de vervanging van oude diesels door nieuwe modellen en de massale opkomst van elektrische wagens, moeten de lage emissiezones op de schop.
  3. De overheid financiert de duurzame renovaties van alle Vlaamse woningen mee. We verruimen de renovatieleningen tot ze de volledige kost van een renovatie kunnen dekken (€80.000), maken ze renteloos voor de laagste inkomenscategorieën, verhogen de inkomensgerelateerde renovatiepremies en zorgen voor intensieve begeleiding op maat. Ook mensen met sociaal energietarief moeten kunnen genieten van zonnepanelen.
  4. Ook mensen met sociaal energietarief moeten kunnen genieten van zonnepanelen. Rechthebbenden op het sociaal tarief krijgen een aanbod van de overheid waarbij men op vrijwillige basis zonnepanelen op de woning kan laten plaatsen. Met zonnepanelen geniet de bewoner van goedkope zonnestroom, daalt de kost van het sociaal tarief voor de overheid, en neemt de hoeveelheid hernieuwbare energieproductie toe.
  5. Europa moet opnieuw zelf mijnen voor kritische grondstoffen openen en onderzoek aanmoedigen naar alternatieven voor grondstoffen die we zelf niet hebben. Strategische autonomie op Europees niveau is cruciaal, zeker op vlak van energie en basisgrondstoffen. We mogen niet evolueren van een afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar een afhankelijkheid van kritieke grondstoffen en technologie. Gedaan met de hypocrisie. Een Europese mijn zal altijd groener zijn dan een Chinese.
  6. We verlengen de levensduur van de nucleaire reactoren. Doel 4 en Tihange 3 blijven in totaal 20 jaar werken, tot 2045. We onderzoeken de haalbaarheid van het verlengen van de levensduur van de overige kernreactoren. We bouwen tegen 2035 een werkend demonstratiemodel van een kleine, modulaire reactor (SMR). Tegen 2045 willen we minstens 8 zulke SMR’s in België bouwen. We vragen daarvoor dan de wet op de kernuitstap te herzien.
  7. We moeten elektriciteit goedkoper maken. Door de hoge elektriciteitsprijs is België een van de enige landen in Europa waar een warmtepomp zichzelf niet terugverdient gedurende zijn levensduur. Om de verdere elektrificatie niet in de weg te staan, verlagen we de accijnzen en heffingen op elektriciteit.
  8. Met een ambitieus klimaatadaptatiebeleid beschermen van de Vlaming tegen hittegolven, droogte en wateroverlast. We investeren in kustbescherming, ontharding, buffering en infiltratie. Er is financiële ondersteuning nodig voor burgers en bedrijven die zelf zaken willen ondernemen, verplicht worden om water op te vangen en te laten infiltreren. Ook investeren in strategische infrastructuur en onze veiligheidsdiensten met het versterken van brandweer en de civiele bescherming vormt een speerpunt in klimaatadaptatiebeleid.
  9. Vlamingen moeten makkelijker mee kunnen investeren in de energie- en klimaattransitie. Bijvoorbeeld in netbeheerder Fluvius coöperatief kapitaal of een groene obligatie.
  10. We stimuleren en ondersteunen onze eigen groene industrie, als antwoord op de toegenomen concurrentie uit China en de VS. We introduceren financiële instrumenten waarbij de overheid het investeringsrisico in klimaatvriendelijke alternatieven mee borgt in de lijn met de bestaande contracts-for-difference voor hernieuwbare energie.

En er zijn middelen: de inkomsten voor België zullen evolueren van 1,5 miljard naar 2,5 miljard. Die zullen stromen uit de bestaande emissiehandel voor grote industrie en transport, uit ETS2 dat vanaf 2027 ingevoerd zal worden voor gebouwen en transport, uit importheffingen voor goederen buiten Europa en uit het Sociaal Klimaatfonds. Cd&v wil deze middelen gericht inzetten om van klimaatbeleid een ecologisch, economisch en sociaal succesverhaal te maken.

Als straks 1 miljoen Vlaamse gezinnen en bedrijven zonnepanelen op hun dak hebben, dan is dat geen waanzin, maar een belangrijke stap in de duurzame klimaattransitie naar een ‘strategische autonomie’, weg van de import van dure en vervuilende fossiele brandstoffen.

Nieuws

Cd&v wil ‘koerspact’ met elke gemeente om toekomst wielersport te verzekeren

De start van het wielerseizoen komt eraan; een fantastische periode waar zowat heel Vlaanderen reikhalzend naar uitkijkt. Maar er zijn zorgen over de toekomst van de wielersport.

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.