Sterrenkindjes krijgen extra erkenning

Publicatiedatum

Auteur

Servais Verherstraeten

Deel dit artikel

Het verlies van een (levenloos geboren) kind is voor ouders een zware emotionele periode waarbij de erkenning van hun kind een belangrijke troost biedt. Servais Verherstraeten (CD&V) diende daarom een wetsvoorstel in ter versoepeling van de wet betreffende de erkenning van levenloos geboren kinderen. Eind 2018 voerde minister van justitie Koen Geens (CD&V) hieromtrent reeds een wetswijziging door.

Sterrenkinderen krijgen voor- en familienaam, ongeacht de zwangerschapsduur

De vooropgestelde wetswijziging beoogt ouders de mogelijkheid te bieden om, ongeacht de duurtijd van de zwangerschap, hun levenloos geboren kindje een voor- en familienaam te geven. Voorheen was dit in Vlaanderen pas mogelijk vanaf 140 dagen zwangerschap. “De emotionele impact bij een kindje dat levenloos geboren wordt, is enorm groot. Het kind is net als alle andere kinderen en daarom vind ik het belangrijk dat de ouders vanaf dag 1 het kind zowel een voor- als familienaam kunnen geven”, zegt Servais Verherstraeten.

Geboorteakte

 

Verherstraeten: “Daarnaast kunnen ouders ervoor kiezen om een daadwerkelijke geboorteakte sui generis te laten opstellen door de ambtenaar op de burgerlijke stand, in plaats van louter een akte van levenloos kind”. Voor deze nieuwe maatregelen zal er een overgangstermijn van 1 jaar gelden, waardoor ouders van reeds levenloos geboren kindje alsnog een voor- en familienaam kunnen geven indien ze dit wensen.

 

Extra ondersteuning voor ouders

Tot voor kort had de moeder geen mogelijkheid om het zwangerschapsverlof te laten inperken na de bevalling van het levenloze kind. Dankzij deze wetswijziging krijgt de moeder die bevalt van levenloos geboren kind het recht om het zwangerschapsverlof te laten inperken, mits gunstig advies van de arts. “Ik merk dat dat ouders die hun kind verliezen, dit elk op hun eigen manier verwerken. Sommigen zijn liever alleen, anderen hebben de nood om snel onder de mensen te komen. Elke ouder moet dan ook de mogelijkheden krijgen om te doen waar zij hun goed bij voelen. Als de moeder wenst om opnieuw te gaan werken, moet zij die mogelijkheid krijgen.”, aldus Servais Verherstraeten.  

Indien de doodsoorzaak van het levenloos geboren kind ongekend is was de meest gangbare medische praktijk om een autopsie voor te stellen aan de ouders. Hierbij komt nu de wettelijke verankering van voorstel tot autopsie bij een ongekende doodsoorzaak. De termijn hiervoor is nog te bepalen door een uitvoeringsbesluit. Momenteel is de zwangerschapstermijn in de medische praktijk 14 weken. Ook wanneer de ouders hun zoon of dochter niet wensen te begraven of te cremeren, zijn ziekenhuizen vanaf nu verplicht het stoffelijk overschot waardig te behandelen en te laten cremeren in een erkend crematorium.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).