Sterrenkindjes krijgen extra erkenning

Publicatiedatum

Auteur

Servais Verherstraeten

Deel dit artikel

Het verlies van een (levenloos geboren) kind is voor ouders een zware emotionele periode waarbij de erkenning van hun kind een belangrijke troost biedt. Servais Verherstraeten (CD&V) diende daarom een wetsvoorstel in ter versoepeling van de wet betreffende de erkenning van levenloos geboren kinderen. Eind 2018 voerde minister van justitie Koen Geens (CD&V) hieromtrent reeds een wetswijziging door.

Sterrenkinderen krijgen voor- en familienaam, ongeacht de zwangerschapsduur

De vooropgestelde wetswijziging beoogt ouders de mogelijkheid te bieden om, ongeacht de duurtijd van de zwangerschap, hun levenloos geboren kindje een voor- en familienaam te geven. Voorheen was dit in Vlaanderen pas mogelijk vanaf 140 dagen zwangerschap. “De emotionele impact bij een kindje dat levenloos geboren wordt, is enorm groot. Het kind is net als alle andere kinderen en daarom vind ik het belangrijk dat de ouders vanaf dag 1 het kind zowel een voor- als familienaam kunnen geven”, zegt Servais Verherstraeten.

Geboorteakte

 

Verherstraeten: “Daarnaast kunnen ouders ervoor kiezen om een daadwerkelijke geboorteakte sui generis te laten opstellen door de ambtenaar op de burgerlijke stand, in plaats van louter een akte van levenloos kind”. Voor deze nieuwe maatregelen zal er een overgangstermijn van 1 jaar gelden, waardoor ouders van reeds levenloos geboren kindje alsnog een voor- en familienaam kunnen geven indien ze dit wensen.

 

Extra ondersteuning voor ouders

Tot voor kort had de moeder geen mogelijkheid om het zwangerschapsverlof te laten inperken na de bevalling van het levenloze kind. Dankzij deze wetswijziging krijgt de moeder die bevalt van levenloos geboren kind het recht om het zwangerschapsverlof te laten inperken, mits gunstig advies van de arts. “Ik merk dat dat ouders die hun kind verliezen, dit elk op hun eigen manier verwerken. Sommigen zijn liever alleen, anderen hebben de nood om snel onder de mensen te komen. Elke ouder moet dan ook de mogelijkheden krijgen om te doen waar zij hun goed bij voelen. Als de moeder wenst om opnieuw te gaan werken, moet zij die mogelijkheid krijgen.”, aldus Servais Verherstraeten.  

Indien de doodsoorzaak van het levenloos geboren kind ongekend is was de meest gangbare medische praktijk om een autopsie voor te stellen aan de ouders. Hierbij komt nu de wettelijke verankering van voorstel tot autopsie bij een ongekende doodsoorzaak. De termijn hiervoor is nog te bepalen door een uitvoeringsbesluit. Momenteel is de zwangerschapstermijn in de medische praktijk 14 weken. Ook wanneer de ouders hun zoon of dochter niet wensen te begraven of te cremeren, zijn ziekenhuizen vanaf nu verplicht het stoffelijk overschot waardig te behandelen en te laten cremeren in een erkend crematorium.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.