Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, stelde afgelopen week zijn beleidsverklaring voor in het parlement.

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Acht krachtlijnen, daar is het beleid op gestoeld. Maar top op de agenda staat heldere informatie voor de mensen. In het kader van een goed werkend asiel en migratiebeleid is correcte informatie cruciaal.

Correcte info is cruciaal. Niet alleen om fake news recht te zetten over wie asiel mag krijgen. Niet alleen om fake news te counteren over wie migreert. Niet alleen om fake news tegen te gaan over verblijfsrechten.  

Wel om zeker prioritair in te zetten op korte procedures en een eerlijk debat te organiseren.

Sammy Mahdi: “Ik kreeg al de vraag of ik niet te veel ambitie en doelstellingen heb op Asiel en Migratie. Daarop zeg ik nee. Ik heb 3,5 jaar, niet zoveel tijd dus, om heel veel zaken te realiseren. Die tijd ga ik maximaal benutten, dat is mijn taak. Het departement heeft nooit een structurele aanpak gekend. Wij, ik en mijn team, gaan ons uiterste best doen om de diensten te versterken en de procedures te verkorten.”

 1. Het beleid zal gestoeld zijn op internationaal recht. We moeten respect hebben voor de geschiedenis en niet vergeten waarom de internationale verdragen er zijn gekomen.
 2. De EU maakt ons samen sterk. We hebben nood aan sterke Europese buitengrenzen, waar mensen gecontroleerd worden en van daaruit doorgestuurd worden. België is de afgelopen jaren bijzonder solidair geweest, wij verwachten dat ook van de andere landen in de EU.
 3. Voor het eerst wordt er geïnvesteerd in de mensen die het asiel en migratiebeleid uitvoeren. Tegen 2024 zal dat 100 miljoen euro zijn. CD&V heeft in de onderhandelingen gevochten om middelen te krijgen om de diensten te versterken.
  Wie vindt het normaal dat de raad voor vreemdelingenbetwistingen de dossiers niet digitaal kan ontvangen? Sterke diensten zorgen voor kortere procedures, minder lange doorlooptijden in opvang en een sneller antwoord voor de asielzoekers met het oog op hun toekomst.
 4. Mensen die vluchten voor onmenselijke behandeling hebben recht op bescherming. Dat moeten we zorgvuldig doen en geen chaos in de opvang creëren met constante openingen en sluitingen van centra. Dat kost de belastingbetaler uiteindelijk meer geld. Wij hebben ook aandacht voor kinderen, die hebben altijd hulp nodig.
 5. Wel moeten we beter samenwerken met de lokale besturen. Frustratie en vooral angst bij het openen van een asielcentrum kan je enkel wegnemen als je hen op voorhand goed betrekt. Een open communicatie en duurzame samenwerking met de burgemeesters is hiervoor nodig.
 6. Asiel en migratie gaat ook over migratie. Migratie is geen negatief verhaal, migratie is ook een motor voor de economie. Zeker in bepaalde sectoren verliezen we de ‘war on talent’, wie hier wil komen werken is welkom.
  Wij hier is moeten we integreren. Samenwerking is daar hét woord, alle ministers moeten daar aan werken: asiel en migratie, economie, integratie, werk, Vlaams, Waals, Federaal.
 7. Wie hier niet mag zijn moet terug. Zowel menselijk als financieel gezien is een vrijwillige terugkeer altijd beter. De vlucht van een 80 tal El Salvadoranen bewijst dat vrijwillige terugkeer kan. Al ben ik niet naïef, in sommige gevallen is en blijft gedwongen terugkeer noodzakelijk. Kortere procedures, dat is een werk van elke dag. De ontradingscampagne in de Braziliaanse gemeenschap is een voorbeeld van onmiddellijk ingrijpen om lange procedures te vermijden. Samen met de diensten monitoren we dergelijke fenomenen . Onmiddellijk actie ondernemen en mensen duidelijk informeren heeft een directe impact. De aanvragen zijn quasi gestopt.
 8. Laat het duidelijk zijn. Misbruik kan niet. Kinderen hebben altijd hulp nodig, maar wie liegt over zijn of haar leeftijd bij het aanvragen van asiel neemt een plaats in van een kind die de plaats echt nodig heeft. Dat laten we niet toe. In het bestrijden van fake news komt er een portaalsite voor de burger, om zich correct te informeren. Maar er is ook nood aan correcte informatie voor de asielzoeker of degene die wil migreren naar ons land.

Sammy Mahdi: “Ik wil beleid voeren op basis van correcte informatie. Maar asiel en migratie gaat ook over mensen. Achter elk cijfer schuilt een mens. Allen met hun eigen verhaal. Als we draagvlak voor asiel en migratie willen vinden, moeten we die verhalen brengen. Soms zullen die verhalen hard, en soms negatief zijn. Vaak zullen die ook positief zijn. Voorbeelden van mensen die naar hier komen en dagelijks een meerwaarde bieden aan onze samenleving. Deze voorbeelden moeten we belichten om een goed beeld te krijgen van migratie.”

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.