Staatssecretaris voor Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, stelde afgelopen week zijn beleidsverklaring voor in het parlement.

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Acht krachtlijnen, daar is het beleid op gestoeld. Maar top op de agenda staat heldere informatie voor de mensen. In het kader van een goed werkend asiel en migratiebeleid is correcte informatie cruciaal.

Correcte info is cruciaal. Niet alleen om fake news recht te zetten over wie asiel mag krijgen. Niet alleen om fake news te counteren over wie migreert. Niet alleen om fake news tegen te gaan over verblijfsrechten.  

Wel om zeker prioritair in te zetten op korte procedures en een eerlijk debat te organiseren.

Sammy Mahdi: “Ik kreeg al de vraag of ik niet te veel ambitie en doelstellingen heb op Asiel en Migratie. Daarop zeg ik nee. Ik heb 3,5 jaar, niet zoveel tijd dus, om heel veel zaken te realiseren. Die tijd ga ik maximaal benutten, dat is mijn taak. Het departement heeft nooit een structurele aanpak gekend. Wij, ik en mijn team, gaan ons uiterste best doen om de diensten te versterken en de procedures te verkorten.”

 1. Het beleid zal gestoeld zijn op internationaal recht. We moeten respect hebben voor de geschiedenis en niet vergeten waarom de internationale verdragen er zijn gekomen.
 2. De EU maakt ons samen sterk. We hebben nood aan sterke Europese buitengrenzen, waar mensen gecontroleerd worden en van daaruit doorgestuurd worden. België is de afgelopen jaren bijzonder solidair geweest, wij verwachten dat ook van de andere landen in de EU.
 3. Voor het eerst wordt er geïnvesteerd in de mensen die het asiel en migratiebeleid uitvoeren. Tegen 2024 zal dat 100 miljoen euro zijn. CD&V heeft in de onderhandelingen gevochten om middelen te krijgen om de diensten te versterken.
  Wie vindt het normaal dat de raad voor vreemdelingenbetwistingen de dossiers niet digitaal kan ontvangen? Sterke diensten zorgen voor kortere procedures, minder lange doorlooptijden in opvang en een sneller antwoord voor de asielzoekers met het oog op hun toekomst.
 4. Mensen die vluchten voor onmenselijke behandeling hebben recht op bescherming. Dat moeten we zorgvuldig doen en geen chaos in de opvang creëren met constante openingen en sluitingen van centra. Dat kost de belastingbetaler uiteindelijk meer geld. Wij hebben ook aandacht voor kinderen, die hebben altijd hulp nodig.
 5. Wel moeten we beter samenwerken met de lokale besturen. Frustratie en vooral angst bij het openen van een asielcentrum kan je enkel wegnemen als je hen op voorhand goed betrekt. Een open communicatie en duurzame samenwerking met de burgemeesters is hiervoor nodig.
 6. Asiel en migratie gaat ook over migratie. Migratie is geen negatief verhaal, migratie is ook een motor voor de economie. Zeker in bepaalde sectoren verliezen we de ‘war on talent’, wie hier wil komen werken is welkom.
  Wij hier is moeten we integreren. Samenwerking is daar hét woord, alle ministers moeten daar aan werken: asiel en migratie, economie, integratie, werk, Vlaams, Waals, Federaal.
 7. Wie hier niet mag zijn moet terug. Zowel menselijk als financieel gezien is een vrijwillige terugkeer altijd beter. De vlucht van een 80 tal El Salvadoranen bewijst dat vrijwillige terugkeer kan. Al ben ik niet naïef, in sommige gevallen is en blijft gedwongen terugkeer noodzakelijk. Kortere procedures, dat is een werk van elke dag. De ontradingscampagne in de Braziliaanse gemeenschap is een voorbeeld van onmiddellijk ingrijpen om lange procedures te vermijden. Samen met de diensten monitoren we dergelijke fenomenen . Onmiddellijk actie ondernemen en mensen duidelijk informeren heeft een directe impact. De aanvragen zijn quasi gestopt.
 8. Laat het duidelijk zijn. Misbruik kan niet. Kinderen hebben altijd hulp nodig, maar wie liegt over zijn of haar leeftijd bij het aanvragen van asiel neemt een plaats in van een kind die de plaats echt nodig heeft. Dat laten we niet toe. In het bestrijden van fake news komt er een portaalsite voor de burger, om zich correct te informeren. Maar er is ook nood aan correcte informatie voor de asielzoeker of degene die wil migreren naar ons land.

Sammy Mahdi: “Ik wil beleid voeren op basis van correcte informatie. Maar asiel en migratie gaat ook over mensen. Achter elk cijfer schuilt een mens. Allen met hun eigen verhaal. Als we draagvlak voor asiel en migratie willen vinden, moeten we die verhalen brengen. Soms zullen die verhalen hard, en soms negatief zijn. Vaak zullen die ook positief zijn. Voorbeelden van mensen die naar hier komen en dagelijks een meerwaarde bieden aan onze samenleving. Deze voorbeelden moeten we belichten om een goed beeld te krijgen van migratie.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).