Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.

We zitten met een half miljoen langdurig zieken in ons land. Per kwartaal krijgen zo’n 2.300 mensen een formeel reintegratietraject. We komen van 11.000 . Dus op het eerste zicht is dat een slecht rapport voor de vernieuwde aanpak van de regering om langdurig zieken beter te begeleiden en te reïntegreren naar werk.

Toch moeten we cijfers wat nuanceren, want in deze cijfers zitten niet langer de procedures voor contractbeëindiging wegens medische overmacht en die er vroeger ook waren.

Nu houden we alleen trajecten over die echt gericht zijn op het helpen van mensen om opnieuw aan de slag te gaan.

Bovendien zien we wel een stijgende trend bij de informele begeleidingstrajecten. En dat is wel goed nieuws omdat deze trajecten vaak op initiatief van de langdurig zieke opgezet worden waardoor ze vaak succesvoller zijn.

Maar de aanhoudende instroom van langdurig zieken wordt niet gestuit. En zolang er meer mensen ontslagen worden omwille van medische overmacht in plaats van terug naar het werk begeleid worden, blijft het dweilen met de kraan open en verliezen we talent op de arbeidsmarkt.

Vanuit CD&V vinden we dat we vooral moeten inzetten op een betere preventie om werkgerelateerde oorzaken van uitval zoveel mogelijk te beperken.

Nahima stelde dan ook volgende vragen:

  1. Door het tekort aan arbeidsartsen kunnen er te weinig werknemers en langdurig zieken goed opgevolgd worden. Welke initiatieven zal u en deze regering nog nemen om dit tekort weg te werken?
  2. Er zijn voldoende middelen nodig om TNW-initiatieven op te starten. Werkgevers die een bovengemiddelde uitval kennen moeten een responsabiliseringsbijdrage storten in een fonds. Worden deze middelen ook effectief ingezet om langdurig zieken beter te begeleiden? Is een koppeling met het TNW-fonds aangewezen?
  3. Maar je kan eigenlijk vooral beter voorkomen dan genezen. Je moet vooral vermijden dat mensen uitvallen en dus meer inzetten op preventie, maatregelen per sector zijn ook belangrijk. De sociale partners spelen hier een cruciale rol in. Hoe ver staat het sociaal overleg hiermee?

Bekijk hier haar parlementaire vraag in de zitting van 7 december

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”