Onbegrijpelijk dat NMBS slecht toegankelijke wagons bestelt

Publicatiedatum

Auteur

Jef Van den Bergh

Deel dit artikel

De NMBS heeft in december beslist om bijkomende M7-dubbeldektreinen te bestellen. De regering heeft bij de eerste bestelling gezegd dat er geen nieuwe treinen besteld zouden worden zonder eerst de kwaliteit van het geleverde materieel te evalueren. Voor Van den Bergh moet minister Bellot ingrijpen: het is onaanvaardbaar dat er nu een nieuwe bestelling geplaatst werd ondanks de kritiek die er altijd geweest is op de toegankelijkheid van die treinen. Bovendien is de oorspronkelijke bestelling nog niet geleverd en geëvalueerd. 

Jef Van den Bergh: “Reizigers met beperkte mobiliteit hebben het niet gemakkelijk in ons land om zich met de trein te verplaatsen: reservatietermijnen voor assistentie, oude treinstellen met moeilijke instaphoogte,…De bestelling van nieuw treinmateriaal is dan ook hét moment om stappen vooruit te zetten.”

Jef Van den Bergh is er wel van overtuigd dat de bestelling van nieuwe dubbeltreinen noodzakelijk is. Het huidige treinmaterieel is oud, het aantal reizigers stijgt, pendelaars voelen zich als sardienen in een blik. Het is niet het beeld dat de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer bevordert. De nieuwe dubbeldektreinen beschikken ook over heel wat troeven: meer stopcontacten, meer beenruimte,… Van den Bergh: “Maar de investering voor de nieuwe treinen is groot, en de ambitie op het vlak van toegankelijkheid moet dus even groot zijn. Daarom is het onbegrijpelijk dat de NMBS, ondanks de negatieve reacties en acties allerhande, nu doodleuk hetzelfde gebrekkig toegankelijk treinmateriaal bestelt.” 

Het probleem zit hem in de instaphoogte van de nieuwe treinen. De moderne perrons zijn 76 cm hoog en instaphoogte van de nieuwe dubbeldektreinen is 63 cm. Van den Bergh: “Anno 2020 zou je toch mogen verwachten dat je vanop de moderne perrons naadloos de trein op en af zou moeten kunnen geraken, ook met een rolstoel.” De keuze voor 63 cm is genomen om tegemoet te komen aan verschillende bestaande perronhoogtes van 76 en 55 cm.

“Maar die tussenoplossing wil dus zeggen dat assistentie nodig is voor élke reiziger met beperkt mobiliteit. Nergens kan een rolstoelgebruiker zelf, of met hulp zijn medereiziger, op of af de trein raken,” aldus Van den Bergh. Die assistentie is 3 uur op voorhand aan te vragen. “Maar dan mag je enkel in bepaalde stations op- en afstappen, mag je geen overstap maken, mag je niet meer na 21 uur reizen, mag je niet internationaal reizen,… Als dat wel het geval is, moet je 24 uur op voorhand de rolstoellift aanvragen.” 

Het parlement keurde in 2015, op initiatief van Jef Van den Bergh, unaniem een resolutie goed die de toegankelijkheid van de treinen hoog op de politieke agenda zette. Ook in het beheerscontract tussen de overheid en de NMBS staat duidelijk dat de NMBS zich moet verbinden om bij aankoop van nieuw rollend materieel te zorgen voor specifieke uitrustingen voor personen met beperkte mobiliteit.

Van den Bergh: “De officiële gesprekspartners van de NMBS hierover zijn de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en het Raadgevend Comité voor de Treinreiziger. Het is onwaarschijnlijk dat de NMBS het herhaaldelijk protest van de NHRPH en het Raadgevend Comité gewoon naast zich neer legt.” De minister moet volgens hem ingrijpen. “De regering heeft bij de eerste bestelling gezegd dat er geen nieuwe treinen besteld zouden worden zonder eerst de kwaliteit van het geleverde materieel te evalueren. Dat lijkt ook mij nog steeds de beste optie, niet in het minst op vlak van toegankelijkheid”, besluit Van den Bergh.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).