Onbegrijpelijk dat NMBS slecht toegankelijke wagons bestelt

Publicatiedatum

Auteur

Jef Van den Bergh

Deel dit artikel

De NMBS heeft in december beslist om bijkomende M7-dubbeldektreinen te bestellen. De regering heeft bij de eerste bestelling gezegd dat er geen nieuwe treinen besteld zouden worden zonder eerst de kwaliteit van het geleverde materieel te evalueren. Voor Van den Bergh moet minister Bellot ingrijpen: het is onaanvaardbaar dat er nu een nieuwe bestelling geplaatst werd ondanks de kritiek die er altijd geweest is op de toegankelijkheid van die treinen. Bovendien is de oorspronkelijke bestelling nog niet geleverd en geëvalueerd. 

Jef Van den Bergh: “Reizigers met beperkte mobiliteit hebben het niet gemakkelijk in ons land om zich met de trein te verplaatsen: reservatietermijnen voor assistentie, oude treinstellen met moeilijke instaphoogte,…De bestelling van nieuw treinmateriaal is dan ook hét moment om stappen vooruit te zetten.”

Jef Van den Bergh is er wel van overtuigd dat de bestelling van nieuwe dubbeltreinen noodzakelijk is. Het huidige treinmaterieel is oud, het aantal reizigers stijgt, pendelaars voelen zich als sardienen in een blik. Het is niet het beeld dat de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer bevordert. De nieuwe dubbeldektreinen beschikken ook over heel wat troeven: meer stopcontacten, meer beenruimte,… Van den Bergh: “Maar de investering voor de nieuwe treinen is groot, en de ambitie op het vlak van toegankelijkheid moet dus even groot zijn. Daarom is het onbegrijpelijk dat de NMBS, ondanks de negatieve reacties en acties allerhande, nu doodleuk hetzelfde gebrekkig toegankelijk treinmateriaal bestelt.” 

Het probleem zit hem in de instaphoogte van de nieuwe treinen. De moderne perrons zijn 76 cm hoog en instaphoogte van de nieuwe dubbeldektreinen is 63 cm. Van den Bergh: “Anno 2020 zou je toch mogen verwachten dat je vanop de moderne perrons naadloos de trein op en af zou moeten kunnen geraken, ook met een rolstoel.” De keuze voor 63 cm is genomen om tegemoet te komen aan verschillende bestaande perronhoogtes van 76 en 55 cm.

“Maar die tussenoplossing wil dus zeggen dat assistentie nodig is voor élke reiziger met beperkt mobiliteit. Nergens kan een rolstoelgebruiker zelf, of met hulp zijn medereiziger, op of af de trein raken,” aldus Van den Bergh. Die assistentie is 3 uur op voorhand aan te vragen. “Maar dan mag je enkel in bepaalde stations op- en afstappen, mag je geen overstap maken, mag je niet meer na 21 uur reizen, mag je niet internationaal reizen,… Als dat wel het geval is, moet je 24 uur op voorhand de rolstoellift aanvragen.” 

Het parlement keurde in 2015, op initiatief van Jef Van den Bergh, unaniem een resolutie goed die de toegankelijkheid van de treinen hoog op de politieke agenda zette. Ook in het beheerscontract tussen de overheid en de NMBS staat duidelijk dat de NMBS zich moet verbinden om bij aankoop van nieuw rollend materieel te zorgen voor specifieke uitrustingen voor personen met beperkte mobiliteit.

Van den Bergh: “De officiële gesprekspartners van de NMBS hierover zijn de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap (NHRPH) en het Raadgevend Comité voor de Treinreiziger. Het is onwaarschijnlijk dat de NMBS het herhaaldelijk protest van de NHRPH en het Raadgevend Comité gewoon naast zich neer legt.” De minister moet volgens hem ingrijpen. “De regering heeft bij de eerste bestelling gezegd dat er geen nieuwe treinen besteld zouden worden zonder eerst de kwaliteit van het geleverde materieel te evalueren. Dat lijkt ook mij nog steeds de beste optie, niet in het minst op vlak van toegankelijkheid”, besluit Van den Bergh.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.