Nieuw parlementslid Stijn De Roo legt eed af in het Vlaams parlement

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Gentenaar Stijn De Roo (31) legt vandaag de eed af als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Hij vervangt Vincent Van Peteghem, die federaal minister werd. In het Vlaams parlement zal Stijn de commissie Algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en de commissie voor Economie en werk volgen. “Het is een unieke kans, die ik graag met twee handen grijp. Ik heb goesting om erin te vliegen!” zegt het nieuwe parlementslid.

Stijn is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Zijn jongste zoon werd vorige week geboren, op de dag dat hij vernam dat hij de overstap naar het Vlaams parlement zou maken. Stijn is ingenieur van opleiding en ging met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij  respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op. “Het is een unieke kans voor mij, die ik graag met twee handen grijp. Ik heb enorm veel goesting om erin te vliegen!” zegt het nieuwe parlementslid. “Ik heb de voorbije jaren veel ervaring opgedaan, die ik verder graag ten dienste stel van de maatschappij via mijn politiek engagement”.

Gentse stem in het Vlaams parlement

Stijn is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor CD&V in de gemeenteraad van Gent. Bij de Vlaamse verkiezingen haalde hij als eerste opvolger bijna 7.000 voorkeursstemmen in de kieskring Oost-Vlaanderen. “Ik wil zorgen voor een sterke link tussen Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar ik wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.”

Stijn wordt in het Vlaams Parlement vast lid van de commissie voor algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en plaatsvervangend lid in de commissie voor economie, werk, sociale economie, wetenschap en innovatie. Daarnaast zal hij initiatieven nemen in de lijn met zijn professionele ervaring, o.a. binnen de thema’s landbouw, milieu, plattelands- en stedenbeleid en jeugd.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).