Nieuw parlementslid Stijn De Roo legt eed af in het Vlaams parlement

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Gentenaar Stijn De Roo (31) legt vandaag de eed af als volksvertegenwoordiger in het Vlaams Parlement. Hij vervangt Vincent Van Peteghem, die federaal minister werd. In het Vlaams parlement zal Stijn de commissie Algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en de commissie voor Economie en werk volgen. “Het is een unieke kans, die ik graag met twee handen grijp. Ik heb goesting om erin te vliegen!” zegt het nieuwe parlementslid.

Stijn is geboren en getogen in Gent en is vader in een gezin met 4 kinderen. Zijn jongste zoon werd vorige week geboren, op de dag dat hij vernam dat hij de overstap naar het Vlaams parlement zou maken. Stijn is ingenieur van opleiding en ging met zijn masterdiploma in de bio-ingenieurswetenschappen aan de slag bij Landelijke Gilden en Boerenbond. Hier nam hij  respectievelijk de functie van directie-adjunct en directeur op. “Het is een unieke kans voor mij, die ik graag met twee handen grijp. Ik heb enorm veel goesting om erin te vliegen!” zegt het nieuwe parlementslid. “Ik heb de voorbije jaren veel ervaring opgedaan, die ik verder graag ten dienste stel van de maatschappij via mijn politiek engagement”.

Gentse stem in het Vlaams parlement

Stijn is sinds maart 2019 fractievoorzitter voor CD&V in de gemeenteraad van Gent. Bij de Vlaamse verkiezingen haalde hij als eerste opvolger bijna 7.000 voorkeursstemmen in de kieskring Oost-Vlaanderen. “Ik wil zorgen voor een sterke link tussen Gent en het Vlaams Parlement, die op allerlei domeinen beter elkaar versterken dan ze elkaar tegenwerken. Maar ik wil ook zorgen voor een goede relatie tussen stad en platteland, wat de hele provincie Oost-Vlaanderen ten goede zal komen.”

Stijn wordt in het Vlaams Parlement vast lid van de commissie voor algemeen beleid, financiën, begroting en justitie en plaatsvervangend lid in de commissie voor economie, werk, sociale economie, wetenschap en innovatie. Daarnaast zal hij initiatieven nemen in de lijn met zijn professionele ervaring, o.a. binnen de thema’s landbouw, milieu, plattelands- en stedenbeleid en jeugd.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.