Nathalie Muylle wordt federaal minister

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Wouter Beke heeft vandaag de eed afgelegd als de nieuwe minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering. Nathalie Muylle zal Wouter Beke vervangen als Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten in de regering in lopende zaken.

Muylle is momenteel federaal parlementslid en schepen van de stad Roeselare. Zij zetelt in de Kamer sinds 2004. Ze legde de voorbije jaren een zeer sterk parcours af en wordt binnen de partij geprezen om haar vakkundigheid, dossierkennis en gedrevenheid. De voorbije maanden werkte ze intensief mee aan het rapport van de groep van 12.

Nathalie Muylle: “Ook in lopende zaken zijn er heel wat uitdagingen op vlak van werk, economie, consumenten en gelijke kansen. Ik wil me daar de komende tijd sterk voor inzetten!”

Wie is Nathalie?

In 2004 werd Nathalie Muylle lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers als opvolger van Yves Leterme. Telkens werd ze bij volgende verkiezingen herkozen. Ze werd vast lid van de commissie volksgezondheid en leefmilieu en plaatsvervangend lid van de commissie buitenlandse zaken en de commissie bedrijfsleven. Ze staat erom bekend om een zeer betrokken politica te zijn en om een stevige dossierkennis te hebben. Een van Muylles meest bekende prestaties is de wet Muylle-Vandenbergh. Deze wet kwam tot stand tijdens de legislatuur 2007-2010 en zorgde voor de invoering van het algemeen rookverbod.

Muylle was sinds 2007 ook lid van de gemeenteraad van haar woonplaats Roeselare, waar ze fractieleider was van de CD&V. Daar  was ze onder andere bevoegd voor duurzaamheid, patrimonium, stedenbouw, stadsontwikkeling, onderwijs en jeugd.

De voorbije maanden werkte ze intensief mee aan het rapport van de groep van Twaalf. Deze groep heeft de bedoeling om de partij opnieuw op de kaart te zetten en om het politieke leiderschap opnieuw op te nemen. Op 2 oktober trad Nathalie Muylle toe tot de federale regering.

 

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”