Nathalie Muylle wordt federaal minister

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Wouter Beke heeft vandaag de eed afgelegd als de nieuwe minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering. Nathalie Muylle zal Wouter Beke vervangen als Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten in de regering in lopende zaken.

Muylle is momenteel federaal parlementslid en schepen van de stad Roeselare. Zij zetelt in de Kamer sinds 2004. Ze legde de voorbije jaren een zeer sterk parcours af en wordt binnen de partij geprezen om haar vakkundigheid, dossierkennis en gedrevenheid. De voorbije maanden werkte ze intensief mee aan het rapport van de groep van 12.

Nathalie Muylle: “Ook in lopende zaken zijn er heel wat uitdagingen op vlak van werk, economie, consumenten en gelijke kansen. Ik wil me daar de komende tijd sterk voor inzetten!”

Wie is Nathalie?

In 2004 werd Nathalie Muylle lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers als opvolger van Yves Leterme. Telkens werd ze bij volgende verkiezingen herkozen. Ze werd vast lid van de commissie volksgezondheid en leefmilieu en plaatsvervangend lid van de commissie buitenlandse zaken en de commissie bedrijfsleven. Ze staat erom bekend om een zeer betrokken politica te zijn en om een stevige dossierkennis te hebben. Een van Muylles meest bekende prestaties is de wet Muylle-Vandenbergh. Deze wet kwam tot stand tijdens de legislatuur 2007-2010 en zorgde voor de invoering van het algemeen rookverbod.

Muylle was sinds 2007 ook lid van de gemeenteraad van haar woonplaats Roeselare, waar ze fractieleider was van de CD&V. Daar  was ze onder andere bevoegd voor duurzaamheid, patrimonium, stedenbouw, stadsontwikkeling, onderwijs en jeugd.

De voorbije maanden werkte ze intensief mee aan het rapport van de groep van Twaalf. Deze groep heeft de bedoeling om de partij opnieuw op de kaart te zetten en om het politieke leiderschap opnieuw op te nemen. Op 2 oktober trad Nathalie Muylle toe tot de federale regering.

 

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).