Nathalie Muylle wordt federaal minister

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Wouter Beke heeft vandaag de eed afgelegd als de nieuwe minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin in de Vlaamse Regering. Nathalie Muylle zal Wouter Beke vervangen als Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten in de regering in lopende zaken.

Muylle is momenteel federaal parlementslid en schepen van de stad Roeselare. Zij zetelt in de Kamer sinds 2004. Ze legde de voorbije jaren een zeer sterk parcours af en wordt binnen de partij geprezen om haar vakkundigheid, dossierkennis en gedrevenheid. De voorbije maanden werkte ze intensief mee aan het rapport van de groep van 12.

Nathalie Muylle: “Ook in lopende zaken zijn er heel wat uitdagingen op vlak van werk, economie, consumenten en gelijke kansen. Ik wil me daar de komende tijd sterk voor inzetten!”

Wie is Nathalie?

In 2004 werd Nathalie Muylle lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers als opvolger van Yves Leterme. Telkens werd ze bij volgende verkiezingen herkozen. Ze werd vast lid van de commissie volksgezondheid en leefmilieu en plaatsvervangend lid van de commissie buitenlandse zaken en de commissie bedrijfsleven. Ze staat erom bekend om een zeer betrokken politica te zijn en om een stevige dossierkennis te hebben. Een van Muylles meest bekende prestaties is de wet Muylle-Vandenbergh. Deze wet kwam tot stand tijdens de legislatuur 2007-2010 en zorgde voor de invoering van het algemeen rookverbod.

Muylle was sinds 2007 ook lid van de gemeenteraad van haar woonplaats Roeselare, waar ze fractieleider was van de CD&V. Daar  was ze onder andere bevoegd voor duurzaamheid, patrimonium, stedenbouw, stadsontwikkeling, onderwijs en jeugd.

De voorbije maanden werkte ze intensief mee aan het rapport van de groep van Twaalf. Deze groep heeft de bedoeling om de partij opnieuw op de kaart te zetten en om het politieke leiderschap opnieuw op te nemen. Op 2 oktober trad Nathalie Muylle toe tot de federale regering.

 

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.