De Moor: “Met Migratiepact zou aantal asielzoekers in ons land dit jaar twee derde lager liggen”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole De Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil met het Europese Asiel- en Migratiepact meer controle krijgen over migratie en zorgen dat er minder mensen die géén nood hebben aan bescherming toekomen in ons land.

Ons asielsysteem staat vandaag onder grote, té grote, druk.

Er zitten te veel mensen in onze asielprocedure en onze opvangcentra die daar niet in thuis horen. Minder dan de helft van de asielzoekers in ons land, blijkt nood te hebben aan bescherming. De andere helft komt louter om economische redenen. Daarvoor dient de asielprocedure niet.

Een frappant voorbeeld zijn de asielaanvragen van Moldaviërs. Dit jaar vroegen al 855 Moldaviërs asiel aan ons land, terwijl geen enkele Moldaviër een positieve beslissing kreeg.

“Het asielsysteem moet teruggaan naar de basis. Dat is bescherming bieden aan wie vlucht voor oorlog en vervolging, zoals een homoseksuele Oegandees of een Iraanse activiste voor vrouwenrechten. Maar daarvoor moeten we meer controle krijgen over migratie. Dat begint bij beter gecontroleerde grenzen. Als het klaar en duidelijk is dat iemand geen vluchteling is, moeten we meteen aan de grens iemand kunnen tegenhouden en de terugkeer organiseren.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. 


Na bijna 10 jaar onderhandelen staan we vandaag dichterbij dan ooit bij een akkoord over die historische hervorming van het Europees migratiebeleid. Om die ambitie waar te maken focust de Moor in de laatste rechte lijn van de onderhandeling van het EU Migratiepact op 5 speerpunten:

  1. Sterkere Europese buitengrenzen
  2. Meer solidariteit tussen Europese landen
  3. Betere terugkeer voor wie niet mag blijven
  4. Tegengaan van doorreizende asielzoekers
  5. Sterkere bescherming van de meest kwetsbaren

België doet al jaren veel meer dan zijn eerlijke deel in het opvangen van asielzoekers en beschermen van vluchtelingen.

Het Pact zal er, eenmaal het volledig in uitvoering is, voor zorgen dat de asieldruk in ons land aanzienlijk verlaagt. De eerlijke bijdrage die ons land moet leveren in het kader van de verplichte solidariteit komt in principe neer op 3,2% van het geheel.

Toegepast op de instroom in de Europese Unie dit jaar, zou het eerlijke aandeel van ons land, neerkomen op 11.400 asielzoekers (periode januari-november). Dat is ongeveer één derde van het werkelijke aantal asielaanvragen in ons land dit jaar (31.500).

Opnieuw controle krijgen op migratie is de doelstelling van het nieuwe Europese Migratiepact. Een asielbeleid dat bescherming biedt aan wie vlucht voor oorlog en vervolging, een migratiebeleid waarmee we op een gecontroleerde manier talent aantrekken voor onze arbeidsmarkt. Dat wordt gekoppeld een sterker grensbeheer om irreguliere migratie tegen te gaan en aan een sterker terugkeerbeleid voor wie niet het recht heeft om hier te zijn. 

Nieuws

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”