De Moor: “Met Migratiepact zou aantal asielzoekers in ons land dit jaar twee derde lager liggen”

Publicatiedatum

Auteur

Nicole De Moor

Deel dit artikel

Staatssecretaris voor asiel en migratie Nicole de Moor wil met het Europese Asiel- en Migratiepact meer controle krijgen over migratie en zorgen dat er minder mensen die géén nood hebben aan bescherming toekomen in ons land.

Ons asielsysteem staat vandaag onder grote, té grote, druk.

Er zitten te veel mensen in onze asielprocedure en onze opvangcentra die daar niet in thuis horen. Minder dan de helft van de asielzoekers in ons land, blijkt nood te hebben aan bescherming. De andere helft komt louter om economische redenen. Daarvoor dient de asielprocedure niet.

Een frappant voorbeeld zijn de asielaanvragen van Moldaviërs. Dit jaar vroegen al 855 Moldaviërs asiel aan ons land, terwijl geen enkele Moldaviër een positieve beslissing kreeg.

“Het asielsysteem moet teruggaan naar de basis. Dat is bescherming bieden aan wie vlucht voor oorlog en vervolging, zoals een homoseksuele Oegandees of een Iraanse activiste voor vrouwenrechten. Maar daarvoor moeten we meer controle krijgen over migratie. Dat begint bij beter gecontroleerde grenzen. Als het klaar en duidelijk is dat iemand geen vluchteling is, moeten we meteen aan de grens iemand kunnen tegenhouden en de terugkeer organiseren.”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor. 


Na bijna 10 jaar onderhandelen staan we vandaag dichterbij dan ooit bij een akkoord over die historische hervorming van het Europees migratiebeleid. Om die ambitie waar te maken focust de Moor in de laatste rechte lijn van de onderhandeling van het EU Migratiepact op 5 speerpunten:

  1. Sterkere Europese buitengrenzen
  2. Meer solidariteit tussen Europese landen
  3. Betere terugkeer voor wie niet mag blijven
  4. Tegengaan van doorreizende asielzoekers
  5. Sterkere bescherming van de meest kwetsbaren

België doet al jaren veel meer dan zijn eerlijke deel in het opvangen van asielzoekers en beschermen van vluchtelingen.

Het Pact zal er, eenmaal het volledig in uitvoering is, voor zorgen dat de asieldruk in ons land aanzienlijk verlaagt. De eerlijke bijdrage die ons land moet leveren in het kader van de verplichte solidariteit komt in principe neer op 3,2% van het geheel.

Toegepast op de instroom in de Europese Unie dit jaar, zou het eerlijke aandeel van ons land, neerkomen op 11.400 asielzoekers (periode januari-november). Dat is ongeveer één derde van het werkelijke aantal asielaanvragen in ons land dit jaar (31.500).

Opnieuw controle krijgen op migratie is de doelstelling van het nieuwe Europese Migratiepact. Een asielbeleid dat bescherming biedt aan wie vlucht voor oorlog en vervolging, een migratiebeleid waarmee we op een gecontroleerde manier talent aantrekken voor onze arbeidsmarkt. Dat wordt gekoppeld een sterker grensbeheer om irreguliere migratie tegen te gaan en aan een sterker terugkeerbeleid voor wie niet het recht heeft om hier te zijn. 

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.