Leeflonen en inkomensvervangende tegemoetkoming stijgen vanaf januari

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Vanaf januari stijgen de leeflonen en de inkomensvervangende tegemoetkoming door de toekenning van de welvaartsenveloppe. Het gaat om een verhoging van 91 tot 188 euro op jaarbasis, afhankelijk van gezinssituatie. Het leefloon stijgt met 1,25% en zal in maart de evolutie van de gezondheidsindex (+2%) volgen.

Minister van armoedebestrijding en personen met een handicap Nathalie Muylle: “De aanpassingen van het leefloon hebben geleid tot een verbetering van de koopkracht en een verkleining van de kloof met het totale mediane inkomen. We zijn echter  nog ver verwijderd van het garanderen van een bedrag dat ten minste gelijk is aan de armoedegrens. Een grote uitdaging dus voor de volgende regering."

Voor samenwonenden en alleenstaanden gaat het om een verhoging met 1,225%. Samen met de eerdere verhoging van juli 2019 gaat het om een stijging van 3,25 procent. Voor gezinshoofden is er een verhoging met 1,25%. Zij kregen op 1/7/2018 al een verhoging van 3,4%. 

leefloon

Bij deze gelegenheid werd ook de balans op gemaakt van enkele evoluties van dit belangrijke onderdeel van ons sociaal beschermingsstelsel. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

 

  • Het leefloon voor een alleenstaande zal tussen begin 1995 en maart 2020 met 92% zijn gestegen. Deze stijging kan worden opgesplitst in 27% welvaartaanpassingen en 52% prijskoppeling. De stijging is iets hoger - 95%, verdeeld over 29% welvaartaanpassingen en 52% indexering - voor het leefloon voor een persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste.

  • De reële stijging van 27% voor het leefloon van een alleenstaande is het cumulatieve resultaat van 13 herwaarderingen buiten de index om. Tegen constante prijzen is het leefloon van een alleenstaande persoon gestegen van 731 €/maand in januari 1995 tot 940 €/maand in januari 2020.

  • De echte koopkracht van het leefloon is meer toegenomen dan de gemiddelde koopkracht van de totale bevolking : +17% tussen 1995 en 2020 tegenover +8% voor de gemiddelde bevolking.

  • De verhouding tussen het leefloon en de officiële armoedegrens is de afgelopen tien jaar relatief stabiel geweest, op ongeveer 74% voor een alleenstaande (72% in 1996) en ongeveer 66% (64% in 1996) voor een huishouden met twee samenwonenden. De vooruitgang op lange termijn is op zijn zachtst gezegd bescheiden.

  • Sinds 2007 is de verhouding leefloon/ algemeen mediaan inkomen verbeterd : van 34% naar 39% voor een alleenstaande (35% in 1996) en van 30% naar 35% voor een huishouden met twee samenwonenden (31% in 1996). De verbetering is iets duidelijker, maar blijft bescheiden, vooral omdat de stijging de laatste drie jaar lijkt te zijn gestopt.

Bedragen leefloon en inkomensvervangende tegemoetkoming:leefloon stijgt CD&V

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.