Leeflonen en inkomensvervangende tegemoetkoming stijgen vanaf januari

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Vanaf januari stijgen de leeflonen en de inkomensvervangende tegemoetkoming door de toekenning van de welvaartsenveloppe. Het gaat om een verhoging van 91 tot 188 euro op jaarbasis, afhankelijk van gezinssituatie. Het leefloon stijgt met 1,25% en zal in maart de evolutie van de gezondheidsindex (+2%) volgen.

Minister van armoedebestrijding en personen met een handicap Nathalie Muylle: “De aanpassingen van het leefloon hebben geleid tot een verbetering van de koopkracht en een verkleining van de kloof met het totale mediane inkomen. We zijn echter  nog ver verwijderd van het garanderen van een bedrag dat ten minste gelijk is aan de armoedegrens. Een grote uitdaging dus voor de volgende regering."

Voor samenwonenden en alleenstaanden gaat het om een verhoging met 1,225%. Samen met de eerdere verhoging van juli 2019 gaat het om een stijging van 3,25 procent. Voor gezinshoofden is er een verhoging met 1,25%. Zij kregen op 1/7/2018 al een verhoging van 3,4%. 

leefloon

Bij deze gelegenheid werd ook de balans op gemaakt van enkele evoluties van dit belangrijke onderdeel van ons sociaal beschermingsstelsel. Dit zijn de belangrijkste conclusies:

 

  • Het leefloon voor een alleenstaande zal tussen begin 1995 en maart 2020 met 92% zijn gestegen. Deze stijging kan worden opgesplitst in 27% welvaartaanpassingen en 52% prijskoppeling. De stijging is iets hoger - 95%, verdeeld over 29% welvaartaanpassingen en 52% indexering - voor het leefloon voor een persoon die samenwoont met een gezin te zijnen laste.

  • De reële stijging van 27% voor het leefloon van een alleenstaande is het cumulatieve resultaat van 13 herwaarderingen buiten de index om. Tegen constante prijzen is het leefloon van een alleenstaande persoon gestegen van 731 €/maand in januari 1995 tot 940 €/maand in januari 2020.

  • De echte koopkracht van het leefloon is meer toegenomen dan de gemiddelde koopkracht van de totale bevolking : +17% tussen 1995 en 2020 tegenover +8% voor de gemiddelde bevolking.

  • De verhouding tussen het leefloon en de officiële armoedegrens is de afgelopen tien jaar relatief stabiel geweest, op ongeveer 74% voor een alleenstaande (72% in 1996) en ongeveer 66% (64% in 1996) voor een huishouden met twee samenwonenden. De vooruitgang op lange termijn is op zijn zachtst gezegd bescheiden.

  • Sinds 2007 is de verhouding leefloon/ algemeen mediaan inkomen verbeterd : van 34% naar 39% voor een alleenstaande (35% in 1996) en van 30% naar 35% voor een huishouden met twee samenwonenden (31% in 1996). De verbetering is iets duidelijker, maar blijft bescheiden, vooral omdat de stijging de laatste drie jaar lijkt te zijn gestopt.

Bedragen leefloon en inkomensvervangende tegemoetkoming:leefloon stijgt CD&V

Nieuws

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.

Aantal studenten dat onderneemt zit fors in de lift

Sinds 2017 is het aantal hogeschool- en universiteitsstudenten dat tijdens de studies een onderneming opstart nagenoeg verdubbeld. 6.640 studenten hebben hun eigen onderneming opgestart. Dankzij het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten tijdens hun studies een onderneming opstarten onder een gunstige regeling op vlak van sociale bijdragen.