Lancering van de nieuwe elektronische identiteitskaart

Publicatiedatum

Auteur

Pieter De Crem

Deel dit artikel

Minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel Pieter De Crem zal samen met de FOD Binnenlandse Zaken de nieuwe elektronische identiteitskaart lanceren op 14 januari in Lokeren. Tijdens de komende maanden volgen een 25-tal steden en gemeenten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en in een finale fase komt de nieuwe eID er voor alle Belgische burgers in binnen- en buitenland.

Pieter De Crem: “Deze vernieuwing betekent een belangrijke stap in de strijd tegen document- en identiteitsfraude door criminelen en terroristen. Bovendien werden alle nodige maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de bezorgdheden omtrent privacy van de burger.”

De nieuwe elektronische identiteitskaart heeft een aangepaste lay-out die de oude uit 2002 vervangt. Op die manier voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en universeler reisdocument. Ons land komt voldoet hiermee ook aan de Europese verplichting tot de opname van vingerafdrukken op de chip van nieuwe identiteitskaarten. 

Een aantal aanpassingen springen onmiddellijk in het oog. Zo worden er andere kleuren gebruikt en de foto staat niet langer rechts maar aan de linkerkant. De nieuwe identiteitskaart bevat ook vingerafdrukken. Deze maatregel werd genomen in het kader van de strijd tegen identiteitsfraude. 

Er begint dus een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van de eID. Een kaart die we niet meer kunnen los zien van een moderne dienstverlening en communicatie tussen overheid en burger. De mogelijkheid om met de eID zichzelf vanop afstand kenbaar te maken en op digitale wijze een handtekening te plaatsen, vereenvoudigde de wijze van communicatie tussen burgers en overheden in sterke mate zoals bij portalen als TaxOnWeb, My Pension, MyMinfin, en MijnDossier. Ook de communicatie tussen burger en private instanties wijzigde grondig met onder meer het uitlezen van persoonsgegevens in ziekenhuizen, door banken of vervoersmaatschappijen. 

Overlast voor de burger wordt vermeden. De huidige eID kaarten worden vervangen op het einde van een geldigheidsperiode of bij verlies of diefstal. Er moeten dus geen bijzondere inspanningen gebeuren en we zullen ervoor zorgen dat de transitie zeer vlot verloopt.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.