Lancering van de nieuwe elektronische identiteitskaart

Publicatiedatum

Auteur

Pieter De Crem

Deel dit artikel

Minister van Binnenlandse Zaken, Veiligheid en Buitenlandse Handel Pieter De Crem zal samen met de FOD Binnenlandse Zaken de nieuwe elektronische identiteitskaart lanceren op 14 januari in Lokeren. Tijdens de komende maanden volgen een 25-tal steden en gemeenten in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en in een finale fase komt de nieuwe eID er voor alle Belgische burgers in binnen- en buitenland.

Pieter De Crem: “Deze vernieuwing betekent een belangrijke stap in de strijd tegen document- en identiteitsfraude door criminelen en terroristen. Bovendien werden alle nodige maatregelen genomen om tegemoet te komen aan de bezorgdheden omtrent privacy van de burger.”

De nieuwe elektronische identiteitskaart heeft een aangepaste lay-out die de oude uit 2002 vervangt. Op die manier voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en universeler reisdocument. Ons land komt voldoet hiermee ook aan de Europese verplichting tot de opname van vingerafdrukken op de chip van nieuwe identiteitskaarten. 

Een aantal aanpassingen springen onmiddellijk in het oog. Zo worden er andere kleuren gebruikt en de foto staat niet langer rechts maar aan de linkerkant. De nieuwe identiteitskaart bevat ook vingerafdrukken. Deze maatregel werd genomen in het kader van de strijd tegen identiteitsfraude. 

Er begint dus een nieuw hoofdstuk in het succesverhaal van de eID. Een kaart die we niet meer kunnen los zien van een moderne dienstverlening en communicatie tussen overheid en burger. De mogelijkheid om met de eID zichzelf vanop afstand kenbaar te maken en op digitale wijze een handtekening te plaatsen, vereenvoudigde de wijze van communicatie tussen burgers en overheden in sterke mate zoals bij portalen als TaxOnWeb, My Pension, MyMinfin, en MijnDossier. Ook de communicatie tussen burger en private instanties wijzigde grondig met onder meer het uitlezen van persoonsgegevens in ziekenhuizen, door banken of vervoersmaatschappijen. 

Overlast voor de burger wordt vermeden. De huidige eID kaarten worden vervangen op het einde van een geldigheidsperiode of bij verlies of diefstal. Er moeten dus geen bijzondere inspanningen gebeuren en we zullen ervoor zorgen dat de transitie zeer vlot verloopt.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).