Hoger pensioen voor zelfstandigen

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Gisteren werd in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat de pensioenrechten van zelfstandigen versterkt. De berekening van de pensioenen voor zelfstandigen zal in de toekomst meer overeenstemmen met die van werknemers. CD&V heeft tijdens de regeringsonderhandelingen sterk aangedrongen om dit punt in het akkoord op te nemen. 

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri: “Zelfstandige ondernemers houden elke dag onze economie draaiende. Met dit ontwerp zorgen we ervoor dat zij in de toekomst ook een sterk wettelijk pensioen krijgen. We moeten te allen tijde voorkomen dat zij risico lopen op armoede. De pensioenen van zelfstandigen worden voortaan op een vergelijkbare manier berekend als die van werknemers. Een zelfstandige met een jaarinkomen van 30.000 euro zal daardoor jaarlijks minstens 123,38 euro extra pensioenrechten opbouwen. Toegepast op een loopbaan van 45 jaar geeft dit een verhoging van het pensioen met 5.552,10 euro op jaarbasis ofwel een verhoging van 462,67 euro per maand.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).