Hoger pensioen voor zelfstandigen

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

Gisteren werd in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd dat de pensioenrechten van zelfstandigen versterkt. De berekening van de pensioenen voor zelfstandigen zal in de toekomst meer overeenstemmen met die van werknemers. CD&V heeft tijdens de regeringsonderhandelingen sterk aangedrongen om dit punt in het akkoord op te nemen. 

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri: “Zelfstandige ondernemers houden elke dag onze economie draaiende. Met dit ontwerp zorgen we ervoor dat zij in de toekomst ook een sterk wettelijk pensioen krijgen. We moeten te allen tijde voorkomen dat zij risico lopen op armoede. De pensioenen van zelfstandigen worden voortaan op een vergelijkbare manier berekend als die van werknemers. Een zelfstandige met een jaarinkomen van 30.000 euro zal daardoor jaarlijks minstens 123,38 euro extra pensioenrechten opbouwen. Toegepast op een loopbaan van 45 jaar geeft dit een verhoging van het pensioen met 5.552,10 euro op jaarbasis ofwel een verhoging van 462,67 euro per maand.”

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.