Goedkopere energie voor 360.000 gezinnen

Publicatiedatum

Auteur

Nathalie Muylle

Deel dit artikel

Minister van economie en consumenten Nathalie Muylle laat onderzoeken of energieleveranciers hun klanten voldoende duidelijkheid geven over mogelijk goedkopere contracten. Energieleveranciers zijn daartoe verplicht volgens de gedragscode voor de energiesector uit 2017.

Nathalie Muylle: “Volgens energieregulator CREG betalen 360.000 gezinnen te veel voor hun energie. Het is belangrijk dat consumenten zich bewust zijn van het bestaan van goedkopere opties."

"Daarom zijn er in de laatste gedragscode voor de energiesector, verschillende maatregelen voorzien om klanten meer duidelijkheid te geven over hoeveel ze betalen voor hun energie en over mogelijk goedkopere contracten. Ik laat nagaan of die gedragscode door alle aangesloten leveranciers correct wordt gevolgd. Door over te schakelen op een ander contract, kunnen gezinnen soms honderden euro’s besparen”, zegt Nathalie Muylle.

Sinds 2017 bestaat een vijfde versie van de gedragscode voor de energiesector. Die is volledig in werking sinds 1 september 2018. De gedragscode voorziet heel wat maatregelen om het voor de consument eenvoudiger te maken om prijzen te vergelijken en om de voordeligste aanbieder te kiezen.

Ondertussen is de gedragscode ruim één jaar volledig in werking en minister Muylle laat door de Economische Inspectie onderzoeken of het akkoord correct wordt toegepast. In het bijzonder wil minister Muylle laten nagaan of de regels rond transparantie worden nageleefd.

Volgens de gedragscode moet de leverancier de consument jaarlijks inlichten over het goedkoopste product dat hij aanbiedt, volgens het verbruiksprofiel van de consument. In de jaarlijkse communicatie, zal de leverancier ook steeds op een opvallende manier verwijzen naar de juiste webpagina van de regulator, waar de consument kan nagaan wat het goedkoopste product van de markt is.

Ook wanneer een contract ten einde loopt en de leverancier geen verlenging wil, maar een nieuw voorstel doet aan de consument (contractvernieuwing) zal de leverancier steeds op een opvallende manier aan de consument moeten laten weten dat hij via de website van de regulatoren kan nagaan wat het goedkoopste energieproduct van de markt is. De leverancier mag ook niet meer zeggen dat zijn product het meest voordelige is op de markt, als dat ook niet effectief zo is.

Wanneer de voorwaarden van een leveringscontract wijzigen, mag daarvoor niet meer dezelfde naam worden gebruikt. Ofwel moet het contract met de nieuwe voorwaarden een andere benaming krijgen, ofwel moet er een jaar of versienummer aan de benaming worden toegevoegd.

Via de digitale klantenzone op de website van de leverancier moet de klant tijdens de loop van het contract toegang hebben tot de tariefkaart voor zijn contract. Een consument die geen toegang tot internet heeft, kan de tariefkaart eenvoudig opvragen bij zijn leverancier.

Bij promotionele aanbiedingen moet de leverancier ervoor zorgen dat:

  • de inhoud en de voorwaarden van de promotie duidelijk zijn
  • wanneer hij kortingen aankondigt die enkel op de energiecomponent slaan, dit op een evidente en ondubbelzinnige manier wordt weergegeven (een verwijzing naar een andere plaats waar dan in kleine lettertjes wordt verteld dat de korting maar op een bepaalde component slaat, is uit den boze)
  • voor promoties die maar voor een beperkte duur van het contract gelden (bv. een korting die maar 1 jaar wordt gegeven voor een contract van 3 jaar), dit heel duidelijk wordt uitgelegd aan de consument

Bindend

Hoewel de gedragscode geen wetgeving is, is ze wel bindend voor de ondernemingen die ze ondertekenen. Meer nog, een onderneming die zich niet aan de code houdt, kan gesanctioneerd worden. De meeste energieleveranciers ondertekenden de gedragscode; bijna 98 procent van de energiemarkt is gedekt door de code.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).