Gedaan met wachtlijsten bij de dokter en tandarts. Tijd om meer studenten te laten starten in de opleiding

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Als het aan de Vlaamse Regering ligt, dan worden er volgend academiejaar (2024-‘25) +50% meer studenten toegelaten tot de opleiding Geneeskunde dan het geval was in 2019: toen mochten er 1.153 studenten starten en volgend jaar zouden dat er 1.723 zijn. Daarnaast zouden er 252 studenten mogen starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer dan de 147 studenten die bij de start van deze Vlaamse Regering nog konden starten aan de tandartsopleiding (+70%). Dat maken Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits bekend. Het is nu aan federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de quota in een Koninklijk Besluit te gieten. De Vlaamse Regering investeert vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra om dit mogelijk te maken en bekijkt ook of en hoe er eventueel een extra tandartsopleiding kan komen.

De federale regering beperkt het aantal studenten dat mag beginnen aan de opleiding Geneeskunde, onder meer omdat het aantal afgestudeerde dokters mee de kostprijs van de gezondheidszorg bepaalt. Jarenlang werden er door de federale overheid quota opgelegd aan de deelstaten, die vervolgens enkel door Vlaanderen gerespecteerd werden. Zo heeft Vlaanderen een historische achterstand opgelopen, terwijl onze samenleving net geconfronteerd wordt met stijgende zorgnoden. De Vlaamse Regering besliste daarom om een eigen koers te gaan varen en fors meer studenten te laten starten aan de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. Dit academiejaar (2023-‘24) konden er zo bv. 1.598 studenten starten aan Geneeskunde, veel meer dan de 1.276 van het jaar ervoor (+25%).

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts en Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits willen nu volgend academiejaar (2024-‘25) 1.723 studenten laten starten aan de opleiding Geneeskunde. Ze baseren zich daarvoor op een advies van de Vlaamse Planningscommissie. 1.723 starters betekent een stijging met +50% ten opzichte van 2019, want bij de start van deze regeerperiode mochten er maar 1.153 studenten starten. Daarnaast willen de ministers Weyts en Crevits volgend academiejaar 252 studenten laten starten aan Tandheelkunde, ook dat is fors meer (+70%) dan de 147 studenten die in 2019 mochten starten aan deze opleiding. Minister Weyts en minister Crevits hebben deze nieuwe cijfers overgemaakt aan federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, die bevoegd is om de nieuwe quota in een Koninklijk Besluit te gieten. Het is belangrijk om dit tijdig te doen, zodat jongeren die deelnemen aan de ingangsexamens juridische zekerheid krijgen en de garantie dat zij na hun opleiding huisarts of arts-specialist een RIZIV-nummer zullen krijgen van de federale overheid.

De ambitieuze verhogingen van het aantal starters zijn niet vanzelfsprekend voor de opleidingen. De Vlaamse Regering maakt daarom vanaf 2024 elk jaar € 10 miljoen extra vrij specifiek voor de opleidingen Geneeskunde en Tandheelkunde. Zo kan de capaciteit uitgebreid worden zonder dat de onderwijskwaliteit daalt. De Vlaamse Regering bekijkt ook of en hoe er eventueel op termijn een extra (derde) tandartsopleiding kan komen, naast de opleidingen die vandaag bestaan aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit Gent.

We doen als Vlaamse Regering een bijkomende inspanning om het tekort aan artsen en tandartsen stap voor stap weg te werken. We willen jonge mensen de kans geven om op basis van onze kwaliteitsvolle opleidingen hun droom na te streven en mee hun schouders te zetten onder onze sterke Vlaamse gezondheidszorg. Met het optrekken van de quota nu, bouwen we aan een sterkere gezondheidszorg voor de patiënten morgen.
Hilde Crevits

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.