Erkenning van de mantelzorger goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

De ministerraad heeft de koninklijke besluiten van minister van Werk Nathalie Muylle (cd&v) goedgekeurd die zorgen voor de invoering van het mantelzorgverlof en voor de erkenning en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger. Nahima Lanjri ijvert al langer voor de rechten van mantelzorgers. Ze vindt deze erkenning een noodzakelijk stap. 

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri drong er bij de minister van Sociale Zaken, Maggie De Block op aan om alles op alles te zetten om de invoering van mantelzorgverlof en de erkenning van de mantelzorgers zo snel mogelijk in werking te laten treden. “Onze mantelzorgers verdienen dat”, zegt Lanjri. 

Mantelzorgers geven kosteloos hulp aan zorgbehoevende personen. “600 000 mensen in ons land zetten zich dagelijks belangeloos in voor de zorg van hun partner, familielid, buur of naaste. Zorg opnemen voor iemand die ziek is, is heel zwaar, zeker in combinatie met een job. Vanuit onze grote waardering voor wat deze mensen dagelijks doen, keurden wij in april 2019 in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel goed", legt  Lanjri uit. Er werd een nieuw mantelzorgverlof met uitkering ingevoerd zodat erkende mantelzorgers gedurende een maand voltijds of twee maanden deeltijds verlof zouden kunnen opnemen voor de zorg van een zorgbehoevend persoon.  

Mantelzorgers konden door het ontbreken van de Koninklijke Besluiten hierover dat statuut nog niet aanvragen of verlof opnemen.  Op 11 oktober 2019 werden zowel een koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken Maggie De Block als van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) goedgekeurd door de ministerraad. Het KB van Maggie De Block zorgt ervoor dat mantelzorgers sociale rechten kunnen opbouwen. Nathalie Muylle zorgt met haar koninklijk besluit voor het recht op mantelzorgverlof van statutaire ambtenaren van de federale overheid en de autonome overheidsbedrijven.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.