Erkenning van de mantelzorger goedgekeurd

Publicatiedatum

Auteur

Nahima Lanjri

Deel dit artikel

De ministerraad heeft de koninklijke besluiten van minister van Werk Nathalie Muylle (cd&v) goedgekeurd die zorgen voor de invoering van het mantelzorgverlof en voor de erkenning en de toekenning van sociale rechten aan de mantelzorger. Nahima Lanjri ijvert al langer voor de rechten van mantelzorgers. Ze vindt deze erkenning een noodzakelijk stap. 

CD&V-Kamerlid Nahima Lanjri drong er bij de minister van Sociale Zaken, Maggie De Block op aan om alles op alles te zetten om de invoering van mantelzorgverlof en de erkenning van de mantelzorgers zo snel mogelijk in werking te laten treden. “Onze mantelzorgers verdienen dat”, zegt Lanjri. 

Mantelzorgers geven kosteloos hulp aan zorgbehoevende personen. “600 000 mensen in ons land zetten zich dagelijks belangeloos in voor de zorg van hun partner, familielid, buur of naaste. Zorg opnemen voor iemand die ziek is, is heel zwaar, zeker in combinatie met een job. Vanuit onze grote waardering voor wat deze mensen dagelijks doen, keurden wij in april 2019 in de commissie Sociale Zaken een wetsvoorstel goed", legt  Lanjri uit. Er werd een nieuw mantelzorgverlof met uitkering ingevoerd zodat erkende mantelzorgers gedurende een maand voltijds of twee maanden deeltijds verlof zouden kunnen opnemen voor de zorg van een zorgbehoevend persoon.  

Mantelzorgers konden door het ontbreken van de Koninklijke Besluiten hierover dat statuut nog niet aanvragen of verlof opnemen.  Op 11 oktober 2019 werden zowel een koninklijk besluit van minister van Sociale Zaken Maggie De Block als van minister van Werk Nathalie Muylle (CD&V) goedgekeurd door de ministerraad. Het KB van Maggie De Block zorgt ervoor dat mantelzorgers sociale rechten kunnen opbouwen. Nathalie Muylle zorgt met haar koninklijk besluit voor het recht op mantelzorgverlof van statutaire ambtenaren van de federale overheid en de autonome overheidsbedrijven.

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).