Eerste chartervlucht vrijwillige terugkeer sedert 2016

Publicatiedatum

Auteur

Sammy Mahdi

Deel dit artikel

Vandaag zijn een tachtigtal mensen vrijwillig teruggekeerd naar El Salvador. Deze mensen hebben geen recht op verblijf in België. El Salvador staat in 2020 in de top 5 van landen voor verzoeken om internationale bescherming. Dat waren er tot en met september 503. Slechts 10 procent van de verzoekers om internationale bescherming uit El Salvador krijgt bescherming in ons land. 

Sammy Mahdi: “Vrijwillige terugkeer als het kan, gedwongen als het moet, daar streef ik naar.  Zowel menselijk als financieel gezien is een vrijwillige terugkeer altijd beter. Deze mensen weten dat ze hier niet mogen zijn en kunnen hier geen toekomst uitbouwen. Deze vlucht bewijst dat vrijwillige terugkeer in bepaalde gevallen kan en versterkt moet worden. Al ben ik niet naïef, in sommige gevallen is en blijft gedwongen terugkeer noodzakelijk.” 

Deze chartervlucht werd georganiseerd door Fedasil in samenwerking met de International Organisation for Migration (IOM). Ook de ambassade van El Salvador heeft actief meegewerkt om de reisdocumenten af te leveren. Bij vrijwillige terugkeer gebruiken mensen normaal gezien gewone lijnvluchten. Door de grote aanvraag tot terugkeer kon voor deze groep een specifieke chartervlucht ingelegd kon worden. Het is de tweede keer dat dit georganiseerd wordt. Een laatste keer was dit in 2016 naar Irak. 

Mahdi had op de luchthaven van Zaventem een gesprek met de medewerkers van Fedasil en het IOM die deze mensen begeleiden. Inzetten op vrijwillige terugkeer draagt bij tot een duurzame terugkeer. Wie zelf iets beslist staat achter die keuze. Een vrijwillige terugkeer is ook minder duur dan een gedwongen terugkeer. Mensen moeten dan niet noodzakelijk opgesloten worden voor ze vertrekken en moeten niet geëscorteerd worden door politie. 

Het voorbije jaar werden een hoog aantal verzoeken om internationale bescherming uit El Salvador geregistreerd. Disproportioneel hoog in vergelijking met andere Europese landen. Ondertussen daalt dit cijfer wel,  maar mensen krijgen nu te horen dat ze geen asiel krijgen en dus ook geen verblijfsvergunning in België. Een deel van de personen die vandaag vertrekken hebben nog een lopende procedure, maar beslissen toch nu reeds dat terugkeer voor hen de beste optie is. 

Fedasil bereidt de mensen intensief voor op een terugkeer, waardoor de betrokken personen klaar zijn op een nieuw leven in hun herkomstland. Het IOM organiseert het logistieke aspect van de terugkeer en heeft een netwerk over de hele wereld waardoor de personen na aankomst ook begeleid kunnen worden, zodat ze zich duurzaam kunnen vestigen in hun land van herkomst. Ze zijn een betrouwbare partner voor Fedasil zegt Mahdi: “Vrijwillige terugkeer werkt enkel op basis van vertrouwen. Aan dat vertrouwen wil ik samen met mijn diensten werken, zodat we het terugkeerbeleid kunnen optimaliseren en mensen in het land van herkomst opnieuw een toekomst kunnen uitbouwen."

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).