DUAAL LEREN: JONGEREN KUNNEN OP SNUFFELSTAGE

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Een jongere die geïnteresseerd is in duaal leren, kan vanaf volgend schooljaar ook met een snuffelstage van maximum één week proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. Leerlingen uit alle richtingen van het secundair onderwijs krijgen vanaf 14 jaar zo de kans om een week lang in een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters wordt zo nog een stap gezet in een betere oriëntering en bewustere studiekeuze.

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen met duaal leren meer dan nu ook op de werkvloer leren. Zo worden ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt en kunnen ze een onderwijskwalificatie halen. Duaal leren is een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden voor het grootste deel op de werkvloer worden verworven in de plaats van in de klas. Op dit moment loopt duaal leren al in 21 studierichtingen met het proefproject ‘schoolbank op de werkplek’. Daar nemen 480 leerlingen uit 83 scholen aan deel. Volgend jaar volgt een uitbreiding naar meer dan 50 studierichtingen. Voor dit proefproject wordt nauw samengewerkt met ondernemingen en sectoren. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt duaal leren dan ten volle uitgerold.

Jongeren die al eens willen proeven van het duaal leren kunnen vanaf 1 september 2018 ook een snuffelstage doen in een onderneming. Dit kan vanaf 14 jaar. Op die manier komen ze al in aanraking met het bedrijf of de organisatie en krijgen ze een beter beeld van wat duaal leren inhoudt. Door deze verkennende stage kunnen jongeren hun studiekeuze versterken en zo ervaren ze ook effectief wat ‘leren op de werkvloer’ is. Leerlingen kunnen zich een beeld vormen van het soort bedrijf of organisatie waar ze hun opleiding willen verderzetten en van het beroep of de studierichting zelf. De snuffelstages gaan vanaf volgend schooljaar van start in alle lopende duale trajecten, zo kunnen ze zich al volgend schooljaar oriënteren op het duaal leren dat vanaf 1 september 2019 ten volle uitgerold wordt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Ouders en leerlingen zijn zelf vragende partij voor een snuffelstage of Schnupperwoche zoals deze al bestaat in de Duitstalige Gemeenschap en in Zwitserland. Door maximum één week te proeven van het werk in een bedrijf of organisatie krijgen jongeren de kans om een beroep te leren kennen en in contact te komen met degene die het dag in dag uit doet. Zo zien ze zelf de leuke maar ook minder aangename kanten van het beroep. Dit kan hun verdere studiekeuze alleen maar versterken en heeft een drempelverlagend effect voor technologische beroepen. Het zorgt er zo voor dat kiezen voor duaal leren meer dan ooit een bewuste en onderbouwde keuze wordt.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Met de snuffelstage bieden we onze Vlaamse jongeren een extra kans om voeling te krijgen met de arbeidsmarkt en om goed overwogen keuzes te maken. Sommige jongeren aarzelen misschien om de stap naar leren op de werkvloer te zetten, of kunnen zich moeilijk voorstellen wat het werk in een bepaalde sector concreet inhoudt. De snuffelstage kan hen helpen om hun verwachtingen te toetsen aan de realiteit of om de laatste twijfel weg te nemen. Maar vooral: zo kunnen ze echt zelf beleven hoeveel aantrekkingskracht een onderneming heeft!”

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.