DUAAL LEREN: JONGEREN KUNNEN OP SNUFFELSTAGE

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Een jongere die geïnteresseerd is in duaal leren, kan vanaf volgend schooljaar ook met een snuffelstage van maximum één week proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. Leerlingen uit alle richtingen van het secundair onderwijs krijgen vanaf 14 jaar zo de kans om een week lang in een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters wordt zo nog een stap gezet in een betere oriëntering en bewustere studiekeuze.

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen met duaal leren meer dan nu ook op de werkvloer leren. Zo worden ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt en kunnen ze een onderwijskwalificatie halen. Duaal leren is een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden voor het grootste deel op de werkvloer worden verworven in de plaats van in de klas. Op dit moment loopt duaal leren al in 21 studierichtingen met het proefproject ‘schoolbank op de werkplek’. Daar nemen 480 leerlingen uit 83 scholen aan deel. Volgend jaar volgt een uitbreiding naar meer dan 50 studierichtingen. Voor dit proefproject wordt nauw samengewerkt met ondernemingen en sectoren. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt duaal leren dan ten volle uitgerold.

Jongeren die al eens willen proeven van het duaal leren kunnen vanaf 1 september 2018 ook een snuffelstage doen in een onderneming. Dit kan vanaf 14 jaar. Op die manier komen ze al in aanraking met het bedrijf of de organisatie en krijgen ze een beter beeld van wat duaal leren inhoudt. Door deze verkennende stage kunnen jongeren hun studiekeuze versterken en zo ervaren ze ook effectief wat ‘leren op de werkvloer’ is. Leerlingen kunnen zich een beeld vormen van het soort bedrijf of organisatie waar ze hun opleiding willen verderzetten en van het beroep of de studierichting zelf. De snuffelstages gaan vanaf volgend schooljaar van start in alle lopende duale trajecten, zo kunnen ze zich al volgend schooljaar oriënteren op het duaal leren dat vanaf 1 september 2019 ten volle uitgerold wordt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Ouders en leerlingen zijn zelf vragende partij voor een snuffelstage of Schnupperwoche zoals deze al bestaat in de Duitstalige Gemeenschap en in Zwitserland. Door maximum één week te proeven van het werk in een bedrijf of organisatie krijgen jongeren de kans om een beroep te leren kennen en in contact te komen met degene die het dag in dag uit doet. Zo zien ze zelf de leuke maar ook minder aangename kanten van het beroep. Dit kan hun verdere studiekeuze alleen maar versterken en heeft een drempelverlagend effect voor technologische beroepen. Het zorgt er zo voor dat kiezen voor duaal leren meer dan ooit een bewuste en onderbouwde keuze wordt.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Met de snuffelstage bieden we onze Vlaamse jongeren een extra kans om voeling te krijgen met de arbeidsmarkt en om goed overwogen keuzes te maken. Sommige jongeren aarzelen misschien om de stap naar leren op de werkvloer te zetten, of kunnen zich moeilijk voorstellen wat het werk in een bepaalde sector concreet inhoudt. De snuffelstage kan hen helpen om hun verwachtingen te toetsen aan de realiteit of om de laatste twijfel weg te nemen. Maar vooral: zo kunnen ze echt zelf beleven hoeveel aantrekkingskracht een onderneming heeft!”

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.