DUAAL LEREN: JONGEREN KUNNEN OP SNUFFELSTAGE

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

Een jongere die geïnteresseerd is in duaal leren, kan vanaf volgend schooljaar ook met een snuffelstage van maximum één week proeven van wat ‘leren op de werkvloer’ precies inhoudt. Leerlingen uit alle richtingen van het secundair onderwijs krijgen vanaf 14 jaar zo de kans om een week lang in een onderneming rond te “snuffelen” om later een betere studiekeuze te maken. Op initiatief van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits en minister van Werk Philippe Muyters wordt zo nog een stap gezet in een betere oriëntering en bewustere studiekeuze.

Jongeren vanaf 15 jaar kunnen met duaal leren meer dan nu ook op de werkvloer leren. Zo worden ze beter voorbereid op de arbeidsmarkt en kunnen ze een onderwijskwalificatie halen. Duaal leren is een volwaardige leerweg naast het voltijds secundair onderwijs. Het verschil is dat vaardigheden voor het grootste deel op de werkvloer worden verworven in de plaats van in de klas. Op dit moment loopt duaal leren al in 21 studierichtingen met het proefproject ‘schoolbank op de werkplek’. Daar nemen 480 leerlingen uit 83 scholen aan deel. Volgend jaar volgt een uitbreiding naar meer dan 50 studierichtingen. Voor dit proefproject wordt nauw samengewerkt met ondernemingen en sectoren. Vanaf het schooljaar 2019-2020 wordt duaal leren dan ten volle uitgerold.

Jongeren die al eens willen proeven van het duaal leren kunnen vanaf 1 september 2018 ook een snuffelstage doen in een onderneming. Dit kan vanaf 14 jaar. Op die manier komen ze al in aanraking met het bedrijf of de organisatie en krijgen ze een beter beeld van wat duaal leren inhoudt. Door deze verkennende stage kunnen jongeren hun studiekeuze versterken en zo ervaren ze ook effectief wat ‘leren op de werkvloer’ is. Leerlingen kunnen zich een beeld vormen van het soort bedrijf of organisatie waar ze hun opleiding willen verderzetten en van het beroep of de studierichting zelf. De snuffelstages gaan vanaf volgend schooljaar van start in alle lopende duale trajecten, zo kunnen ze zich al volgend schooljaar oriënteren op het duaal leren dat vanaf 1 september 2019 ten volle uitgerold wordt.

Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits: “Ouders en leerlingen zijn zelf vragende partij voor een snuffelstage of Schnupperwoche zoals deze al bestaat in de Duitstalige Gemeenschap en in Zwitserland. Door maximum één week te proeven van het werk in een bedrijf of organisatie krijgen jongeren de kans om een beroep te leren kennen en in contact te komen met degene die het dag in dag uit doet. Zo zien ze zelf de leuke maar ook minder aangename kanten van het beroep. Dit kan hun verdere studiekeuze alleen maar versterken en heeft een drempelverlagend effect voor technologische beroepen. Het zorgt er zo voor dat kiezen voor duaal leren meer dan ooit een bewuste en onderbouwde keuze wordt.”

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters: “Met de snuffelstage bieden we onze Vlaamse jongeren een extra kans om voeling te krijgen met de arbeidsmarkt en om goed overwogen keuzes te maken. Sommige jongeren aarzelen misschien om de stap naar leren op de werkvloer te zetten, of kunnen zich moeilijk voorstellen wat het werk in een bepaalde sector concreet inhoudt. De snuffelstage kan hen helpen om hun verwachtingen te toetsen aan de realiteit of om de laatste twijfel weg te nemen. Maar vooral: zo kunnen ze echt zelf beleven hoeveel aantrekkingskracht een onderneming heeft!”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.