Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Publicatiedatum

Auteur

Jo Brouns

Deel dit artikel

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).

“Een van de belangrijkste doelen van een definitief stikstofkader is het herstellen van rechtszekerheid voor onze ondernemers in de landbouw”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns, “Zonder betrouwbare vergunningen is het voor ondernemers moeilijk zo niet onmogelijk om op lange termijn te plannen en te investeren.”

Het voorstel van decreet dat vandaag in de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement is gestemd, voorziet in een verlenging van de milieu- en omgevingsvergunningen van bestaande veehouderijen. Het gaat om vergunningen die aflopen of zijn afgelopen in de loop van 2021, 2022 of 2023. Het kader van de ministeriële instructie rond stikstof was in een aantal gevallen onvoldoende duidelijk en gaf in de praktijk aanleiding tot grote onzekerheid en onnodige administratieve kosten. “Voor de vergunningen die afgelopen zijn in 2021 en 2022 laten we de onzekerheid niet verder aanslepen en komt er een verlenging tot het eind van het jaar op eenvoudig verzoek”, legt Brouns uit, “ook vergunningen die in 2023 aflopen kunnen op dezelfde manier verlengd worden. Daarmee worden meteen heel wat administratieve kosten uitgespaard.”

Vandaag is het zo dat landbouwers de hernieuwing van hun omgevingsvergunning een jaar op voorhand moeten aanvragen; die termijn wordt ingekort tot een maand. De verlenging van de vergunningen loopt dan weer tot het eind van het jaar of totdat er een definitief stikstofdecreet gestemd wordt. “Vandaag nemen we weer een nieuwe horde naar een definitief stikstofkader, met deze decretale verlenging geven we onze landbouwers zekerheid tot dat kader er is. De volgende stappen zijn een omzendbrief die het nieuwe vergunningskader moet regelen en het opstarten van het milieuonderzoek rond de flexibele vergunningsdrempel en het extern salderen. Ik reken erop dat iedereen hier nu snel werk van maakt.”

Nieuws

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”

Vlaanderen krijgt 23 nieuwe OverKop-huizen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt de locaties bekend van 23 nieuwe OverKop-huizen. Daarmee overschrijden Vlaanderen en Brussel de kaap van 60 OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.

Auto’s minder vaak naar de keuring dankzij voorstel van Sofie Mertens

In september deed Vlaams parlementslid Sofie Mertens het voorstel om auto’s minder vaak naar de keuring te sturen. Dat voorstel is nu werkelijkheid geworden. Zo zullen wagens slechts om de twee jaar naar de autokeuring moeten tot ze 10 jaar oud zijn. “Dit is zeer goed nieuws voor de automobilisten. Ik ben blij dat er hiermee gehoor wordt gegeven aan mijn eerder voorstel”, aldus Vlaams parlementslid Sofie Mertens.