Corona: nieuwe maatregelen en steun voor ondernemers

Publicatiedatum

Auteur

Hilde Crevits

Deel dit artikel

De nieuwe maatregelen zijn nodig om het virus in te dammen en de meest kwetsbaren in onze samenleving te beschermen. De economie, de horecasector en ons sociaal leven worden hierdoor hard getroffen. Maar de maatregelen zijn nodig én samen komen we hier door. Het is belangrijk om de maatregelen nu nauwgezet te volgen. Zorg voor jezelf én voor elkaar! Hou vol.

Meer info over de huidige maatregelen: www.info-coronavirus.be

We laten onze ondernemers niet los

Onder de nieuwe maatregelen is er ook de sluiting van de restaurants en cafés gedurende vier weken. Een zware klap voor deze ondernemers en alle mensen die hier hun brood mee verdienen.

Op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits komt er een nieuw Vlaams beschermingsmechanisme. Door de bijkomende maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, zullen veel ondernemers een groot omzetverlies hebben. Wie tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% lijdt, kan een beroep doen op steun van de Vlaamse overheid. De steun is 10% van de normale omzet. Ondertussen zijn er voor het eerste Vlaams beschermingsmechanisme al bijna 4.000 aanvragen voor een bedrag van ruim 16 miljoen euro. We laten onze ondernemers niet los. 

Ook op het federale niveau worden verschillende steunmaatregelen genomen. Zo zal het overbruggingskrediet voor zelfstandigen die hun zaak moeten sluiten, verdubbeld worden en zal er een tijdelijke vrijstelling zijn van de betaling van de sociale bijdragen. Zelfstandigen die hun zaak na een periode van sluiting heropstarten, krijgen het overbruggingsrecht nog tot eind dit jaar als hun omzet 10% lager ligt. Hun werknemers kunnen op tijdelijke werkloosheid corona, met een verhoogde uitkering en toeslag van 5,63 euro per dag. De federale regering werkt ook een mechanisme uit om de financiering van de eindejaarspremies in de getroffen sector eind dit jaar te verzekeren.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.