Cd&v gaat de strijd aan tegen schulden

Publicatiedatum

Auteur

Kris Peeters

Deel dit artikel

Hoewel het aantal mensen met schulden daalt, willen we als partij deze daling graag versnellen. Zo willen we in de eerste plaats helpen voorkomen dat mensen in de schulden terechtkomen en, als ze toch schulden hebben, ervoor zorgen dat ze hierdoor niet in een neerwaartse spiraal terechtkomen. Te vaak zorgen schulden namelijk voor nieuwe schulden. Dit is een spiraal die we willen doorbreken door de balans tussen de schuld en de administratiekosten te bewaren.

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters gaf daarom deze week meer uitleg bij zijn actieplan tegen overmatige schuldenlast. Minister van Onderwijs Hilde Crevits investeert op haar beurt opnieuw fors in het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen om zo scholen extra te ondersteunen en bewust te leren omgaan met armoede. Minister van Justitie Koen Geens gaf tot slot aan dat hij het statuut van de deurwaarder wil onderzoeken om misbruik tegen te gaan.

Actieplan tegen overmatige schuldenlast

Minister van Consumentenzaken Kris Peeters werkt aan actieplan tegen overmatige schuldenlast. Zo wil de minister het principe invoeren dat de administratieve kosten voor de invordering van een schuld, nooit meer mogen bedragen dan de schuld zelf.

"Als iemand moeite heeft om een factuur van 50 euro te betalen en daardoor nog eens enkele honderden euro administratiekosten extra moet betalen aan een incassobureau, raakt die persoon alleen maar verder in de schulden. We moeten ervoor zorgen dat de verhouding tussen de schuld en de administratiekosten niet uit evenwicht raakt."

Als een consument dan toch in een situatie beland waarin hij zijn schulden niet kan terugbetalen, moet er alles aan gedaan worden om te vermijden dat hij verder wegzakt in die schulden. Eerder deze week gaf minister Peeters al aan dat hij het niet kunnen vindt dat overheidsdiensten bij een eerste aanmaning kosten aanrekenen, en hij zal hierover dan ook overleggen met de bevoegde ministers.

Verder wil de minister de betalingstermijn van facturen ook verlengen van 15 naar 30 dagen. Zo zijn we er zeker van dat de betalingstermijn nog loopt op het moment dat mensen hun loon of vervangingsinkomen ontvangen.

Tot slot denkt minister Peeters er ook aan om de regels voor incassobureaus verder aan te scherpen. Momenteel worden incassobureaus vaak pas uitbetaald wanneer ze de schulden hebben kunnen invorderen, wat hen ertoe aanzet schuldenaars onder druk te zetten. Een verbod van dit no cure no pay principe en een vervanging door een systeem waarbij incassobureaus per opdracht en niet per resultaat betaald worden, kan uitwassen vermijden.

Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen

Met het project Samen tegen Onbetaalde Schoolfacturen helpt minister van Onderwijs Hilde Crevits scholen dan weer om bewust om te gaan met armoede, kostenbeheersing en een gerichte aanpak rond onbetaalde schoolfacturen. De minister werkt hiervoor samen met Welzijnszorg, het Vlaams Netwerk tegen Armoede, SOS Schulden op School, de onderwijskoepels en hun pedagogische begeleidingsdiensten, de koepels van de onderwijs-ouderverenigingen, MyTrustO en CERA.

Tijdens dit project wordt er gewerkt rond zes domeinen: de visie op armoede, communicatie met de ouders, het kostenbeleid, participatie, de schoolrekeningen en een solidariteitsfonds. Er wordt dan gekeken op welke domeinen de school stappen vooruit kan zetten en ze worden hierbij actief begeleidt door een vormingsmedewerker en een ervaringsdeskundige in armoede.

Het project liep dit schooljaar voor de eerste maal en volgend jaar stappen opnieuw 44 secundaire scholen mee in het project. De expertise en knowhow die het begeleidingsteam dit schooljaar heeft opgebouwd kan nu ook verder gedeeld worden binnen het onderwijsveld. Zo werden onder meer materiaal en handleidingen over bvb ‘Hoe de ideale factuur opstellen’ ontwikkeld met het oog op een maatgerichte aanpak.

Statuut deurwaarders onderzoeken

"In een samenleving die zichzelf respecteert, moeten slechte betalers tot betaling worden aangezet. Maar als de kosten van de inning meer bedragen dan de schuld zelf en de disproportie in sommige gevallen zo groot is, dan moeten we absoluut proberen om die kosten binnen de perken te krijgen", vertelde minister Koen Geens aan VRT NWS. 

Verder onderzoekt minister Geens ook het statuut van de deurwaarder. Zo wil hij graag de leeftijdsgrens en het aantal vervangdagen beperken. Momenteel bestaat er immers geen leeftijdsgrens voor deurwaarders en mogen ze tot 180 dagen vervangen worden. Dit laatste omdat een deurwaarder 7 dagen op 7 de klok rond beschikbaar moet zijn. “Daardoor kunnen al eens misbruiken ontstaan, zeker bij mensen die nog op hoge leeftijd werkzaam zijn”, reageert de minister. “Maar dan wel in redelijk opzicht want je kan moeilijk van een deurwaarder verwachten dat hij 365 dagen per jaar ter beschikking is."

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

"Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat", zeggen Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.