CD&V wil niet onbezonnen treinloketten sluiten

Publicatiedatum

Auteur

Jef Van den Bergh

Deel dit artikel

CD&V kant zich niet tegen een efficiëntieoefening bij het spoor, integendeel, maar benadrukt wel dat de NMBS moet zorgen dat iedereen mee kan met een modernisering. Verkeersspecialist en CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh: “Veel loketten bij stations worden maar weinig gebruikt. Mensen en middelen kunnen misschien beter ingezet worden voor een optimale dienstverlening. Maar we mogen niet blind zijn voor de gapende digitale kloof in de samenleving. Veel mensen zijn minder mobiel, kennen de digitale mogelijkheden onvoldoende en hebben nog steeds begeleiding nodig. Ook de sociale functie van een lokaal station als ontmoetingsplaats mag niet vergeten worden. Ook hier is verdere reflectie nodig.”

Afgelopen maandag, 1 februari, kregen 44 burgemeesters rond de middag een e-mail met de melding dat de loketten in het station van hun gemeente voor het einde van het jaar gesloten wordt. Na protest communiceerde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) dat deze beslissing niet doorging. Verkeersspecialist en CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh ondervroeg donderdag de minister hierover kritisch in de Kamer. “Ik viel maandag bijna van mijn stoel toen ik de aankondiging van de sluiting vernam uit de pers. Maar ik viel dinsdag opnieuw van mijn stoel, omdat u als minister rechtstreeks bij de NMBS ingreep met 'de beslissing gaat niet door'.”

Volgens Jef Van den Bergh moet de NMBS voldoende aandacht hebben voor zij die minder vertrouwd zijn met digitale dienstverlening. “Er is een grote groep mensen die nog graag een woordje uitleg krijgen, die minder handig zijn met digitale loketten, met apps, en die wat assistentie kunnen gebruiken.”

Ook beklemtoonde Van den Bergh het belang van de dialoog met gemeentebesturen.“Stations maken deel uit van het lokaal weefsel. Lokale besturen staan het dichtst bij de mensen. Zij kunnen de lokale noden het best inschatten. Het is niet voor het eerst dat we pleiten voor een volwaardig partnerschap tussen NMBS en gemeentebesturen, en dit valt keer op keer op een koude steen. Nochtans bestaan er bij die lokale besturen heel wat creatieve ideeën qua invulling van de stations in het belang van de reizigers én de lokale gemeenschap. Het is toch belangrijk dat er menselijke aanwezigheid is in en rond de stations.”

Tot slot kwam ook de vertrouwensbreuk tussen minister en NMBS-CEO Sophie Dutordoir ter sprake. Jef Van den Bergh deed een oproep om aan tafel te gaan om het vertrouwen zo snel mogelijk te herstellen. “Aan het begin van de bestuursperiode, met grote ambitie voor het spoor, is het nodig dat u mijnheer de minister en de CEO van de NMBS samen aan dezelfde kar trekken. Wederzijds vertrouwen is daarvoor essentieel.”

Nieuws

Voer mee campagne in uw provincie!

Tijdens de laatste 2 weken van de campagne trekt onze tourbus door Vlaanderen en Brussel. Zorg dat u erbij bent en ga mee op pad met onze topkandidaten om zoveel mogelijk mensen te overtuigen om op 9 juni voor zekerheid te kiezen.

Gratis bestaat niet.

De afgelopen weken werden we in de pers om de oren geslagen met maatregelen om de koopkracht van mensen te versterken. Bij linkse partijen kwam het woord ‘gratis’ sneller over de tong gerold dan het water in de Niagara-watervallen stromen kan. Rechtse partijen hadden de mond vol van de in hun ogen heilige graal van 500 euro verschil tussen werken en niet-werken. Ze slaan beiden pijnlijk de bal mis.

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.