CD&V wil niet onbezonnen treinloketten sluiten

Publicatiedatum

Auteur

Jef Van den Bergh

Deel dit artikel

CD&V kant zich niet tegen een efficiëntieoefening bij het spoor, integendeel, maar benadrukt wel dat de NMBS moet zorgen dat iedereen mee kan met een modernisering. Verkeersspecialist en CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh: “Veel loketten bij stations worden maar weinig gebruikt. Mensen en middelen kunnen misschien beter ingezet worden voor een optimale dienstverlening. Maar we mogen niet blind zijn voor de gapende digitale kloof in de samenleving. Veel mensen zijn minder mobiel, kennen de digitale mogelijkheden onvoldoende en hebben nog steeds begeleiding nodig. Ook de sociale functie van een lokaal station als ontmoetingsplaats mag niet vergeten worden. Ook hier is verdere reflectie nodig.”

Afgelopen maandag, 1 februari, kregen 44 burgemeesters rond de middag een e-mail met de melding dat de loketten in het station van hun gemeente voor het einde van het jaar gesloten wordt. Na protest communiceerde minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) dat deze beslissing niet doorging. Verkeersspecialist en CD&V-Kamerlid Jef Van den Bergh ondervroeg donderdag de minister hierover kritisch in de Kamer. “Ik viel maandag bijna van mijn stoel toen ik de aankondiging van de sluiting vernam uit de pers. Maar ik viel dinsdag opnieuw van mijn stoel, omdat u als minister rechtstreeks bij de NMBS ingreep met 'de beslissing gaat niet door'.”

Volgens Jef Van den Bergh moet de NMBS voldoende aandacht hebben voor zij die minder vertrouwd zijn met digitale dienstverlening. “Er is een grote groep mensen die nog graag een woordje uitleg krijgen, die minder handig zijn met digitale loketten, met apps, en die wat assistentie kunnen gebruiken.”

Ook beklemtoonde Van den Bergh het belang van de dialoog met gemeentebesturen.“Stations maken deel uit van het lokaal weefsel. Lokale besturen staan het dichtst bij de mensen. Zij kunnen de lokale noden het best inschatten. Het is niet voor het eerst dat we pleiten voor een volwaardig partnerschap tussen NMBS en gemeentebesturen, en dit valt keer op keer op een koude steen. Nochtans bestaan er bij die lokale besturen heel wat creatieve ideeën qua invulling van de stations in het belang van de reizigers én de lokale gemeenschap. Het is toch belangrijk dat er menselijke aanwezigheid is in en rond de stations.”

Tot slot kwam ook de vertrouwensbreuk tussen minister en NMBS-CEO Sophie Dutordoir ter sprake. Jef Van den Bergh deed een oproep om aan tafel te gaan om het vertrouwen zo snel mogelijk te herstellen. “Aan het begin van de bestuursperiode, met grote ambitie voor het spoor, is het nodig dat u mijnheer de minister en de CEO van de NMBS samen aan dezelfde kar trekken. Wederzijds vertrouwen is daarvoor essentieel.”

Nieuws

Staatssecretaris Nicole de Moor is tevreden met de doorbraak op Europese top over asiel en migratie

De Europese ministers die bevoegd zijn voor asiel en migratie zijn donderdag tot een akkoord gekomen die de toekomst van het Europees migratiebeleid zal bepalen. De afspraken die gemaakt zijn moeten zorgen voor een gecontroleerd asiel en migratiebeleid.

‘Wat is er in godsnaam mis met twee wettelijke papa’s?’

‘Willen we het krijgen van een biologisch kind niet beperken tot een mogelijkheid voor de happy few, dan moeten we zelf werk maken gelijk speelveld en een gedegen een juridische basis voor altruïstisch draagmoederschap’, aldus cd&v-volksvertegenwoordigers Els Van Hoof en Orry Van de Wauwer.

Decretale verlenging voor alle aflopende vergunningen eindelijk gestemd.

Landbouwers die hun vergunning de voorbije jaren zagen aflopen, kwamen in grote onzekerheid terecht en werden geconfronteerd met vermijdbare kosten. “Met de decretale verlenging van alle aflopende vergunningen zorgen we nu dat er voor hen een oplossing is”, zegt minister van Landbouw Jo Brouns (cd&v).