CD&V wil discriminatie bij fiscale behandeling aanvullend pensioen wegwerken

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Wie met pensioen gaat en zijn aanvullend pensioen laat uitkeren, betaalt hierop belastingen. De belastingvoet bedraagt 10% wanneer de gepensioneerde in kwestie de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar heeft bereikt. “Maar er zijn ook heel wat mensen die voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd reeds op pensioen kunnen omdat ze een volledige loopbaan van 45 jaar gewerkt hebben. Door een hiaat in de wet worden zij afgestraft en aan meer dan 10 % belast op het uitgekeerde kapitaal”, zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq. “Mensen met een volledige loopbaan verdienen het laagste tarief”, aldus de pensioenexperte. Ze heeft een wetsvoorstel klaar dat de bestaande discriminatie wegwerkt.

Tijdens de afgelopen decennia is ons pensioenstelsel geëvolueerd naar een driepijlersysteem. Dit wil zeggen dat het pensioen kan opgebouwd worden op drie manieren. De eerste pijler is het zogenaamde wettelijk pensioen waar elke werknemer rechten voor opbouwt tijdens zijn actieve beroepscarrière. Daarnaast bestaat er een aanvullend pensioen dat in de meeste gevallen door de werkgever wordt opgebouwd op ondernemings -of sectoraal niveau. Ten slotte is er een derde optie om pensioen op te bouwen via het individueel pensioensparen. Hierbij zet de werknemer zelf jaarlijks een bedrag aan de kant voor zijn pensioen.

Volledige loopbaan maar toch fiscaal gestraft

Wanneer een werknemer op pensioen gaat, wordt ook het kapitaal dat hij eventueel heeft opgebouwd in een aanvullend pensioen uitgekeerd. Op dit kapitaal moet de gepensioneerde een bepaald percentage aan belastingen betalen. Dit percentage is volgens de huidige wetgeving afhankelijk van de leeftijd waarop de werknemer op pensioen gaat. Wie na de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar zijn aanvullend pensioen opvraagt, betaalt 10% belastingen. Zij die dat doen voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd worden belast aan een hoger percentage.

“Op die manier wil de overheid mensen stimuleren om langer aan het werk te blijven, een principe dat we ten volle steunen”, licht Sonja Becq toe. Ze gaat verder: “Alleen heeft de wetgever enkel rekening gehouden met de pensioenleeftijd en niet met de lengte van iemands loopbaan. Je kan immers ook op pensioen met een volledige loopbaan van 45 gewerkte jaren vooraleer je 65 jaar bent. Wie op zijn of haar 18 jaar de arbeidsmarkt betrad, kan dus vóór de leeftijd van 65 jaar op pensioen met volledige opbouw van rechten (45/45). Dat betekent dat je ondanks het bereiken van een volledige loopbaan toch aan een hoger percentage belast wordt op het aanvullend pensioen.”

Dit hogere percentage staat vastgesteld op 16,5% voor iemand die op 62 jaar op pensioen gaat. “Dat is een aanzienlijke slok op de borrel”, klinkt het bij Becq. Het aanvullend pensioen nog een poosje laten staan is geen optie. Sinds 1 januari 2016 luidt namelijk het basisprincipe dat het wettelijk en aanvullend pensioen samen moeten opgenomen worden, een uitvoering van de beslissing van de Groep van 10. Voor aangeslotenen die hun kapitaal los van hun effectieve pensionering opvragen op de leeftijd van 60 of 61 jaar, hetgeen slechts onder bepaalde voorwaarden kan, ligt het belastingtarief trouwens nog wat hoger (respectievelijk 20 of 18 procent).

Wettelijk initiatief

Om deze ongelijkheid weg te werken heeft het Vlaams-Brabantse parlementslid een wetsvoorstel klaar dat ervoor zorgt dat ook mensen met een volledige loopbaan van 45 jaar aan het meest voordelige tarief van 10% kunnen worden belast. “Mensen die 45 jaar hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid verdienen het allerminst om aan het einde van de rit extra belast te worden op hun aanvullend pensioenbedrag door een hiaat in de wet”, vindt Becq.

Volgens cijfers die Sonja Becq opvroeg bij bevoegd minister Bacquelaine zouden in 2016 zo’n 9.500 werknemers een loopbaan van 45 jaar bereikt hebben vooraleer men 65 werd. Voor een gemengde loopbaan werknemer-zelfstandige gaat het om 3.500 personen. Van deze poule heeft naar schatting 10 tot 30% een aanvullend pensioen.  “Deze mensen komen dus in aanmerking voor ons wetsvoorstel”, klinkt het. Ze rekent erop dat de coalitiepartners dit voorstel snel mee goedkeuren. 

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).