CD&V wil discriminatie bij fiscale behandeling aanvullend pensioen wegwerken

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Wie met pensioen gaat en zijn aanvullend pensioen laat uitkeren, betaalt hierop belastingen. De belastingvoet bedraagt 10% wanneer de gepensioneerde in kwestie de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar heeft bereikt. “Maar er zijn ook heel wat mensen die voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd reeds op pensioen kunnen omdat ze een volledige loopbaan van 45 jaar gewerkt hebben. Door een hiaat in de wet worden zij afgestraft en aan meer dan 10 % belast op het uitgekeerde kapitaal”, zegt CD&V-Kamerlid Sonja Becq. “Mensen met een volledige loopbaan verdienen het laagste tarief”, aldus de pensioenexperte. Ze heeft een wetsvoorstel klaar dat de bestaande discriminatie wegwerkt.

Tijdens de afgelopen decennia is ons pensioenstelsel geëvolueerd naar een driepijlersysteem. Dit wil zeggen dat het pensioen kan opgebouwd worden op drie manieren. De eerste pijler is het zogenaamde wettelijk pensioen waar elke werknemer rechten voor opbouwt tijdens zijn actieve beroepscarrière. Daarnaast bestaat er een aanvullend pensioen dat in de meeste gevallen door de werkgever wordt opgebouwd op ondernemings -of sectoraal niveau. Ten slotte is er een derde optie om pensioen op te bouwen via het individueel pensioensparen. Hierbij zet de werknemer zelf jaarlijks een bedrag aan de kant voor zijn pensioen.

Volledige loopbaan maar toch fiscaal gestraft

Wanneer een werknemer op pensioen gaat, wordt ook het kapitaal dat hij eventueel heeft opgebouwd in een aanvullend pensioen uitgekeerd. Op dit kapitaal moet de gepensioneerde een bepaald percentage aan belastingen betalen. Dit percentage is volgens de huidige wetgeving afhankelijk van de leeftijd waarop de werknemer op pensioen gaat. Wie na de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar zijn aanvullend pensioen opvraagt, betaalt 10% belastingen. Zij die dat doen voor het bereiken van de wettelijke pensioenleeftijd worden belast aan een hoger percentage.

“Op die manier wil de overheid mensen stimuleren om langer aan het werk te blijven, een principe dat we ten volle steunen”, licht Sonja Becq toe. Ze gaat verder: “Alleen heeft de wetgever enkel rekening gehouden met de pensioenleeftijd en niet met de lengte van iemands loopbaan. Je kan immers ook op pensioen met een volledige loopbaan van 45 gewerkte jaren vooraleer je 65 jaar bent. Wie op zijn of haar 18 jaar de arbeidsmarkt betrad, kan dus vóór de leeftijd van 65 jaar op pensioen met volledige opbouw van rechten (45/45). Dat betekent dat je ondanks het bereiken van een volledige loopbaan toch aan een hoger percentage belast wordt op het aanvullend pensioen.”

Dit hogere percentage staat vastgesteld op 16,5% voor iemand die op 62 jaar op pensioen gaat. “Dat is een aanzienlijke slok op de borrel”, klinkt het bij Becq. Het aanvullend pensioen nog een poosje laten staan is geen optie. Sinds 1 januari 2016 luidt namelijk het basisprincipe dat het wettelijk en aanvullend pensioen samen moeten opgenomen worden, een uitvoering van de beslissing van de Groep van 10. Voor aangeslotenen die hun kapitaal los van hun effectieve pensionering opvragen op de leeftijd van 60 of 61 jaar, hetgeen slechts onder bepaalde voorwaarden kan, ligt het belastingtarief trouwens nog wat hoger (respectievelijk 20 of 18 procent).

Wettelijk initiatief

Om deze ongelijkheid weg te werken heeft het Vlaams-Brabantse parlementslid een wetsvoorstel klaar dat ervoor zorgt dat ook mensen met een volledige loopbaan van 45 jaar aan het meest voordelige tarief van 10% kunnen worden belast. “Mensen die 45 jaar hebben bijgedragen aan onze sociale zekerheid verdienen het allerminst om aan het einde van de rit extra belast te worden op hun aanvullend pensioenbedrag door een hiaat in de wet”, vindt Becq.

Volgens cijfers die Sonja Becq opvroeg bij bevoegd minister Bacquelaine zouden in 2016 zo’n 9.500 werknemers een loopbaan van 45 jaar bereikt hebben vooraleer men 65 werd. Voor een gemengde loopbaan werknemer-zelfstandige gaat het om 3.500 personen. Van deze poule heeft naar schatting 10 tot 30% een aanvullend pensioen.  “Deze mensen komen dus in aanmerking voor ons wetsvoorstel”, klinkt het. Ze rekent erop dat de coalitiepartners dit voorstel snel mee goedkeuren. 

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.