CD&V haalt slag thuis: hervorming sociale huurprijzen mét garanties voor personen met handicap

Publicatiedatum

Auteur

Parnian Robatsarpooshi

Deel dit artikel

“De hervorming van de sociale huurprijzen? Niet zonder de garanties dat mensen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen niet de dupe zijn”, zo liet Vera Jans vorige week weten aan bevoegd minister Matthias Diependaele tijdens de plenaire zitting in het Vlaams Parlement. Zij haalt nu haar slag thuis, want bij de herberekening van de sociale huurprijzen zal rekening gehouden worden met die groep. Vera Jans reageert tevreden.

Bij de hervorming van de sociale huurprijzen zal rekening worden gehouden met personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen, dat maakte de Vlaamse Regering vanavond bekend. Die hervorming van de sociale huurprijzen is nog een beslissing van de vorige Vlaamse minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), met de bedoeling de berekening objectiever te maken. Sinds januari dit jaar zijn er aan drie belangrijke parameters wijzigingen gebeurd om de sociale huurprijsberekening objectiever te maken: de marktwaarde, een energiecorrectie en de inkomsten van alle gezinsleden. de marktwaarde,  een energiecorrectie en de inkomsten van alle gezinsleden. En net bij die laatste pijler knelde het schoentje voor Vlaams parlemntslid Vera Jans: “CD&V staat achter de hervormingen en wil die zeker niet terugschroeven, maar we willen wél de garantie bieden dat de allerzwaksten de aanpassingen kunnen opvangen. Dit bleek niet zo te zijn voor personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen, aangezien de huurprijs van sociale woningen berekend worden op basis van de inkomsten van alle gezinsleden, ook wanneer het gaat om gehandicapten met een inkomensvervangende tegemoetkoming. Personen met een handicap mogen niet de dupe zijn.”

Opgelucht en tevreden

Vorige week liet Vera Jans tijdens een tussenkomst in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement weten dat ze een snelle aanpassing met retroactiviteit nodig acht. Ze haalt nu haar slag thuis, want de hervorming wordt aangepast. Enerzijds zal de impact van het meerekenen van het referentie-inkomen voor de huurprijsberekening van inwonende familieleden met een ernstige handicap bij de huurprijsberekening gemilderd worden. Anderzijds zullen familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die een ernstige handicap hebben een dubbele gezinskorting krijgen.

Vera Jans reageert opgelucht en tevreden:  “Deze aanpassing was voor ons noodzakelijk. We konden echt niet toestaan dat uitgerekend mensen met een handicap een veel hogere huurprijs zouden betalen dan voorheen.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).