CD&V haalt slag thuis: hervorming sociale huurprijzen mét garanties voor personen met handicap

Publicatiedatum

Auteur

Parnian Robatsarpooshi

Deel dit artikel

“De hervorming van de sociale huurprijzen? Niet zonder de garanties dat mensen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen niet de dupe zijn”, zo liet Vera Jans vorige week weten aan bevoegd minister Matthias Diependaele tijdens de plenaire zitting in het Vlaams Parlement. Zij haalt nu haar slag thuis, want bij de herberekening van de sociale huurprijzen zal rekening gehouden worden met die groep. Vera Jans reageert tevreden.

Bij de hervorming van de sociale huurprijzen zal rekening worden gehouden met personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen, dat maakte de Vlaamse Regering vanavond bekend. Die hervorming van de sociale huurprijzen is nog een beslissing van de vorige Vlaamse minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA), met de bedoeling de berekening objectiever te maken. Sinds januari dit jaar zijn er aan drie belangrijke parameters wijzigingen gebeurd om de sociale huurprijsberekening objectiever te maken: de marktwaarde, een energiecorrectie en de inkomsten van alle gezinsleden. de marktwaarde,  een energiecorrectie en de inkomsten van alle gezinsleden. En net bij die laatste pijler knelde het schoentje voor Vlaams parlemntslid Vera Jans: “CD&V staat achter de hervormingen en wil die zeker niet terugschroeven, maar we willen wél de garantie bieden dat de allerzwaksten de aanpassingen kunnen opvangen. Dit bleek niet zo te zijn voor personen met een handicap die een inkomensvervangende tegemoetkoming krijgen, aangezien de huurprijs van sociale woningen berekend worden op basis van de inkomsten van alle gezinsleden, ook wanneer het gaat om gehandicapten met een inkomensvervangende tegemoetkoming. Personen met een handicap mogen niet de dupe zijn.”

Opgelucht en tevreden

Vorige week liet Vera Jans tijdens een tussenkomst in de plenaire vergadering in het Vlaams Parlement weten dat ze een snelle aanpassing met retroactiviteit nodig acht. Ze haalt nu haar slag thuis, want de hervorming wordt aangepast. Enerzijds zal de impact van het meerekenen van het referentie-inkomen voor de huurprijsberekening van inwonende familieleden met een ernstige handicap bij de huurprijsberekening gemilderd worden. Anderzijds zullen familieleden van de eerste, tweede en derde graad van de huurder die een ernstige handicap hebben een dubbele gezinskorting krijgen.

Vera Jans reageert opgelucht en tevreden:  “Deze aanpassing was voor ons noodzakelijk. We konden echt niet toestaan dat uitgerekend mensen met een handicap een veel hogere huurprijs zouden betalen dan voorheen.”

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.