Btw op gratis drankbonnen: heksenjacht op kleine clubs vermijden

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

De FOD financiën controleert sportclubs op de naleving van de btw-wetgeving. In 2019 werden een aantal clubs beboet omdat men bij de aankoop van drank btw aftrok en deze btw niet terugstortte nadat de drank gratis werd weggeven. “Uiteraard moeten ook sportclubs de wetgeving volgen”, zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï. “Maar de clubs moeten wel voldoende geïnformeerd worden over de regels. Daarnaast moet er onderzocht worden of de grens voor de kleine ondernemingsvrijstelling niet opgetrokken kan worden.”

“Sportclubs moeten de regels volgens”, zegt Steven Matheï. “Maar we moeten vermijden dat er een heksenjacht wordt geopend op de kleine clubs die zich vaak niet bewust zijn van de regelgeving”. De FOD financiën geeft aan dat de controles die ze uitvoerden vooraf werden gegaan door informatiecampagnes. “Klopt”, zegt Steven Matheï, “maar dit dateert van enkele jaren geleden. In VZW’s vinden er regelmatig bestuurswissels plaats. We mogen er niet zomaar vanuit gaan dat iedereen die vandaag actief is in een bestuur van een sportclub, dat vijf jaar geleden ook was. Informatiecampagnes zijn een blijvend aandachtpunt en moeten regelmatig herhaald worden.”

Daarnaast maken heel wat kleine ondernemingen en VZW’s gebruik van de kleine ondernemingsvrijstelling. Wanneer hun jaaromzet onder de grens van 25.000 euro blijft, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een belastingvrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten. “Dit kan het de vrijwilligers in heel wat sportclubs en andere VZW’s een stuk gemakkelijker maken  omdat een aantal administratieve verplichtingen vervallen: geen btw-aangifte (en bijhorende btw-administratie), geen btw aanrekenen,…”, zegt Steven Matheï. Maar heel wat sportclubs met een actieve jeugdwerking overschrijden als snel de grens van €25.000.

Steven Matheï: “Onlangs besliste de Europese Raad dat elke lidstaat zijn grens kan bepalen met een maximum van 85.000 euro. Deze ligt dus ver boven de grens van 25.000 euro die momenteel geldt in België. Een eventuele verhoging van de grens kan een oplossing bieden voor heel wat sportclubs.” Steven Matheï bevroeg minister De Croo hierover in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer. “Op mijn vraag zal de minister zijn administratie laten onderzoeken welke impact een verhoging van de grens zou hebben”, stelt Steven Matheï.

“Een evaluatie van de kleine ondernemingsvrijstelling dringt zich op. Maar ook het goed informeren van sportclubs blijft belangrijk. Regelgeving kan maar worden nageleefd als ze voldoende gekend is. Bestuursleden van sportclubs en andere VZW’s wisselen regelmatig. Blijvende informatiecampagnes zijn noodzakelijk om te vermijden dat dit gaat lijken op een heksenjacht op de kleinere clubs”, besluit Steven Matheï.

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.