Btw op gratis drankbonnen: heksenjacht op kleine clubs vermijden

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

De FOD financiën controleert sportclubs op de naleving van de btw-wetgeving. In 2019 werden een aantal clubs beboet omdat men bij de aankoop van drank btw aftrok en deze btw niet terugstortte nadat de drank gratis werd weggeven. “Uiteraard moeten ook sportclubs de wetgeving volgen”, zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï. “Maar de clubs moeten wel voldoende geïnformeerd worden over de regels. Daarnaast moet er onderzocht worden of de grens voor de kleine ondernemingsvrijstelling niet opgetrokken kan worden.”

“Sportclubs moeten de regels volgens”, zegt Steven Matheï. “Maar we moeten vermijden dat er een heksenjacht wordt geopend op de kleine clubs die zich vaak niet bewust zijn van de regelgeving”. De FOD financiën geeft aan dat de controles die ze uitvoerden vooraf werden gegaan door informatiecampagnes. “Klopt”, zegt Steven Matheï, “maar dit dateert van enkele jaren geleden. In VZW’s vinden er regelmatig bestuurswissels plaats. We mogen er niet zomaar vanuit gaan dat iedereen die vandaag actief is in een bestuur van een sportclub, dat vijf jaar geleden ook was. Informatiecampagnes zijn een blijvend aandachtpunt en moeten regelmatig herhaald worden.”

Daarnaast maken heel wat kleine ondernemingen en VZW’s gebruik van de kleine ondernemingsvrijstelling. Wanneer hun jaaromzet onder de grens van 25.000 euro blijft, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een belastingvrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten. “Dit kan het de vrijwilligers in heel wat sportclubs en andere VZW’s een stuk gemakkelijker maken  omdat een aantal administratieve verplichtingen vervallen: geen btw-aangifte (en bijhorende btw-administratie), geen btw aanrekenen,…”, zegt Steven Matheï. Maar heel wat sportclubs met een actieve jeugdwerking overschrijden als snel de grens van €25.000.

Steven Matheï: “Onlangs besliste de Europese Raad dat elke lidstaat zijn grens kan bepalen met een maximum van 85.000 euro. Deze ligt dus ver boven de grens van 25.000 euro die momenteel geldt in België. Een eventuele verhoging van de grens kan een oplossing bieden voor heel wat sportclubs.” Steven Matheï bevroeg minister De Croo hierover in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer. “Op mijn vraag zal de minister zijn administratie laten onderzoeken welke impact een verhoging van de grens zou hebben”, stelt Steven Matheï.

“Een evaluatie van de kleine ondernemingsvrijstelling dringt zich op. Maar ook het goed informeren van sportclubs blijft belangrijk. Regelgeving kan maar worden nageleefd als ze voldoende gekend is. Bestuursleden van sportclubs en andere VZW’s wisselen regelmatig. Blijvende informatiecampagnes zijn noodzakelijk om te vermijden dat dit gaat lijken op een heksenjacht op de kleinere clubs”, besluit Steven Matheï.

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.