Btw op gratis drankbonnen: heksenjacht op kleine clubs vermijden

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

De FOD financiën controleert sportclubs op de naleving van de btw-wetgeving. In 2019 werden een aantal clubs beboet omdat men bij de aankoop van drank btw aftrok en deze btw niet terugstortte nadat de drank gratis werd weggeven. “Uiteraard moeten ook sportclubs de wetgeving volgen”, zegt CD&V-Kamerlid Steven Matheï. “Maar de clubs moeten wel voldoende geïnformeerd worden over de regels. Daarnaast moet er onderzocht worden of de grens voor de kleine ondernemingsvrijstelling niet opgetrokken kan worden.”

“Sportclubs moeten de regels volgens”, zegt Steven Matheï. “Maar we moeten vermijden dat er een heksenjacht wordt geopend op de kleine clubs die zich vaak niet bewust zijn van de regelgeving”. De FOD financiën geeft aan dat de controles die ze uitvoerden vooraf werden gegaan door informatiecampagnes. “Klopt”, zegt Steven Matheï, “maar dit dateert van enkele jaren geleden. In VZW’s vinden er regelmatig bestuurswissels plaats. We mogen er niet zomaar vanuit gaan dat iedereen die vandaag actief is in een bestuur van een sportclub, dat vijf jaar geleden ook was. Informatiecampagnes zijn een blijvend aandachtpunt en moeten regelmatig herhaald worden.”

Daarnaast maken heel wat kleine ondernemingen en VZW’s gebruik van de kleine ondernemingsvrijstelling. Wanneer hun jaaromzet onder de grens van 25.000 euro blijft, kunnen ze onder bepaalde voorwaarden kiezen voor een belastingvrijstelling voor de leveringen van goederen en diensten. “Dit kan het de vrijwilligers in heel wat sportclubs en andere VZW’s een stuk gemakkelijker maken  omdat een aantal administratieve verplichtingen vervallen: geen btw-aangifte (en bijhorende btw-administratie), geen btw aanrekenen,…”, zegt Steven Matheï. Maar heel wat sportclubs met een actieve jeugdwerking overschrijden als snel de grens van €25.000.

Steven Matheï: “Onlangs besliste de Europese Raad dat elke lidstaat zijn grens kan bepalen met een maximum van 85.000 euro. Deze ligt dus ver boven de grens van 25.000 euro die momenteel geldt in België. Een eventuele verhoging van de grens kan een oplossing bieden voor heel wat sportclubs.” Steven Matheï bevroeg minister De Croo hierover in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer. “Op mijn vraag zal de minister zijn administratie laten onderzoeken welke impact een verhoging van de grens zou hebben”, stelt Steven Matheï.

“Een evaluatie van de kleine ondernemingsvrijstelling dringt zich op. Maar ook het goed informeren van sportclubs blijft belangrijk. Regelgeving kan maar worden nageleefd als ze voldoende gekend is. Bestuursleden van sportclubs en andere VZW’s wisselen regelmatig. Blijvende informatiecampagnes zijn noodzakelijk om te vermijden dat dit gaat lijken op een heksenjacht op de kleinere clubs”, besluit Steven Matheï.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Franky Demon maakt nationaal toegangsverbod mogelijk voor recreatiedomeinen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in dat de veiligheid in recreatiedomeinen regelt. Hiermee wordt het mogelijk om een nationaal toegangsverbod voor recreatiedomeinen op te leggen aan relschoppers. Hij spiegelt daarvoor zijn wet aan de voetbalwet die nationale toegangsverboden tot voetbalstadions mogelijk maakt.

Vlaams minister Dalle versterkt verenigingen waar armen het woord nemen

De 58 erkende verenigingen waar mensen in armoede het woord nemen, zien hun werkingsmiddelen met zo’n 20 % stijgen. Dat heeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle beslist. Voor de meeste verenigingen gaat het om een stijging van 59.566,28 naar 71.260 euro.