Bianca Debaets

Brussels Parlementslid, Gemeenteraadslid in Brussel

Net na mijn studie ben ik in onze hoofdstad gaan wonen. Omdat ik een echte coup de foudre had voor Brussel, met zijn vele warme mensen uit alle vier de windstreken, prachtig erfgoed, heerlijke parken, boeiende culturele activiteiten en expo’s. Maar ik kwam hier ook voor een andere reden. Er waren in Brussel een aantal dingen die mijns inziens beter konden. Véél beter. En daar werk ik al een tiental jaar aan, eerst als volksvertegenwoordiger, daarna als staatssecretaris en nu als Brussels parlementslid.

Ik verken graag de stad en je kunt me al eens tegenkomen in de Bozar, frituur Tabora of in de kerk van de Goede Bijstand op de Kolenmarkt. Ik laat me graag inspireren door andere grootsteden, zoals Kopenhagen of Lyon. En in (mijn soms te beperkte) vrije tijd doe ik aan yoga en pilates, lees ik graag romans van Griet Op de Beeck of trek ik op stap met Melvin, m’n pleegzoon.”

Artikels van Bianca

Hoog tijd voor een Brusselse begroting in evenwicht

Met een geschat begrotingstekort van 19,4% in 2024, is de Brusselse begroting totaal ontspoord. Tegelijkertijd ontbreekt het de Brusselse regering aan daadkracht om het roer om te gooien en is er geen enkel realistisch traject naar een evenwicht uitgestippeld. Zo groeit de schuldenberg verder aan en gaat de schuldratio in 2028 richting een astronomische 300%. Benjamin Dalle, cd&v-lijsttrekker voor het Brussels Parlement, kan het niet langer aanzien en komt daarom zelf met een becijferd budgettair toekomstplan voor het Brussels Gewest.

Stad Brussel haalt 6 miljoen euro op aan leegstandtaks

Voor het aanslagjaar 2021 werden 324 locaties op grondgebied van Stad Brussel belast wegens gedeeltelijke of volledige leegstand, zo blijkt uit gegevens die gemeenteraadslid Bianca Debaets (cd&v) opvroeg. Die 324 gevallen van leegstand en verwaarlozing leverden de stadskas in totaal meer dan 6 miljoen euro aan leegstandstaks op, waarvan het gros binnen de Vijfhoek werd opgehaald. “Bovendien weten we ook dat er steeds meer klachten worden ingediend rond onafgewerkte of onbewoonbare panden en verlaten terreinen, dat zijn dynamieken die een dieper onderliggend probleem aantonen”, stelt Debaets.

Debaets waarschuwt voor hoge aantal kwaadwillige oproepen bij Brusselse ambulancediensten

Voor het aanslagjaar 2021 werden 324 locaties op grondgebied van Stad Brussel belast wegens gedeeltelijke of volledige leegstand, zo blijkt uit gegevens die gemeenteraadslid Bianca Debaets (cd&v) opvroeg. Die 324 gevallen van leegstand en verwaarlozing leverden de stadskas in totaal meer dan 6 miljoen euro aan leegstandstaks op, waarvan het gros binnen de Vijfhoek werd opgehaald. “Bovendien weten we ook dat er steeds meer klachten worden ingediend rond onafgewerkte of onbewoonbare panden en verlaten terreinen, dat zijn dynamieken die een dieper onderliggend probleem aantonen”, stelt Debaets.