Aantal asielzoekers op wachtlijst blijft verder dalen

Publicatiedatum

Auteur

Nicole De Moor

Deel dit artikel

De wachtlijst met asielzoekers die niet meteen een opvangplaats bij Fedasil krijgen, blijft verder dalen. Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, nam verschillende maatregelen om procedures te versnellen en de duur van de asielopvang te verkorten. Daardoor stijgt het aantal mensen dat de opvangcentra verlaat, en kan aan meer mensen van op de wachtlijst een plaats worden toegewezen. De voorbije 3 weken is de wachtlijst gedaald tot 2.100 personen. Daarnaast worden er ook mensen geschrapt van de wachtlijst omdat zij ondertussen al een beslissing over hun asielaanvraag ontvangen hebben, en zij daardoor geen recht meer hebben op opvang.

Nicole de Moor: “Door de aanhoudende inspanningen van alle asieldiensten daalt het aantal mensen die op de wachtlijst staan. Ofwel hebben ze geen recht op opvang en worden ze geschrapt. Wie recht heeft op opvang, wordt nog dagelijks door Fedasil uitgenodigd en opgenomen in dat netwerk. Dat betekent niet dat die mensen op straat moeten wachten, door een overeenkomst met het Brussels Gewest kunnen zij terecht in de noodopvang.”

Heel wat van de mensen op de wachtlijst worden bovendien al opgevangen in de noodopvang die georganiseerd wordt in samenwerking met het Brusselse Gewest en die voorziet in 1.500 plaatsen. De instroom van asielzoekers blijft hoog. Daarom wordt nog steeds voorrang verleend aan kwetsbaren, families met minderjarigen en alleenstaande minderjarigen. Alleenstaande mannen komen dus nog steeds op een wachtlijst terecht. Elke dag worden mensen van op die wachtlijst, opgenomen in het netwerk van Fedasil. Alle beschikbare opvangplaatsen blijven nodig.

Met verschillende maatregelen verhoogde staatssecretaris de Moor de afgelopen maanden de uitstroom van asielzoekers uit de opvangcentra. Ook het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat asielaanvragen beoordeelt, hield vorige maand het tempo aan. Door de grotere personeelsinzet en snellere procedures, steeg het aantal beslissingen aanzienlijk naar 2.677 personen in maart en 2.463 in april en 2599 in mei, tegenover gemiddeld 2.000 beslissingen in 2022. Meer beslissingen betekent meer uitstroom van asielzoekers uit het opvangnetwerk van Fedasil.

Nieuws

Cd&v wil ‘koerspact’ met elke gemeente om toekomst wielersport te verzekeren

De start van het wielerseizoen komt eraan; een fantastische periode waar zowat heel Vlaanderen reikhalzend naar uitkijkt. Maar er zijn zorgen over de toekomst van de wielersport.

Vlaams minister Crevits investeert 2 miljoen euro in mentale gezondheidszorg voor aanstaande en jonge moeders

Jonge moeders worden geconfronteerd met grote veranderingen en aanpassingen die niet altijd eenvoudig zijn. Eén op de vijf vrouwen ervaart in de perinatale periode mentale gezondheidsproblemen.

Oppositie weigert wet te stemmen die zorgt voor meer terugkeer

Vandaag staan 4 wetsontwerpen van Staatssecretaris voor asiel en migratie, Nicole de Moor, op de agenda van de plenaire zitting van het parlement om gestemd worden. Die zijn hervormingen die noodzakelijk zijn om tot een gecontroleerd en rechtvaardig migratiemodel te komen, niet in het minst om meer terugkeer te kunnen organiseren. Alweer werd er een advies van de Raad van State gevraagd door de oppositie, terwijl dit er al is geweest en deze geen opmerkingen had.