“Meewerken aan een politiek dicht bij iedere mens”

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Sinds begin dit jaar mogen we 600 nieuwe leden verwelkomen. 600 nieuwe ambassadeurs van ons christendemocratisch verhaal. Sander (21) uit Leuven is een van hen.

Sander: “Van thuis uit werd ik katholiek opgevoed. Als kind ging ik tijdens verkiezingsperiodes met mijn vader mee om te flyeren en borden te plakken. Ik was zelfs eens aanwezig bij opnames van De Zevende Dag. Een periode waar ik fijne herinneringen aan heb overgehouden. Toch heb ik bewust gewacht om lid te worden van CD&V, omdat ik die beslissing op een geïnformeerde manier wilde nemen. De ideologische lijn van de partij was voor mij uiteindelijk de hoofdreden om lid te worden. Bovendien voel ik mij als theologiestudent volledig aangesproken door de christendemocratie.”

Aanspreekbare politici

“Wat me vooral aanspreekt bij CD&V is dat de inhoud bepaald wordt door de christendemocratische gedachte. Een gedachte die weerspiegeld wordt in twee centrale begrippen: personalisme en rentmeesterschap. Hoewel deze begrippen wel eens als complex of verouderd worden afgeschilderd, blijven ze me aanspreken. Daarnaast voel ik me aangetrokken tot de sociale lijn van de partij. CD&V is voor mij dé partij van de zorg en moet daar dan ook de komende jaren in blijven investeren.

"Het blijft me verbazen hoe aanspreekbaar onze politici zijn"

Verder heeft ook de laagdrempeligheid en inclusiviteit me altijd al aangesproken. Van kinds af aan heb ik het gevoel gehad welkom te zijn binnen CD&V. Ook nu blijft het me verbazen hoe aanspreekbaar onze ministers, parlementsleden en mandatarissen zijn. Politici moeten een laagdrempelig aanspreekpunt blijven, zowel voor de leden als de niet-leden.”

Luisteren naar de basis

“Nog te vaak hebben mensen het gevoel dat de politiek te ver van hen af staat of dat politici enkel beslissingen nemen die in hun nadeel zijn. Die beeldvorming kan volgens mij enkel doorbroken worden door een bottom-up-beleid te voeren. Daarbij moet er gebruik gemaakt worden van de kracht van onze vele lokale mandatarissen, die vaak een zeer duidelijk beeld hebben van wat er leeft bij de mensen.


"Elk lid kan onze partij vooruitduwen"

Het is natuurlijk belangrijk dat de leden op een zo goed mogelijke manier betrokken worden bij het beslissingsproces. Hoewel het logisch is dat het uiteindelijk de politici zijn die de knopen doorhakken, is en blijft het van fundamenteel belang voor een politieke partij – en zeker voor een die aangeeft dicht bij de mensen te staan – om te luisteren naar de basis. Een bijkomend voordeel daarbij is dat er omtrent veel thema’s heel wat kennis en expertise aanwezig is bij de leden. Expertise die kan gebruikt worden om sterk beleid te voeren."

Steentje bijdragen

"Elk lid kan onze partij vooruitduwen, zolang er maximaal gebruik gemaakt wordt van ieders individuele interesses, talenten en expertise. Als studentenvertegenwoordiger heb ik de voorbije jaren zeer intensief thema’s binnen hoger onderwijs opgevolgd, waardoor ik mezelf heb kunnen verdiepen in die materie. Binnen dat veld zou ik zeker een steentje kunnen bijdragen aan de inhoudelijke lijn van onze partij. En zoals mij zijn er hoogstwaarschijnlijk nog velen. Ieder lid heeft dergelijke passies en iedereen kan op zijn of haar manier bijdragen aan een politiek dicht bij jou.


"Als lid draag je op je eigen manier bij aan een politiek dicht bij jou"

Daarnaast merkte ik reeds op dat je als lid ongelofelijk veel geëngageerde en gelijkgezinde mensen tegenkomt die met je willen meewerken aan de toekomst van onze partij. Ook die ontmoetingen zijn en blijven voor mij een cruciaal onderdeel van het lidmaatschap.”

Nieuws

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.

Aantal studenten dat onderneemt zit fors in de lift

Sinds 2017 is het aantal hogeschool- en universiteitsstudenten dat tijdens de studies een onderneming opstart nagenoeg verdubbeld. 6.640 studenten hebben hun eigen onderneming opgestart. Dankzij het statuut van student-zelfstandige kunnen studenten tijdens hun studies een onderneming opstarten onder een gunstige regeling op vlak van sociale bijdragen.