“Meewerken aan een politiek dicht bij iedere mens”

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Sinds begin dit jaar mogen we 600 nieuwe leden verwelkomen. 600 nieuwe ambassadeurs van ons christendemocratisch verhaal. Sander (21) uit Leuven is een van hen.

Sander: “Van thuis uit werd ik katholiek opgevoed. Als kind ging ik tijdens verkiezingsperiodes met mijn vader mee om te flyeren en borden te plakken. Ik was zelfs eens aanwezig bij opnames van De Zevende Dag. Een periode waar ik fijne herinneringen aan heb overgehouden. Toch heb ik bewust gewacht om lid te worden van CD&V, omdat ik die beslissing op een geïnformeerde manier wilde nemen. De ideologische lijn van de partij was voor mij uiteindelijk de hoofdreden om lid te worden. Bovendien voel ik mij als theologiestudent volledig aangesproken door de christendemocratie.”

Aanspreekbare politici

“Wat me vooral aanspreekt bij CD&V is dat de inhoud bepaald wordt door de christendemocratische gedachte. Een gedachte die weerspiegeld wordt in twee centrale begrippen: personalisme en rentmeesterschap. Hoewel deze begrippen wel eens als complex of verouderd worden afgeschilderd, blijven ze me aanspreken. Daarnaast voel ik me aangetrokken tot de sociale lijn van de partij. CD&V is voor mij dé partij van de zorg en moet daar dan ook de komende jaren in blijven investeren.

"Het blijft me verbazen hoe aanspreekbaar onze politici zijn"

Verder heeft ook de laagdrempeligheid en inclusiviteit me altijd al aangesproken. Van kinds af aan heb ik het gevoel gehad welkom te zijn binnen CD&V. Ook nu blijft het me verbazen hoe aanspreekbaar onze ministers, parlementsleden en mandatarissen zijn. Politici moeten een laagdrempelig aanspreekpunt blijven, zowel voor de leden als de niet-leden.”

Luisteren naar de basis

“Nog te vaak hebben mensen het gevoel dat de politiek te ver van hen af staat of dat politici enkel beslissingen nemen die in hun nadeel zijn. Die beeldvorming kan volgens mij enkel doorbroken worden door een bottom-up-beleid te voeren. Daarbij moet er gebruik gemaakt worden van de kracht van onze vele lokale mandatarissen, die vaak een zeer duidelijk beeld hebben van wat er leeft bij de mensen.


"Elk lid kan onze partij vooruitduwen"

Het is natuurlijk belangrijk dat de leden op een zo goed mogelijke manier betrokken worden bij het beslissingsproces. Hoewel het logisch is dat het uiteindelijk de politici zijn die de knopen doorhakken, is en blijft het van fundamenteel belang voor een politieke partij – en zeker voor een die aangeeft dicht bij de mensen te staan – om te luisteren naar de basis. Een bijkomend voordeel daarbij is dat er omtrent veel thema’s heel wat kennis en expertise aanwezig is bij de leden. Expertise die kan gebruikt worden om sterk beleid te voeren."

Steentje bijdragen

"Elk lid kan onze partij vooruitduwen, zolang er maximaal gebruik gemaakt wordt van ieders individuele interesses, talenten en expertise. Als studentenvertegenwoordiger heb ik de voorbije jaren zeer intensief thema’s binnen hoger onderwijs opgevolgd, waardoor ik mezelf heb kunnen verdiepen in die materie. Binnen dat veld zou ik zeker een steentje kunnen bijdragen aan de inhoudelijke lijn van onze partij. En zoals mij zijn er hoogstwaarschijnlijk nog velen. Ieder lid heeft dergelijke passies en iedereen kan op zijn of haar manier bijdragen aan een politiek dicht bij jou.


"Als lid draag je op je eigen manier bij aan een politiek dicht bij jou"

Daarnaast merkte ik reeds op dat je als lid ongelofelijk veel geëngageerde en gelijkgezinde mensen tegenkomt die met je willen meewerken aan de toekomst van onze partij. Ook die ontmoetingen zijn en blijven voor mij een cruciaal onderdeel van het lidmaatschap.”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).