"Alle grote veranderingen beginnen lokaal"

Publicatiedatum

Auteur

Pieter Herwege

Deel dit artikel

Onze lokale mandatarissen zijn, samen met de burgers, de voelsprieten van onze maatschappij. Ze detecteren bekommernissen en zorgen voor oplossingen. Want daar draait het om: naar elkaar luisteren, elkaar betrekken, enthousiasmeren én inspireren om er als gemeente op vooruit te gaan. Pieter vertelt hoe hij de politiek dichter bij de inwoners brengt.

Pieter Herwege - Fietsschepen van Zele 

“Bij de lokale verkiezingen van 2018 voerde ik campagne met de slogan ‘ik wil een fietsbibliotheek opstarten in Zele’. Het was bedoeld als voorbeeld van een inspirerend project zoals ik er meer wou zien in onze gemeente, maar iedereen onthield het en voor ik het wist legde ik de eed af als eerste schepen van fiets in Zele.

cd&v zeleDan ga je meteen aan de slag om van Zele een echte fietsgemeente te maken. En je ziet het groots: we werken op dit moment aan een omvattend fietsplan. Daarin komen fietsveiligheid en -comfort, fietsparkeren, verbindingen, fietspromotie en allerlei aanpassingen aan de weginfrastructuur samen. 

Omdat alle grote veranderingen klein beginnen, zochten we in Zele ook actief naar kleine ingrepen die we snel konden uitvoeren om de fietsveiligheid te vergroten. Enkele maanden geleden plaatsten we twee testversies van een fietsconstructie die fietsers in de rug beschermt wanneer ze een gescheiden fietspad verlaten.

Via sociale media vroegen we de Zelenaar om reacties over de opstelling, en of dit nog ergens anders nuttig zou kunnen zijn. De suggesties stroomden letterlijk binnen. Ondertussen werd de constructie al op een tiental plaatsen geïnstalleerd en konden we ook her en der kleine aanpassingen uitvoeren om de veiligheid en het comfort voor fietsers te vergroten.

En die fietsbibliotheek? Samen met vier andere gemeenten uit de regio en in partnerschap met beweging.net zijn we hard aan het werk om onze ‘fietsbieb’ uit de grond te stampen. Nog dit voorjaar hopen we de eerste kinderfietsjes uit te lenen. Zo werken we aan de fietstoekomst van Zele!”

Nieuws

Samenwerken om kinderarmoede tegen te gaan

Kinderarmoede aanpakken vereist samenwerking. Daarom geeft Vlaams minister van Armoedebestrijding Benjamin Dalle vandaag groen licht aan 45 ambitieuze projecten. Lokale bondgenotennetwerken verenigen verschillende spelers op het terrein om samen een vuist te maken tegen kinderarmoede. Een budget van 7 miljoen euro moet het mogelijk maken om meer kinderen uit armoede te halen.

Verstandig groen

Het klimaatdebat ging de laatste jaren te vaak enkel over grote doelstellingen, kostenefficiëntie en megatonnen CO2-reductie. Door die abstractie geraken mensen vervreemd en gedemotiveerd. Mensen verwachten terecht antwoorden en oplossingen van politici voor de grootste uitdaging die ons en volgende generaties te wachten staat. De antwoorden die de Groenen naar voren schuiven hebben dikwijls iets weg van een absoluut doemscenario of de regelrechte apocalyps. Cd&v zet zich dan ook af tegen de “klimaatkerk” waarin strenge dogma’s gepredikt worden. Ter rechterzijde horen we al te vaak dat àlle klimaatmaatregelen behoren onder de categorie “groene waanzin”. Maar ook aan die fatalisten, klimaatontkenners en bijgevolg stilstand heeft niemand iets.

Re-integratie langdurig zieken blijft ondermaats

De re-integratie van een half miljoen langdurig zieken in ons land, lijkt de goede richting uit te gaan. Zo is er een stijging van informele begeleidingstrajecten opgestart door de persoon zelf. Maar er zijn nog heel wat onopgeloste vraagstukken. Daarom vroeg Nahima Lanjri aan minister van werk Dermagne om meer in te zetten op preventie en aanpak van werkgerelateerde uitval.