"Alle grote veranderingen beginnen lokaal"

Publicatiedatum

Auteur

Pieter Herwege

Deel dit artikel

Onze lokale mandatarissen zijn, samen met de burgers, de voelsprieten van onze maatschappij. Ze detecteren bekommernissen en zorgen voor oplossingen. Want daar draait het om: naar elkaar luisteren, elkaar betrekken, enthousiasmeren én inspireren om er als gemeente op vooruit te gaan. Pieter vertelt hoe hij de politiek dichter bij de inwoners brengt.

Pieter Herwege - Fietsschepen van Zele 

“Bij de lokale verkiezingen van 2018 voerde ik campagne met de slogan ‘ik wil een fietsbibliotheek opstarten in Zele’. Het was bedoeld als voorbeeld van een inspirerend project zoals ik er meer wou zien in onze gemeente, maar iedereen onthield het en voor ik het wist legde ik de eed af als eerste schepen van fiets in Zele.

cd&v zeleDan ga je meteen aan de slag om van Zele een echte fietsgemeente te maken. En je ziet het groots: we werken op dit moment aan een omvattend fietsplan. Daarin komen fietsveiligheid en -comfort, fietsparkeren, verbindingen, fietspromotie en allerlei aanpassingen aan de weginfrastructuur samen. 

Omdat alle grote veranderingen klein beginnen, zochten we in Zele ook actief naar kleine ingrepen die we snel konden uitvoeren om de fietsveiligheid te vergroten. Enkele maanden geleden plaatsten we twee testversies van een fietsconstructie die fietsers in de rug beschermt wanneer ze een gescheiden fietspad verlaten.

Via sociale media vroegen we de Zelenaar om reacties over de opstelling, en of dit nog ergens anders nuttig zou kunnen zijn. De suggesties stroomden letterlijk binnen. Ondertussen werd de constructie al op een tiental plaatsen geïnstalleerd en konden we ook her en der kleine aanpassingen uitvoeren om de veiligheid en het comfort voor fietsers te vergroten.

En die fietsbibliotheek? Samen met vier andere gemeenten uit de regio en in partnerschap met beweging.net zijn we hard aan het werk om onze ‘fietsbieb’ uit de grond te stampen. Nog dit voorjaar hopen we de eerste kinderfietsjes uit te lenen. Zo werken we aan de fietstoekomst van Zele!”

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).