Senaat: Karin Brouwers klaagt loonkloof in België aan

Publicatiedatum

Auteur

Karin Brouwers

Deel dit artikel

Equal Pay Day valt dit jaar op 20 maart 2023. Dit is de dag die aangeeft hoe lang Belgische vrouwen zouden moeten werken om hetzelfde loon te verkrijgen als de Belgische mannen het jaar daarvoor. Zij zouden dus bijna drie maanden langer moeten werken, want de loonkloof bedraagt in België maar liefst 21,6%. Daar komt nog bij dat vrouwen deze kloof meenemen in hun pensioen: de pensioenkloof bedraagt vandaag 20% in België. Aan het huidige tempo verkleint de loonkloof op Europees niveau tergend traag; het zou nog tot 2086 duren tot deze gedicht is. Zo lang willen we natuurlijk niet wachten. Daarom deed Karin Brouwers een tussenkomst in het thematisch debat over de economische emancipatie van vrouwen.

Er liggen verschillende oorzaken aan de basis van de loonkloof. Op vlak van bruto uurloon verdienen vrouwen ook nog steeds minder dan mannen. Gecorrigeerd voor arbeidsduur bedraagt de loonkloof namelijk 5% in België. Toch is ook het hogere cijfer van 21,6%, dat rekening houdt met arbeidsduur, enorm relevant. Uit cijfers van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt namelijk dat vrouwen hun inkomen vooral zien dalen wanneer zij betaalde arbeid terugschroeven in functie van de zorg voor hun kinderen. Door de stereotiepe rollenpatroon en de effectieve loonkloof van 5% is dit veel vaker de vrouw. 40% van de vrouwen werkt deeltijds, terwijl dit maar 11,6% is bij mannen. De keuze om part time te werken moet echter effectief een keuze zijn en geen organisatorische noodzaak.

Het is dus cruciaal om in dit debat naar het gehele plaatje te kijken en ook de ruimere context van deze verborgen ongelijkheid in rekening te nemen. Door de effectieve loonkloof van 5% te bestrijden, kunnen we er ook voor zorgen dat er minder ongelijkheid is bij de keuze voor wie er thuisblijft om voor de kinderen te zorgen. Dit willen we doen door de transparantie over lonen die al voorzien is in de loonkloofwet van 2012, beter af te dwingen. Ook op het Europees niveau wordt er eind deze maand gestemd over nieuwe regels voor loontransparantie. Als de nieuwe maatregelen worden aangenomen, zullen werkgevers informatie over loonverschillen moeten publiceren. We willen dit voorstel met beide handen grijpen om verder te bouwen op onze Belgische loonkloofwet van 2012. Zo kunnen we de loonkloof krachtdadig aanpakken.

Nieuws

Met uitbreiding project "High Trouble" en gezamenlijke missies naar herkomstlanden wil staatssecretaris de Moor inzetten op de terugkeer van drugscriminelen zonder wettig verblijf

De Moor: “De Dienst Vreemdelingenzaken zal plaatsen voorbehouden in gesloten centra voor drugsdealers zonder papieren. In het kader van het project High Trouble identificeert de politie de grootste overlastplegers in een buurt op voorhand en niet pas bij een actie op het terrein. De politie heeft zicht op de situatie in de buurt en weet door hun terreinkennis wie wijken onveilig maakt. De Dienst Vreemdelingenzaken zal hen in een gesloten centrum plaatsen en alles in het werk stellen om die personen te verwijderen.”

Vlaanderen krijgt 23 nieuwe OverKop-huizen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits maakt de locaties bekend van 23 nieuwe OverKop-huizen. Daarmee overschrijden Vlaanderen en Brussel de kaap van 60 OverKop-huizen. Jongeren kunnen er spontaan terecht voor allerhande activiteiten, maar vinden er ook een luisterend oor of gepaste hulp wanneer ze zich minder goed in hun vel voelen. Het gaat om een investering van 1,8 miljoen euro om het mentaal welzijn van jongeren te versterken en meer bespreekbaar te maken.

Auto’s minder vaak naar de keuring dankzij voorstel van Sofie Mertens

In september deed Vlaams parlementslid Sofie Mertens het voorstel om auto’s minder vaak naar de keuring te sturen. Dat voorstel is nu werkelijkheid geworden. Zo zullen wagens slechts om de twee jaar naar de autokeuring moeten tot ze 10 jaar oud zijn. “Dit is zeer goed nieuws voor de automobilisten. Ik ben blij dat er hiermee gehoor wordt gegeven aan mijn eerder voorstel”, aldus Vlaams parlementslid Sofie Mertens.