Europese Natuurherstelwet is buitenproportioneel

Publicatiedatum

Auteur

Tinne Rombouts

Deel dit artikel

“De sociale en economische impact van de Europese Natuurherstelwet is buitenproportioneel in verhouding tot de natuurwinsten”, zei Tinne Rombouts deze week.

In de commissie Leefmilieu werd dinsdag de Europese Natuurherstelwet besproken. Die Natuurherstelwet is onderdeel van de Europese Green Deal en wil het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van ecosystemen tegengaan. De wet zou er in de vorm komen van een Europese verordening, waardoor de regels meteen bindend zijn voor alle lidstaten.

Buitenproportioneel

Onze partij zet zich achter de doelstelling om biodiversiteit te versterken maar niet op de manier waarop de wet nu voorligt. De sociale en economische impact van de natuurherstelwet zal in Vlaanderen buitenproportioneel zijn in verhouding tot de natuurwinst die ermee geboekt wordt. De wet houdt geen rekening met de specifieke Vlaamse context waardoor heel wat Vlaamse bedrijven, maar ook woningbouw of energie-infrastructuur getroffen zullen worden. Natuur, economie en andere maatschappelijke doelstellingen moeten in evenwicht met elkaar hand in hand gaan. Dat zou de doelstelling moeten zijn. Door de eenzijdige biodiversiteitdoelen voorop te stellen die ook nog eens juridisch verankerd worden in een verordening wordt dit onmogelijk gemaakt en zorgen we voor een conflictmodel, gezien ze niet afgestemd zijn met andere maatschappelijke uitdagingen. De biodiversiteitsdoelen dreigen op deze manier steeds een veto te kunnen stellen.

Coördineer positie

Onze partij roept federaal minister Klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo) op om met de regio’s in dialoog te treden en tot een gezamenlijk Belgisch standpunt te komen. Zonder dit gezamenlijk standpunt kan België bij een stemmig in de Europese Commissie enkel onthouden.

Naast de Belgische positie moeten we onze positie ook coördineren met andere lidstaten. Ook in Nederland zijn er grote vragen bij de impact van de Europese Natuurherstelwet, in Denemarken rijzen vragen bij de gevolgen voor onder andere windmolenparken op zee. Door bilateraal te overleggen kan onze regio haar positie versterken en kan de wet worden afgezwakt.

Europese onderhandelingen

Op Europees niveau onderhandelt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere om de natuurherstelwet bij te sturen. “Het is voor mij een cruciale voorwaarde dat in de wetgeving flexibiliteit komt voor verstedelijkt gebied met beperkte open ruimte zoals Vlaanderen. De focus moet liggen op de beschermde natuurgebieden van Natura 2000, anders komen we opnieuw in een situatie terecht waar binnen pakweg tien jaar wanneer de implementatie moet gebeuren, Europa opnieuw als zondebok wordt aangewezen en Vlaanderen nagenoeg op slot gaat", zegt hij.

 

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).