Europese Natuurherstelwet is buitenproportioneel

Publicatiedatum

Deel dit artikel

“De sociale en economische impact van de Europese Natuurherstelwet is buitenproportioneel in verhouding tot de natuurwinsten”, zei Tinne Rombouts deze week.

In de commissie Leefmilieu werd dinsdag de Europese Natuurherstelwet besproken. Die Natuurherstelwet is onderdeel van de Europese Green Deal en wil het verlies aan biodiversiteit en de degradatie van ecosystemen tegengaan. De wet zou er in de vorm komen van een Europese verordening, waardoor de regels meteen bindend zijn voor alle lidstaten.

Buitenproportioneel

Onze partij zet zich achter de doelstelling om biodiversiteit te versterken maar niet op de manier waarop de wet nu voorligt. De sociale en economische impact van de natuurherstelwet zal in Vlaanderen buitenproportioneel zijn in verhouding tot de natuurwinst die ermee geboekt wordt. De wet houdt geen rekening met de specifieke Vlaamse context waardoor heel wat Vlaamse bedrijven, maar ook woningbouw of energie-infrastructuur getroffen zullen worden. Natuur, economie en andere maatschappelijke doelstellingen moeten in evenwicht met elkaar hand in hand gaan. Dat zou de doelstelling moeten zijn. Door de eenzijdige biodiversiteitdoelen voorop te stellen die ook nog eens juridisch verankerd worden in een verordening wordt dit onmogelijk gemaakt en zorgen we voor een conflictmodel, gezien ze niet afgestemd zijn met andere maatschappelijke uitdagingen. De biodiversiteitsdoelen dreigen op deze manier steeds een veto te kunnen stellen.

Coördineer positie

Onze partij roept federaal minister Klimaatminister Zakia Khattabi (Ecolo) op om met de regio’s in dialoog te treden en tot een gezamenlijk Belgisch standpunt te komen. Zonder dit gezamenlijk standpunt kan België bij een stemmig in de Europese Commissie enkel onthouden.

Naast de Belgische positie moeten we onze positie ook coördineren met andere lidstaten. Ook in Nederland zijn er grote vragen bij de impact van de Europese Natuurherstelwet, in Denemarken rijzen vragen bij de gevolgen voor onder andere windmolenparken op zee. Door bilateraal te overleggen kan onze regio haar positie versterken en kan de wet worden afgezwakt.

Europese onderhandelingen

Op Europees niveau onderhandelt Europees parlementslid Tom Vandenkendelaere om de natuurherstelwet bij te sturen. “Het is voor mij een cruciale voorwaarde dat in de wetgeving flexibiliteit komt voor verstedelijkt gebied met beperkte open ruimte zoals Vlaanderen. De focus moet liggen op de beschermde natuurgebieden van Natura 2000, anders komen we opnieuw in een situatie terecht waar binnen pakweg tien jaar wanneer de implementatie moet gebeuren, Europa opnieuw als zondebok wordt aangewezen en Vlaanderen nagenoeg op slot gaat", zegt hij.

 

Nieuws

541 dagen onderhandelen in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen

Cd&v waarschuwt voor de stilstand van het land na 9 juni. De partij pleit voor een vlotte regeringsvorming met de uitrol van de fiscale hervorming als breekpunt.

“Nog eens 541 dagen palaveren in een kasteel kan voor onze gezinnen tot meer dan 10.000 euro koopkrachtverlies betekenen.”

Minister Crevits neemt maatregelen om de werkdruk van het personeel in de woonzorgcentra te verlichten

Vandaag heeft de Vlaamse Regering op voorstel van minister Crevits verschillende maatregelen genomen om het personeel in de woonzorgcentra te versterken. Met deze maatregelen wil minister Crevits de werkdruk op de vloer verminderen. Het gaat onder meer over de financiële ondersteuning van jobstudenten deze zomer, de financiering van meer medewerkers in de basiszorg en de verhoging van de vergoeding van de anciënniteit. Daarnaast zet ze ook stappen om de schotten tussen de sectoren verder af te breken. Het gaat om een investering van 31 miljoen euro.

"Studierichtingen vrijwaren, onderwijskwaliteit verbeteren en respect voor de leerkracht, al de rest is bijzaak"

Cd&v bindt de strijd aan met ‘staatsonderwijs’ van N-VA en Vooruit

“Niet gratis schoolmaaltijden uitdelen of rationaliseren van studierichtingen, wel de kwaliteit van ons onderwijs verbeteren, het lerarentekort aanpakken en het gezag van de leerkracht opnieuw centraal stellen, zouden een breekpunt moeten zijn in de volgende Vlaamse regering”, zegt cd&v-voorzitter Sammy Mahdi, op een persmoment van de partij bij standenbouwer De Backer BV in Affligem waar de onderwijsplannen werden toegelicht.