Wouter Beke

Federaal parlementslid, Burgemeester van Leopoldsburg

Studies en persoonlijk leven

Wouter werd op 9 augustus 1974 geboren in Lommel. Zijn middelbare studies deed hij aan de O.L.V.- Visitatie te Leopoldsburg. Na zijn humaniora trok hij naar Leuven om er aan de KULeuven politieke en sociale wetenschappen te gaan studeren alwaar hij in 1996 zijn licentiaat in de politieke wetenschappen behaalde.

Na zijn studies is hij aan de Leuvense Universiteit zeven jaar verbonden geweest als onderzoeker. Tijdens zijn assistentenjob aan de KULeuven studeerde Wouter aan de VUB de Gespecialiseerde Studie van het Sociaal Recht waar hij in 1998 zijn diploma behaalde om uiteindelijk aan zijn alma mater af te studeren als doctor in de Sociale Wetenschappen (2004).

"In 1999 trouwde Wouter met Leen Desmyter en in 2004 werd hij voor de eerste keer vader van een zoon, Warre, 2 jaar later van een dochter Mine en in 2011 voor een derde keer vader van dochter Nette."

In 2004 zette Wouter zijn eerste stappen binnen de actieve politiek en werd schepen van Sociale Zaken in Leopoldsburg en Senator als opvolger van Stefaan De Clerck. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 werd Wouter als lijsttrekker verkozen, wat resulteerde in een mandaat als 1ste schepen en schepen van Financiën, Ruimtelijke Ordening en Onderwijs.

In 2019 werd Wouter Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Artikels van Wouter

cd&v wil met bijkomende investeringen de veiligheid van ons land verzekeren

Cd&v legt een plan op tafel om de internationale veiligheid van ons land te versterken. Blikvangers zijn onder meer het verhogen van het aantal beroepsmilitairen naar 40.000, de aankoop van luchtafweer, een extra fregat en bijkomende F35’s. Cd&v bundelt die voorstellen in een ‘Roadmap voor onze Belgische Defensie’, die 15 concrete punten bevat.

Cd&v in Europa: “Een sterk veiligheidsbeleid en bescherming van onze strategische autonomie en gezondheid”

Voor cd&v moet de EU vooral inzetten op haar kerntaken. Dat zijn veiligheid, strategische onafhankelijkheid op sleuteldomeinen zoals energie en voedselzekerheid en de gezondheid van de burgers. De partij wil een Europese defensie-industrie en ver doorgedreven samenwerking op vlak van (cyber)veiligheid. Op vlak van migratie moet de EU haar gewicht gebruiken om derde landen te verplichten uitgewezen onderdanen op te nemen. Daarnaast wil cd&v dat de EU onze KMO’s, waaronder onze landbouwers, zuurstof geeft door minder regelgeving en door rekening te houden met de specifieke context van regio’s zoals Vlaanderen.