Welke steun krijgen gezinnen en bedrijven?

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

De coronacrisis heeft een grote impact op vele gezinnen en bedrijven. Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle en Vlaams minister van Werk, Economie en Landbouw Hilde Crevits nemen daarom heel wat maatregelen.

Maatregelen crisiswaarborg uitgebreid

Op 13 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om de bestaande waarborgregeling in het kader van de aanpak van de coronacrisis uit te breiden. Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

Hinderpremie uitgebreid

De hinderpremie wordt uitgebreid naar álle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten omwille van de coronacrisis. Net als bij hinder wegens openbare werken, komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen zullen worden.

Forfait voor wie tijdelijk werkloos is

Werknemers die in het systeem van tijdelijke werkloosheid terecht komen, zullen onmiddellijk een forfait van 1.450 euro krijgen.

Steun voor reis- en evenementensector

Wanneer een pakketreis geannuleerd wordt, kunnen organisatoren hun klanten een voucher geven voor het volledige bedrag in plaats van een terugbetaling. De voucher moet minstens een jaar geldig zijn. Organisatoren van evenementen kunnen evenementen naar een latere datum verplaatsen en moeten een klant pas terugbetalen als hij kan aantonen dat hij op de nieuwe datum echt niet kan.

Overbruggingsrecht zelfstandigen uitgebreid

Alle zelfstandigen in de sectoren die geïmpacteerd zijn door de maatregelen van het noodplan, komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht in maart en april. Het gaat hier om horeca-, recreatie- en handelszaken die moeten sluiten. Het overbruggingsrecht komt neer op een sociale uitkering van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro per maand met kinderlast. Zelfstandigen die deze uitkering genieten, behouden ook hun rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Steun voor land- en tuinbouw

De landbouwbedrijven zijn op dit moment cruciaal om de voedselbevoorrading op peil te houden. Op dit moment is de voedselbevoorrading gegarandeerd. Er is wel nood aan voldoende personeel. Daarom vraagt Hilde Crevits aan VDAB om de vele openstaande vacatures in de landbouw prioritair te behandelen.

Nieuws

Cd&v wil af van verplichte ziektepensioen voor statutaire ambtenaren

Het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren moet omgevormd worden zodat het dichter bij het ziektepensioen voor werknemers ligt. Kamerlid Nahima Lanjri (cd&v) dient een voorstel in voor een hervorming van het ziektepensioen voor statutaire ambtenaren.

Betaalbare woningen voor werkende starters

Er heerst een wooncrisis in Vlaanderen. Jonge werkende gezinnen kunnen geen woning meer veroorloven. We moeten meer en sneller sociale woningen bouwen, zegt Vlaams parlementslid Vera Jans. Zo zetten we de huizenmarkt in beweging en daalt de prijs van starterswoningen.

Nog geen langetermijnoplossing voor lerarentekort

“In februari dit jaar gaf ik samen met cd&v een aanzet voor een lerarenloopbaanpact, een plan om op lange termijn de lerarenloopbaan aantrekkelijker te maken en zo het lerarentekort te helpen oplossen. Vandaag worden er met dit nieuwe decreet een aantal belangrijke stappen gezet. Maar we zijn er nog niet. Ik blijf op mijn honger zitten, er is onverminderd nood aan een langetermijnvisie en -aanpak”, zegt Vlaams parlementslid Loes Vandromme (cd&v).