Welke steun krijgen gezinnen en bedrijven?

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

De coronacrisis heeft een grote impact op vele gezinnen en bedrijven. Federaal minister van Werk, Economie en Consumenten Nathalie Muylle en Vlaams minister van Werk, Economie en Landbouw Hilde Crevits nemen daarom heel wat maatregelen.

Maatregelen crisiswaarborg uitgebreid

Op 13 maart 2020 heeft de Vlaamse Regering beslist om de bestaande waarborgregeling in het kader van de aanpak van de coronacrisis uit te breiden. Er wordt 100 miljoen euro uitgetrokken voor crisiswaarborgen. Op die manier kunnen ondernemingen en zelfstandigen in deze crisisperiode ook voor bestaande schulden (tot 12 maanden) een overbruggingskrediet laten waarborgen door de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen.

Hinderpremie uitgebreid

De hinderpremie wordt uitgebreid naar álle ondernemingen en winkels die volledig moeten sluiten omwille van de coronacrisis. Net als bij hinder wegens openbare werken, komt er een premie voor handelaars, horeca, zelfstandigen en dienstverleners die door deze verplichte sluiting getroffen zullen worden.

Forfait voor wie tijdelijk werkloos is

Werknemers die in het systeem van tijdelijke werkloosheid terecht komen, zullen onmiddellijk een forfait van 1.450 euro krijgen.

Steun voor reis- en evenementensector

Wanneer een pakketreis geannuleerd wordt, kunnen organisatoren hun klanten een voucher geven voor het volledige bedrag in plaats van een terugbetaling. De voucher moet minstens een jaar geldig zijn. Organisatoren van evenementen kunnen evenementen naar een latere datum verplaatsen en moeten een klant pas terugbetalen als hij kan aantonen dat hij op de nieuwe datum echt niet kan.

Overbruggingsrecht zelfstandigen uitgebreid

Alle zelfstandigen in de sectoren die geïmpacteerd zijn door de maatregelen van het noodplan, komen in aanmerking voor het overbruggingsrecht in maart en april. Het gaat hier om horeca-, recreatie- en handelszaken die moeten sluiten. Het overbruggingsrecht komt neer op een sociale uitkering van 1.291,69 euro of 1.614,10 euro per maand met kinderlast. Zelfstandigen die deze uitkering genieten, behouden ook hun rechten in de ziekte- en invaliditeitsverzekering.

Steun voor land- en tuinbouw

De landbouwbedrijven zijn op dit moment cruciaal om de voedselbevoorrading op peil te houden. Op dit moment is de voedselbevoorrading gegarandeerd. Er is wel nood aan voldoende personeel. Daarom vraagt Hilde Crevits aan VDAB om de vele openstaande vacatures in de landbouw prioritair te behandelen.

Nieuws

Kies zekerheid.

“Kies zekerheid.” Met die slogan trekt onze partij de laatste weken van de campagne in. Cd&v wil Vlamingen meer dan ooit zekerheid bieden.

Nieuwe OverKop-huizen in Roeselare, Tielt, Izegem, Eeklo, Zelzate, Tongeren, Bilzen en Grimbergen

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits heeft beslist om 8 nieuwe OverKop-huizen te erkennen in Vlaanderen. Het gaat om Roeselare, Tielt en Izegem in West-Vlaanderen. Eeklo en Zelzate in Oost-Vlaanderen. Tongeren en Bilzen in Limburg, en het Vlaams-Brabantse Grimbergen.

Hoog tijd voor een Brusselse begroting in evenwicht

Met een geschat begrotingstekort van 19,4% in 2024, is de Brusselse begroting totaal ontspoord. Tegelijkertijd ontbreekt het de Brusselse regering aan daadkracht om het roer om te gooien en is er geen enkel realistisch traject naar een evenwicht uitgestippeld. Zo groeit de schuldenberg verder aan en gaat de schuldratio in 2028 richting een astronomische 300%. Benjamin Dalle, cd&v-lijsttrekker voor het Brussels Parlement, kan het niet langer aanzien en komt daarom zelf met een becijferd budgettair toekomstplan voor het Brussels Gewest.