Vlaanderen bereidt ‘contact tracing’ binnen exitstrategie voor

Publicatiedatum

Auteur

Jan Vanderhoeven

Deel dit artikel

Tijdens de Interministeriële Conferentie hebben Vlaanderen en de andere deelstaten de opdracht gekregen een systeem van ‘contact tracing’ van personen die mogelijk COVID-19-positief zijn te organiseren en te operationaliseren. Volgens de schatting van experten zijn hiervoor in Vlaanderen zo’n 1.200 personen nodig. De meesten van deze ‘contact tracers’ zullen ingezet worden in callcenters. Daarnaast zullen er ook mensen nodig zijn die op het terrein gaan.

De Vlaamse Regering wil met ondersteuning van een externe consultant de rekrutering van deze personen aanvatten. Gelet op de dringendheid zal dit proces in de komende dagen opgezet worden.    

Wouter Beke: “Wanneer de ‘contact tracing’ precies moet starten, zal afhankelijk zijn van de exitstrategie die bepaald wordt door de nationale veiligheidsraad op advies van de GEES-werkgroep. Vanuit Vlaanderen doen we er alleszins meteen alles aan om zo snel mogelijk een grote ploeg van ‘contact tracers’ operationeel te krijgen. Naast rekrutering vraagt dat ook opleiding en technische ondersteuning.”

Deze beslissing is genomen in nauw overleg met de andere deelstaten, die alle een gemeenschappelijke aanpak willen voor de aanpak van ‘contact tracing’. Alle gemeenschappen willen dit ook laten verlopen via een gemeenschappelijk elektronisch platform. Ook de komende dagen zal er nauw overleg zijn tussen de deelstaten en de federale overheid om de randvoorwaarden in te vullen en te komen tot gemeenschappelijke afspraken en werkwijzen. 

Bij ‘contact tracing’ wordt een ziek persoon gecontacteerd en bevraagd naar zijn contacten gedurende een bepaalde periode. Op basis van die bevraging worden de contacten in kaart gebracht. Die contacten moeten dan op hun beurt gecontacteerd worden om gepast advies te krijgen over wat zij moeten doen. Het doel is om zoveel mogelijk mensen die in contact gekomen zijn met besmette personen snel te waarschuwen, zodat zij zichzelf kunnen beschermen en maatregelen kunnen nemen zoals zelfisolatie of waakzaamheid voor symptomen om anderen te beschermen. Dit vermijdt een mogelijke (her)opflakkering van een ziekteuitbraak.

De eerste focus moet nu liggen op het uitwerken van het systeem van ‘contact tracing’, het personeel daarvoor, en het bijhorende elektronische platform. In een volgende stap bekijkt de Vlaamse overheid het gebruik van een app ter ondersteuning van tracing. Een dergelijke app kan zijn nut hebben, maar neem de noodzaak aan menselijke ‘contact tracing’ niet weg. 

Nieuws

Federale regering bereikt akkoord met banken voor transparantere spaarrekeningen

Minister van Financiën Vincent van Peteghem tekende vandaag, samen met staatssecretaris voor Consumentenbescherming Alexia Bertrand en minister van Economie Pierre-Yves Dermagne, een protocol met de bankensector. Dat protocol zorgt voor meer transparantie op spaarrekeningen, wat tot betere voorwaarden voor consumenten moet leiden.

Ministers Crevits en Brouns willen meer kinderopvang via bedrijven

Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits en minister van Werk Jo Brouns willen bedrijven stimuleren om te investeren in extra kinderopvangplaatsen voor hun werknemers. Ze lanceren daartoe een oproep om bedrijven te ondersteunen die aan de slag willen met een nieuw model waarbij ze kunnen investeren in extra plaatsen voor hun medewerkers in bestaande vergunde kinderopvanginitiatieven. Op die manier kunnen ouders kiezen voor opvang in hun buurt en is de drempel om aan de slag te gaan (of te blijven) lager. 

Vrouw & Maatschappij wil een totaalverbod op deepnudes-apps

Het maken en verspreiden van deepnudes zijn een zeer verontrustende trend. Eind september getuigden enkele ’bekende Vlamingen over valse naaktbeelden die kwalijk van hen verspreid werden. Naar aanleiding van de Internationale dag tegen het geweld op vrouwen wil Vrouw & Maatschappij (V&M) , de politieke vrouwenbeweging van cd&v, het zorgwekkende probleem van deepnudes onder de aandacht brengen en oproepen tot een totaalverbod van apps en websites die dit mogelijk maken.

Ze bieden -vaak gratis- de mogelijkheid aan om een alledaagse foto of video zomaar om te vormen tot een naaktbeeld. Bovendien is zo’n app enkel ontwikkeld op basis van data van vrouwenlichamen en niet van mannenlichamen. De software is dus ontworpen om enkel vrouwelijke slachtoffers te maken. Vrouw & Maatschappij roept dan ook op tot een totaalverbod op deze apps.